Haberler / Duyurular


Reklam ve Temel Sanat Eğitimi 13 Ocak 2018 tarihinde tecrübeli kadrosuyla Antalya SEM'de başlayacaktır.

Haftalık Ders Planı

1 . Hafta

Reklamcılığa Giriş

Reklamcılığa ilişkin temel kavramlar

Pazarlama içinde reklamın yeri ve amaçları

 

 

 

2 . Hafta

Reklam Sektörünün Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi

Dünyada ve Türkiye’de reklamın gelişmesindeki etkenler

Tarihsel süreçte Reklamcılığın gelişmesinde etkili olan önemli isimler ve ajanslar

 

 

 

3 . Hafta

Temel Reklam Stratejileri

Reklamcılıkta uygulanan temel reklam türleri

Hedef kitleye uygun reklam sınıfını belirleme

Durum analizi

Reklam hedeflerini belirleme

 

 

 

4 . Hafta

Reklam Mecralarını Belirleme

Reklam araçlarının temel özellikleri

Reklam ortamlarının çeşitleri ve özellikleri

Reklam ortamlarına uygun prodüksiyon araçları

 

 

 

5 . Hafta

Reklam Taslakları

Taslak hazırlarken teorik bilgiyi uygulamaya geçirebilme

Ürünün ve hedef kitlenin özelliklerine uygun reklam mesajı oluşturma

Hedef kitleye uygun reklam görselini belirleme

Alternatif taslaklar hazırlayabilme

 

 

 

6 . Hafta

Portfolio Çalışması Üzerinde Uygulama

Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilme

Reklam fikri geliştirme sürecini uygulama

 

 

 

7 . Hafta

Takım Çalışması ve Fikirlerin Tartışılması

Takım çalışmasıyla hem bireysel hem de grup içinde üretilen fikirlerin değerlendirmesini yapılır. Reklam kampanyalarının hangi unsurlara göre değerlendirildiğini ifade eder.Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilir ve yorumlar.

 

 

 

8 . Hafta

Reklam Kampanyası Planlama

Geliştirilen reklam fikrini kampanyaya dönüştürme

Reklamcılık alanında içerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilme, irdeleme ve kullanabilme

Reklamcılık ile ilgili konularda yaratıcı düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, etkin bir kampanyanın temel prensiplerini açıklama

 

 

 

Tüm Duyurular

sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA