PROGRAMLARIMIZ


Dijital Pazarlama

Pazarlama sektörü son yıllarda çok köklü değişiklikler geçirdi. Şirketler ve bireyler her geçen gün daha fazla Dijital pazarlama alanına yatırım yapıyor ve pazarlama faaliyetlerini bu alana taşımak için çalışıyorlar.
Şirketler günümüzde ister internet üzerinden ürün satsın ya da satmasın, başarılı olmak için müşterileri ile ya da diğer şirketler ile dijital kanallar üzerinden iletişime geçmek ve pazarlama faaliyetlerini bu duruma göre düzenlemek durumundadırlar.
Kursumuzu bitiren katılımcılar başarılı dijital pazarlama kampanyaları oluşturmak ve bu faaliyetleri sürdürebilmek için gereken tüm bilgileri edineceklerdir.

KARİYER OLANAKLARI
•    E- Ticaret Uzmanı
•    E- Ticaret Müdürü
•    E- Ticaret Direktörü
•    Arama Motoru Optimizasyon Uzmanı (SEO)
•    Aranma Motorları Pazarlama Yöneticisi(SEM)
•    Pazarlama Uzmanı
•    İnternet Pazarlama Uzmanı
•    Web Pazarlama Yöneticisi
•    Online Satış ve Pazarlama Müdürü

Android Eğitimi

Android işletim sistemine profesyonel mobil uygulamalar geliştirmek amacıyla hazırlanan bir eğitim programıdır. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, mobil sektöründe piyasanın gereksinimlerini karşılayacak her çeşit uygulama geliştirebileceklerdir. Geliştirdikleri uygulamaları Android Marketinde dağıtımını sağlayabileceklerdir.  

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ? 

 • Java Diline ve Android SDK giriş 
 • Android Entegrasyonu 
 • Android Emülator Kavramı 
 • Android Manifest  Intent Kavramı  
 • Layout ve View Kavramları 
 • Menü Kavramı ve Menüler 
 • Dialogview ve Toast mesaj Yapısı 
 • Database islemleri 
 • Content Provider 
 • Sensör Kullanımı 
 • Web Servis işlemleri  
 • Google Maps ve Konum Tabanlı işlemler 
 • Multimedia Kavramı 
 • Google Developer işlemleri ve Yayınlama

Program Süresi : 80 saat

Sosyal Medya

Günümüzde sosyal medya irtibatı olmayan bir işletme ya da şahıs neredeyse kalmamıştır. Sosyal Medya müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve rakipler ile iletişime geçmek, onları dinlemek ve etkilemek için en önemli iletişim kanallarından biri haline gelmiştir.

Twitter, Facebook, İnstagram, Pinterest, Youtube, Linkedin ve diğer sosyal medya mecraları iletişim ve etkileşimin kurallarını tamamen değiştirmiştir.

Sosyal Medya Yönetimi kursu katılımcılara marka yönetimi, halkla ilişkiler, pazarlana iletişimi konularında temel bilgiler edinmelerini sağlayacak, bu bilgiler ışığında etkili sosyal medya stratejileri oluşturabilecek,
kurumları ya da şahısları temsil edebilecek yetkinliğe ulaşacaklardır.

KARİYER OLANAKLARI
•    Sosyal Medya Danışmanı
•    Sosyal Medya Pazarlama Uzmanı
•    Sosyal Medya Pazarlama Yöneticisi- Müdürü
•    Halkla İlişkiler Uzmanı
•    Blogger- Sosyal Medya Editörü
•    Sosyal Medya Stratejisti

AutoCAD

1982 yılında ABD merkezli Autodesk firması tarafından üretilip geliştirilen, tasarım ve çizimlerin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayan ve bir (CAD) Computer Aided Drafting and Design [Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım] programıdır. AutoCAD genel anlamda; tasarımlarınızı ve çizimlerinizi bilgisayarda hatasız ve istenilen hassasiyette yapabilmenize olanak sağlayan bir programdır. Mimari, Betonarme, Çelik, Elektrik, Tesisat, Makine, Mobilya, Harita, Sanayi Yapıları, Sanatsal Yapılar, Su Yapıları, Barajlar, Köprüler, Alt yapı ve üst yapı proje çizimlerinde iki ve üç boyutlu kullanılabilen dünyanın en yaygın bilgisayar destekli tasarım ve çizim programıdır. 

EĞİTİMİN KONUSU 

Teknik çizimin anlatılması, proje okuması ve çizimine yönelik temel formların öğretilmesi. Autocad’in kullanıldığı alanlarla ilgili bilgilerin paylaşımı ve kullanılan alanlarla ilgili çizimlerin uygulanması. Karmaşık çizimlerin okunması ve çizilmesi. 2 boyutlu çizimlerin 3 boyutlu çizimlere dönüştürülmesi, objelere malzeme verilmesi ve ışıklandırması. 

EĞİTİMİ KİMLER ALMALI ?

Teknik çizim projelerinde görev almak isteyenler, tasarım yapılan tüm sektörlerde, inşaat, yapı, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve mühendislik bürolarında, endüstriyel tasarım ofislerinde, organize sanayi bölgelerinde, mobilya sektöründe çalışmak isteyenler. 

Yetkinlikler
AutoCAD 2014  

EĞİTİM İÇERİĞİ 

 • Kullanıcı Arayüzü
 • Koordinat girişi
 • Mutlak ve Bağıl koordinat özellikleri
 • Geometrik çizim
 • Çizim Yardımcıları
 • Draw çizim menüsü
 • Dimension ölçülendirme menüsü
 • Modify düzenleme menüsü
 • Katman yöntemi
 • Data İşlemleri
 • Kesit alma ve çeşitleri
 • Block oluşturma ve Dinamik block özellikleri
 • Alan ve çevre hesapları
 • Yazdırma ve paylaşım
 • Ayarlar ve özelleştirme
 • Dipnot özellikleri
 • İzometrik çizim
 • Sunum
 • 3B Çizim
 • 3B kullanıcı arayüzü
 • Perspektif çizim
 • Visual styles
 • 3B Çizim temelleri
 • Katı model komutları
 • UCS Koordinat sistemi
 • 3B objelerin dışarıdan alınması
 • Rendering menüsü
 • 3B çizimi görselleştirme
 • Kaplama
 • Kaplama özellikleri
 • Aydınlatma ışıkları
 • Işık çeşitlerinin kullanımı
 • Işık ayarları detayları
 • Kamera kullanımı
 • Kamera eklenmesi
 • Kamera ayarları
 • 3B çizimi resim olarak çıktı almak
 • Render ayarları kalite yükseltme
 • Animasyon  

Eğitim süresince yapılacak uygulamalar

 • 2B mimari projeler
 • Makina parça çizimleri
 • 2B projenin 3B olarak tasarımı
 • 3B projenin 2B olarak çizilmesi
 • 3B mimari proje çizimi
 • 3B makina parça çizimi
 • Eğitim Sonu Projesi
 • Başarı Projesi

Program Süresi : 60 saat

Online İtibar Yönetimi

Şirketlerin ve şahısların muhtemelen en önemli değeri ve kontrol edilmesi en zor olanı itibarlarıdır. İtibar, şirket ve şahısların bugünkü performanslarını ve en önemlisi geleceklerini belirlemektedir.

Her geçen gün online olan birey sayısı özellikle akıllı telefonların hayatımıza yerleşmesi ile artmakta, bu sayede bir şirketin ya da şahısın itibarını yönetmesi zorlaşmaktadır.
Günümüzün ve geleceğin meslek dallarından bir tanesi olan Online İtibar Yönetimi’ne hemen hemen her alanda ihtiyaç duyulmakta ve bu alanda yetişmiş uzman açığı bulunmaktadır.
Online İtibar Yönetimi kursu katılımcılara doğru İtibar Yönetimi stratejilerinin nasıl olması gerektiğini, bu alanda kullanacakları araçları öğretmeyi amaçlamaktadır.

DERS PROGRAMI

 • İtibar Yönetimi nedir?
 • Online İtibar Yönetimi stratejileri nasıl oluşturulur?
 • Kişisel İtibar Yönetimi nedir?
 • Kurumsal İtibar Yönetimi nedir?
 • Kurumsal iletişim stratejileri nasıl oluşturulur?
 • Yorum siteleri ve İtibar Yönetimi
 • Sosyal Medya ve İtibar Yönetimi
 • Google ve diğer arama motorlarında İtibar Yönetimi
 • İtibar Yönetimi araçları
 • Misafir konuşmacılar

KARİYER OLANAKLARI

 • Müşteri ilişkileri Uzmanı
 • Müşteri ilişkileri Müdürü
 • Müşteri ilişkileri Direktörü
 • İtibar Yöneticisi
 • Halkla ilişkiler Uzmanı
 • Online Topluluk Yöneticisi
 • Blogger – Sosyal Medya Editör
Bilgisayarlı Muhasebe

Muhasebede amaç, işletme veya kuruluşun finansal (veya para ile ifade edilebilen) faaliyetlerine esas olan bilgi ve belgelerin girilmesi, düzenlenmesi, raporlanması ve kullanışlı şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmasıdır. Muhasebenin birçok yararı olmakla birlikte en önde gelenleri şunlardır: İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar. İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır. İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar. Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda devir teşkil eder. İşletmede çalışan personel ve görevlilerin su istimaline karşı işletme varlığını korur. İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar. 

EĞİTİMİ KİMLER ALMALIDIR?

Muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen, Firmaların muhasebe veya muhasebe ile ilgili bölümlerinde uzman muhasebe elemanı olarak çalışmak isteyenler, Nebim, Eta, Logo, Mikro muhasebe paket programlarını kullanmak isteyenler, Eğitime katılmak için her hangi bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Yetkinlikler

 • Eta
 • Nebim
 • Mikro
 • Logo

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Muhasebe Mesleği ile İlgili Temel Bilgiler
 • Ön Muhasebe ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler
 • Ön Muhasebe İşlemlerinin Takibini Yapabilme (Fatura,Stok,Kasa,Cariİşlemler,Çek-Senet,Banka)
 • Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Bağlantısı
 • Ay Sonu ve Dönem Sonu Hesap İşlemleri
 • V.U.K. ( Vergi Usul Kanunu )
 • S.S.K. ile İlgili Temel ve Pratik Bilgiler
 • Tüm Şirketlerde Yapılması Gereken Aylık ve Dönemsel İşlemlerin Uygulamalı olarak anlatımı
 • Mali Tablolar
 • Bilanço,GelirTablosu,GenelMizan,İki Tarih Arası Mizan
 • Belge üzerinden Eğitim (Fatura, Çek, Bordrosu, Senet Bordrosu, Makbuz, Serbest Meslek Makbuzu v.b)
 • Tüm belgelerin Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe kayıtlarının bilgisayarda öğretilmesi.
 • Tek düzen hesap planının alt hesapları ile birlikte muhasebe mantığının sıfırdan öğretilmesi görerek ve    uygulayarak eğitim modelinin uygulaması
 • Ay sonu işlemlerinin öğretilmesi
 • İşçi maaşlarının hesaplaması
 • Muhtasar beyanname
 • KDV beyannamesi
 • Aylık SSK beyannamesinin öğretilmesi
 • İşlemlerin E-beyanname üzerinden bilgisayarda uygulanması
 • Eğitimde Anlatılan Muhasebe Programları

Program süresi: 100 saat

CEH Eğitimi (Ethical Hacking-Penetration Test)

 EĞİTİMİ KİMLER ALMALI ?

Siber saldırıların ve tehditlerin sayısı her geçen gün artarken, ağ ve sistemlerin güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, ve bunun devamında güvenli ağ mimarisine kavuşmak için yapılması gerekenlerin, günümüz teknikleri ile nasıl tespit edileceği konusunda proaktif yaklaşımları benimseyen uzmanlar yetiştirmek amacındayız. 

EĞİTİME KİMLER KATILMALI ?

Bu eğitim, siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler için iyi bir temel oluşturur.  Güncel siber saldırı tekniklerini öğrenmek isteyenlerin yanı sıra, çalıştıkları kuruluşun ağ ve sistemlerinin yönetiminden ve ya güvenliğinden sorumlu olanlar da bu eğitime katılabilir. (Bilgi Güvenliği Uzmanları, Kurum içi sızma testi gerçekleştirmek isteyen IT Uzmanları, Profesyonel Penetrasyon Testi gerçekleştirmek isteyen uzmanlar, Network Uzmanları)   

NELER  ÖĞRENECEKSİNİZ ? 

 • Tanımlar: Tehdit, Zafiyet, Risk, Açıklık
 • Ethical Hacking ve Penetrasyon Testi Adımlarına Genel Bakış
 • Ethical Hacking ve Penetrasyon Testlerinde İlk Adım:Bilgi Toplama
 • Tarama Aşaması ve Tarama Çeşitleri
 • Port Tarama
 • Zafiyet Tarama
 • Exploitation
 • Metasploite Giriş
 • Exploit Sonrası Yapılabilecekler
 • Şifre Saldırıları
 • Şifre Formatları
 • Şifre Hashlerini Ele Geçirme
 • Şifre Kırma Aracı olarak CAIN
 • Pass-the-Hash Tekniği
 • Kablosuz Ağlar
 • Kablosuz Ağlar
 • Kablosuz Ağlar
 • Web Uygulamalarına Giriş 

Program Süresi: 80 saat

CEH Eğitimi(Certified Ethical Hacker)

EĞİTİMİ KİMLER ALMALI:
Açık kaynak kod hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Sistem Uzmanları, IT Uzmanları, Network Uzmanları, Güvenlik Meraklıları, Linux Severler

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAKLAR

Bu eğitim sonunda katılımcılar, temel Linux kurulum ve konfigürasyonu, Linux komut yapısı, Linux komutları, dosya – dizin yapısı, yetkilendirme ve paket yöneticisi gibi bir çok konuda bilgi ve beceri kazanacaklardır. Ayrıca bu eğitim, edinilen bilgiler ile katılımcılar LPI-1 sertifika sınavlarına girebilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır. 

NELER  ÖĞRENECEKSİNİZ ? 

Linux Hakkında

 • Linux Nedir/Ne Değildir ?
 • Linux'un Tarihçesi 

Linux'u Tanıyalım

 • Grafik Arayüz İle Linux Kurulumu
 • Sistem Açılışı
 • Komut Satırı Nedir ?
 • Linux'da Yardım Alma
 • Komut Geçmişi
 • Çevre Değişkenleri
 • Program Çalıştırma 

Komut Satırının Gücü

 • Çıktı Yönlendirme
 • Ardışık Komutlar
 • Bağlı Komutlar
 • Dizin Listeleme
 • Dizin Değiştirme
 • Çalışma Dizinini Öğrenme
 • Dizin Oluşturma
 • Dosya Oluşturma
 • Dizin ve Dosya Silme
 • Arşiv İşlemleri
 • Arama İşlemleri
 • Dosya Görüntüleme İşlemleri
 • Dosya İçeriği İle Oynama İşlemleri
 • Dosya Editörleri(Nano ve Vi)
 • Dosya Linkleme
 • Kullanışlı Komutlar
 • Hard Diski Bölümlendirme ve Yönetme
 • Açılış Yöneticisi(Grub) Kurulumu ve Yönetimi

İşlemlerin Yönetimi

 • İşlemleri Görüntüleme
 • İşlemleri Bitirme 

Dizin Yapısı

 • Linux'da Dizin Hiyerarşisi 

Yetkiler, Kullanıcılar ve Gruplar

 • Yetki Nedir ?
 • Yetki Türleri
 • Yetki Değiştirme
 • Özel Yetkiler
 • Kullanıcı Yönetimi
 • Grup Yönetimi 

Paket Yönetim Sistemleri

 • APT paket yönetim sistemi
 • YUM paket yönetim sistemi 

Zaman Dilimi Yapılandırması
Kaynaktan Program Kurulumu
Sisteme Disk Bağlama ve Kaldırma 

Uzak Sunucuya SSH İle Bağlanmak

 • SSH Servisinin Sunucuya Kurulumu
 • SSH İle İstemci'den Sunucuya Bağlanma


Program süresi: 80 saat

Film - Reklam ve Animasyon Eğitimi

EĞİTİMİN KONUSU
Reklamları daha çekici hale getirmek bu eğitimle mümkün. Videolarınızı 3 boyut ile destekleyerek anlatmak istediklerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Oluşturacağınız efektlerle video renkleri, ışıkları düzenleyebilir ve video üzerine ürün veya marka yerleştirmek gibi işlemleride yapabilirsiniz. Tüm bu işlemlerin sonucunda doğru bir video ve ses montajıyla projenizi tamamlayabilirsiniz.  
EĞİTİMİ KİMLER ALMALI ?  
Tv sinema bölümü öğrencileri, yapım şirketleri ve organize sanayi alanındaki şirketlere tanıtım,reklam ve jenerikler yapmak isteyen ve bu alanda kısa videolar oluşturmak isteyen herkes katılabilir
NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?
3d Max - 72 Saat  
3D Studio MAX Temelleri
3ds Max kullanıcı arayüzü
2B objelerle modelleme
Basit objelerle modelleme,
Meshes modeller
Kameralar
Işıklar, ışık türleri ve ışık ayarları
Rendering (Görselleştirme)
Efekt komutunu tanıma
Objeler üzerinde efektler oluşturma
Dağılma
Birleşme patlama
Yazı akışı

Cinema 4d - 36 saat  
Cinema 4d Temelleri
Cinema 4d kullanıcı arayüzü
2d objelerle modelleme
Animasyona giriş
Sahne oluşturma
Basit objelerle modelleme, Meshes modeller
Kameralar
Işıklar, ışık türleri ve ışık ayarları
Rendering (Görselleştirme ve animasyon)
Cinema 4d ile reklam projeleri hazırlama
Efekt seçeneklerini tanıma
Yazı akışı
Objelerde dağılma,
Birleşme, Patlama,
Dönüş animasyonları

After Effects - 36 saat  
AfterEffects arayüz anlatımı
AfterEffects programında proje oluşturma ve proje organizasyonu
Video görüntü kalitesini etkinleştirme
Videolardan görüntü alma
Efekt seçeneklerini tanıma
Objelerde
Patlama
Dağılma
Birleşme
Yazı akışı
Animasyonları oluşturma
Renk seçeneklerini kullanarak efektler oluşturma
Basit kompozisyonlar hazırlama
Basit animasyonlar hazırlama
3d programlarla etkileşimli çalışma
Mask ve Rotoscope araçlarının kullanımı
Tracking ve stabilization
ColorCorrection
AfterEffects 3d özelliklerinin kullanımı
Yeşil perde çekimleri ve key’lemeleri
Işıklar
Rendering

Premier - 36 Saat  
Arayüzü tanıma
Video ve ses efektleri
Videolardan görüntü alma
Proje mantığı
Sahneyi düzenlemek
Video editleme temelleri
Clip özellikleri’nin değiştirilmesi
Zaman ile çalışmak
Video Teknik Tanımlamaları
Video geçiş efekleri
Ses İle çalışmak
Efekt kullanımı
Renk düzeltimi
Başlıklarla çalışmak
Video
Diğer yazılımlar ile entegrasyon
Işıklar
Rendering
Bitirme Projesi: Kısa Film çalışması   

 

Program süresi : 180 saat

 

Grafik Tasarımı Eğitimi

EĞİTİMİN KONUSU: 

Grafik Tasarım eğitimi, grafik tasarımın temel ilkelerini ve disiplinini temel alarak, kreatif çözümler ile zengin içerikli tasarımlar oluşturmayı hedefleyip, reklam ve digital tasarım sektöründe gerekli olan kalifiye eleman açığını doldurmak için oluşturulmuştur.  Eğitimi bitiren katılımcılar ürettikleri projelerini portfolyo anlamında sunabileceklerdir. Grafik tasarım eğitiminde daha çok, katılımcıya baskı tasarımına yönelik eğitim sunulmaktadır.

EĞİTİMİ KİMLER ALMALI ?

Fikirlerini grafik tasarım yoluyla anlatmak isteyenler, Grafik tasarımın temel ilkelerini öğrenip vektörel çizim ve illüstrasyon teknikleri ile her türlü baskı işini öğrenmek isteyenler, Yerel ve uluslararası reklam ajanslarında çalışmak isteyenler, Gazete, dergiler ve web ve video için digital içerik üretmek isteyenler, Kurumsal kimlik ve marka çalışması yapmayı öğrenmek isteyenler, Matbaacılığın temel ilkeleri ve baskı süreçlerini öğrenmek isteyenler bu eğitime dahil olabilirler. Herhangi bir ön koşul yoktur. İsteyen herkes bu eğitim programına katılabilir.

GRAFİK TASARIMA GİRİŞ - 6 Saat 

 • Tasarım Nedir ?
 • Grafik Tasarım Nedir ?
 • Grafik Tasarımın İlkeleri
 • Denge
 • Orantı ve Görsel Hiyerarşi
 • Devamlılık
 • Bütünlük
 • Vurgu
 • Grafik Tasarımın Ögeleri
 • Çizgi
 • Ton
 • Renk
 • Doku
 • Ölçü
 • Yön
 • Tasarımda Yaratıcılık ve Teknikleri

ADOBE PHOTOSHOP - 24 Saat

 • Bridge ile Dosya Yönetimi
 • CameraRaw
 • Photoshop Çalışma Arayüzü
 • DökümanYönetimi
 • Dijital İmaj Temelleri
 • Transformasyon ve Kırpma
 • Katmanlar, Katman Yapılarıyla Çalışmak ve Blend(geçişme) Modları
 • Seçimler ve Katman Maskeleri
 • Tone ve Renk nedir? Nasıl düzenlenir.
 • Rotus Tekniği Yaşlandırma Tekniği
 • Çoklu İmajları Birleştirmek
 • Filtreler
 • Textlerle Çalışmak ve Font Yapıları
 • Katman Efektleri
 • Döküman Kayıt ve Formatları
 • (Proje:Serbest Kolaj)

ADOBE ILLUSTRATOR - 15 Saat

 • Vektörel Program Nedir ?
 • Döküman Oluşturmak ve Çalışma Biçemleri
 • Illustrator Çalışma Arayüzü
 • Seçim Araçları ve Arasındaki Farklar
 • Yollar ve Yollarla Çizim Teknikleri
 • Şekillerle Çalışmak ve Temel Çizim Şekilleri İle    Çizim Dönüşümleri
 • Textlerle Çalışmak ve Tipografi Yapıları
 • Efektler ve Görünüm Paleti’nin Özellikleri
 • Illustrator’de Renk Yönetimi
 • Katman ve Grup Mantıkları
 • Transformasyonlar
 • İmajlarla Çalışmak
 • Maskeleme Mantıkları
 • 3 Boyutlu Obje Oluşturumu
 • Perspektif Yapıları ve Perspektif ile Çizim
 • Döküman’ı Baskıya Hazırlamak, Matbaa Terimleri.
 • (Proje:Kurumsal Kimlik Çalışmaları)

CORELDRAW - 15 Saat

 • Sayfa Tasarımı Nedir ? ve Yayıncılık Kuralları
 • Çalışma Alanı ve Tanımlamallar
 • Baskıya Yönelik Döküman Oluşturmak
 • Sayfa Yönetimi
 • Textlerle Çalışmak ve Dizgi Mantıkları
 • İmajlarla Çalışmak
 • Obje Formatları ve Yönetimi
 • Renklerle Çalışmak ve InDesign’da Renk Yönetimi
 • Transformasyon •    Font Yapıları ve Formatlanması
 • Tablolama
 • DökümanıBaksıya Hazırlama (Preflight)
 • (Bitirme Projesi: Dergi)

ADOBE INDESIGN - 12 Saat  

 • Sayfa Tasarımı Nedir ? ve Yayıncılık Kurallar
 • Çalışma Alanı ve Tanımlamallar
 • Baskıya Yönelik Döküman Oluşturmak
 • Sayfa Yönetimi
 • Textlerle Çalışmak ve Dizgi Mantıkları
 • İmajlarla Çalışmak
 • Obje Formatları ve Yönetimi
 • Renklerle Çalışmak ve InDesign’da Renk Yönetimi
 • Transformasyon •    Font Yapıları ve Formatlanması
 • Tablolama
 • DökümanıBaksıya Hazırlama (Preflight)
 • (Bitirme Projesi: Dergi)
Iphone Uygulama Geliştirme

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Apple Developer Accounts   

 • Apple Developer Site       
 • Developer Program Types   
 • IOS Developer Program Registration

Learning XCode   

 • Install XCode   
 • XCode Overview   
 • Creating Your First Project

User Interface    

 • A Simple Design   
 • User Interaction   
 • MVC Concept

Basic UI Elements   

 • Button   
 • Switch   
 • Segmented Control   
 • Slider

 Auto-Layout Technology   

 • Auto-Layout Contraints   
 • Using Size Classes

View Elements    

 • Storyboards and Scenes   
 • Multiple Views

Learning Swift’ly Coding   

 • Declaring Variables and Constants   
 • Defining Functions   
 • Working with Complex Types: Arrays, Enumerations & Closures   
 • Creating Classes   
 • Defining Advanced Properties and Property Observers   
 • Working with Generics   
 • Supporting Protocols   
 • Adding Functionality with Extensions

View Controller Management and Subclasses   

 • Creating IBAction connections   
 • Creating IBOutlet Connections   
 • Managing Multiple Pages with Tab Bar Controllers   
 • Managing Multiple Pages with Navigation Controllers   
 • Presenting Modal View Controllers

Advanced UI Elements   

 • Scroll Views   
 • UTable Views   
 • Collection Views

 Managing Data    

 • Using Property Lists   
 • Using SQLite Database

Network Connectivity    

 • Retrieving Data Using HTTP GET   
 • Uploading Files Using HTTP POST   
 • Parsing JSON   
 • Checking Wifi or Cellular Connectivity

Animation and 2D Drawing    

 • Creating UI Animations with Options   
 • Drawing Basic 2D Shapes with Core Graphics   
 • UIKit Dynamics Framework   
 • Adding Gravity to Screen Objects

Using Device Capabilities    

 • GPS Sensor and Maps   
 • Taking Photos and Videos   
 • Using Accelerometer to Detect Motion

Installing CocoaPods to Manage Third Party Framework    

 • Dependencies 

Third Party Frameworks    

 • Using MBProgressHUD to Manage Loading Progresses   
 • Installing Facebook IOS SDK

 Notifications    

 • Local Notifications   
 • Remote Notifications (Push Notifications)

Uploading Application to AppStore (3h)

Program süresi : 80 saat

Karakter Modelleme ve Animasyon

EĞİTİMİN KONUSU 

Oyun ve animasyonlarda kullanılan karakterleri bu eğitimle oluşturabilirsiniz. Bu karakterleri bilgisayar ortamında hazırlamadan önce, öğrencilerimizin karakter modellemenin mantığını daha iyi kavrayabilmeleri için elle modelleme çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarda oyun hamuru veya kil kullanılır. Oluşturduğumuz modelin detaylarını (kaş, göz, çizikler, yaralar, kabartmalar ve boyamalar vb.) Mudbox ve zBrush programları yapılır. Tamamladığımız modellerin animasyonlarını 3d max programı ile hazırlayıp karakterinizi canlandırabilirsiniz. 

EĞİTİMİ KİMLER ALMALI ? 

Tv lerde, oyun firmaları, animasyon şirketleri gibi kurumlarda çalışmak, karakter ve animasyonları hayata geçirmek isteyen fikirlerini, tasarımlarını üçüncü boyuta taşımakta kararlı ve temel bilgisayar kullanım becerisi olan, bu işi yapacağına inanan herkes bu eğitime katılabilir. 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?

ELLE MODELLEME ÇALIŞMALARI 

MUDBOX 

 • Mudbox hakkında genel bilgi,
 • Mudbox kaynakları
 • Ara yüz
 • Tabletin önemi
 • Tool menüsü
 • Sculpting yöntemleri
 • Maskeleme
 • Subtool
 • Layerlar
 • Move,rotate,scale
 • Brushlar ,Alphalar 

ZBRUSH 

 • Zbrush hakkında genel bilgi,
 • zbrush kaynakları
 • Ara yüz
 • Tabletin önemi
 • Tool menüsü
 • Sculpting yöntemleri
 • Maskeleme
 • Layerlar
 • Move,rotate,scale
 • Brushlar ,Alphalar  

3DS MAX  3

 • 3D Studio MAX Temelleri
 • 3ds Max kullanıcı arayüzü
 • 2B objelerle modelleme
 • Basit objelerle modelleme,
 • Meshes modeller
 • Kameralar
 • Işıklar, ışık türleri ve ışık ayarları
 • Rendering (Görselleştirme)
 • Global ışıklandırma
 • Animasyona giriş
 • Kaplamalar
 • Sahne
 • Modelleme ve doku kaplama
 • 3B modelleme
 • 2B modelleme
 • Yama modelleme tekniği
 • Dokular
 • Kaplama düzenleyici
 • Kaplama tipleri
 • Ortamı kaplama
 • En iyi dokularla iş akışı
 • Kaplama derinliği
 • Işıklı kaplama
 • Aydınlatma,
 • Render ve V-ray
 • Global ışıklandırma
 • HDRi ile isılandırma ve render
 • Işınsallık kontrolü ile Render
 • Parklaklık kotrolü yapmak
 • Render parametleri
 • Mentalray kaplama oluşturmak
 • V-ray kaplama ile çalışmak
 • Anti Alias parametleri
 • Optimizasyon Teknikleri 

Animasyon Teknikleri

 • Animasyon nedir ?
 • Zaman hesaplama (Bouncing Ball),
 • Fiziksel animasyon (Top Animasyonu)
 • Zamanlama ve zamanlama içindeki boşlukların hesaplanması (Zıplayan top animasyonu)
 • Animasyonun altın kuralları
 • Animasyon prensipleri ( Kuyruklu top animasyonu)
 • Animasyon Planlama
 • Animasyonu planlama, yürüme döngüsü,
 • Koşma döngüsü, zıplama, tırmanma, itme ve çekme fırlatma; prensiplerini anlama
 • Pantomim ve dans animasyonları yapımı
 • Aktörlüğe geçmeden önceki vücut dinamizmini anlamak
 • Mimik ifadeleri oluşturmak
 • Kamera karşısında sahne kullanımı
 • Bazı hayvanların hareketlerinin analiz edilmesi ve animasyon uygulamaları
 • Senaryo akışı
 • Bir animasyon çalışması için hikaye planlaması oluşturmak
 • Bireysel Portfolio için animasyon showreeli oluşturmak
 • Bitirme Projesi
   

 

Microsoft Office Eğitimleri

Ofis programlarının en iyi şekilde kullanılması kişilerin yeteneklerine önemli artılar katmaktadır. Ofis Eğitimi, katılımcıların profesyonel iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları dokümanları, hesap çizelgeleri, raporlama ve sunumları Ofis uygulamaları ile hazırlayabilmeleri ve internet üzerinden tüm mail alış verişi, zaman yönetimi ve planlamasını yapabilmeleri için gerekli olan bir eğitim programıdır. 

EĞİTİMİ KİMLER ALMALI ?  

 • Günümüz bilgi çağında kendilerine daha verimli bir çalışma ortamı yaratıp, zamanı etkin kullanarak rekabette önde olmak isteyenler.
 • Bilgi iletişimini hızlandırmak verimli analizler yaparak bu analizleri raporlamak isteyenler
 • Çalışma hayatında yer alan veya almayı hedefleyenler
 • Günlük hayatında İnternet ve e-posta uygulamalarını kullanmak, bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanmak isteyenler.
 • Projelerini bilgisayar ortamında hazırlayıp sunmayı ve internetin sağladığı bilgi kaynaklarını etkin yönetmeyi isteyen öğrenciler.  

EĞİTİM İÇERİĞİ  

MS EXCEL - 12 Saat

Bölüm 1: Excel Temelleri
Modül 1: Excel Ortamında Çalışılması
Modül 2: Bir Çalışma Sayfasının Düzenlenmesi
Modül 3: Formüllerin Eklenmesi
Modül 4: Bir Çalışma Sayfasının Biçimlendirilmesi
Modül 5: Resimlerin ve ilgili Unsurların Eklenmesi  
Bölüm 2: Grafikler  
Modül 1: Grafiklerin Özelleştirilmesi
Modül 2: Çalışma Sayfalarının ve Grafiklerin Yazdırılması

MICROSOFT OUTLOOK  - 12 Saat

Bölüm 1: Outlook ile Çalışmak
Modül 1: E-Posta
Modül 2: Zamanlama Temellerinin Öğrenilmesi  
Bölüm 2: Outlook ile İleri Düzeyli İletişim
Modül 1: E-Posta Mesajlarının Oluşturulması ve Gönderilmesi
Modül 2: Gelen Kutusu'nun Düzenlenmesi ve Yönetilmesi
Modül 3: Kişilerin Kullanımı
Modül 4: Kişilerle Çalışılması  
Bölüm 3: Zamanlamanın Outlook ile Yönetilmesi
Modül 1: Takvims'in Yönetilmesi
Modül 2: Toplantı ve etkinliklerin Yönetilmesi
Modül 3: Görevlerin İzlenmesi
Bölüm 4: Bilgilerin Yönetilmesi ve Korunması
Modül 1: Dosyalarınızın Yönetilmesi ve Korunması
Modül 2: Outlook'un Diğer Bağlantılarla Kullanılması  

MICROSOFT POWERPOINT  - 12 Saat

Bölüm 1: Temel Beceriler
Modül 1: Bir Sununun Oluşturulması
Modül 2: Bir Sunuyla Çalışılması
Modül 3: Bir Sununun Yazdırılması  
Bölüm 2: Düşüncelerinizin Düzenlenmesi
Modül 1: Düşüncelerinizin Anahat Halinde Listelenmesi
Modül 2: Metnin Eklenmesi ve Değiştirilmesi  
Bölüm 3: Düşüncelerinizin İletilmesi
Modül 1: Şablonların Uygulanması ve Değiştirilmesi
Modül 2: Bir Renk Düzeninin Kullanımı
Modül 3: Nesnelerin Çizilmesi ve Değiştirilmesi  
Bölüm 4: Küçük Resimlerin, Grafiklerin ve Resimlerin Eklenmesi
Modül 1: Powerpoint'e Bilgilerin Eklenmesi
Modül 2: Bir Grafiğin Oluşturulması ve Düzenlenmesi  
Bölüm 5: Bir Sununun Oluşturulup Paylaşılması
Modül 1: Slayt Gösterisinin Oluşturulması
Modül 2: Çoklu Ortam Sunularının Oluşturulması
Modül 3: Internet İçin Bir Sununun Hazırlanması
Modül 4: Bir Sununun Gözden Geçirilmesi ve Paylaşılması  

MICROSOFT WORD  - 12 Saat 

Bölüm 1: Temel Beceriler   
Modül  1: Belge Yaratmak ve Kaydetmek
Modül  2: Metin taşımak ve kopyalamak
Modül 3: Metnin görünümünü değiştirmek  
Modül 4: Belgeyi yazdırmak  
Bölüm 2: Günlük İşleri Kolaylaştırmak
Modül 5: Düzenleme verimliliğini artırmak
Modül 6:  Sayfa Yapısını kurmak 

Program Süresi : 50 saat

Sistem, Ağ ve Güvenlik

EĞİTİME KİMLER KATILMALI ?

Eğitime meslek sahibi olmak veya mevcut işini değiştirmek isteyen kişiler katılabilirler. 

KARİYER SEÇENEKLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI:  

 • Telekom firmaları
 • Bankalar
 • Holdingler
 • Microsoft iş ortakları
 • Mobil ve internet servis sağlayıcıları
 • Yenilikçi Internet girişimleri
 • Ağ/sistem destek firmaları
 • Bilişim Teknolojileri eğitim ve Danışmanlık firmaları

ALINABİLECEK ÜNVANLAR:

 • Sistem Yöneticisi
 • Network Yöneticisi
 • Ağ ve Güvenlik Yöneticisi
 • Bilgi İşlem Yöneticisi
 • Sistem Danışmanı
 • Sistem Analisti
 • Teknik Destek Yöneticisi
 • Teknik Destek Uzmanı
 • Sunucu Donanım Uzmanı

SERTİFİKASYON VE ULUSLARARASI SERTİFİKASYON:  
Eğitim sonunda, %70 devam oranını sağlayan öğrencilerimiz “Katılım Sertifikası” almaya hak kazanır.   
Uluslararası Sertifikasyon: Eğitimini aldığınız konulardaki yetkinliğinizi uluslararası düzeyde kanıtlamak için, Yetkili Sınav Merkezimizde düzenlenen Microsoft sertifikasyon sınavlarına katılabilirsiniz. Sistem, Ağ ve Güvenlik Uzmanlığı eğitimin ardından ilgili sınavları başarıyla vermeniz halinde aşağıdaki sertifikalara sahip olabilirsiniz:   

 • MTA
 • MCP
 • MCSA: Windows 10
 • MCSA: Windows Server 2016
 •  MCSE: Server Infrastructure
 • MCSE: Messaging
 • HCNA-HNTD
 • HCNA-Security-CBSN
 • CPEH

PROGRAM DAHİLİNDEKİ EĞİTİMLER 

 • Microsoft Windows Infrastructure Networking and Security Fundamentals
 • 20697 - Installing and Configuring Windows 10
 • 40365 – Windows Server Administration Fundamentals
 • 40366 – Networking Fundamentals
 • 40367 – Security Fundamentals  Windows Server and Messaging
 • 20740 - Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
 • 20741 – Networking with Windows Server 2016
 • 20472 – Identity with Windows Server 2016
 • 20345 – Administering Microsoft Exchange Server 2016  Virtualization Cloud Technologies and System Center
 • 20409 - Server Virtualization with Windows Server Hyper-V® and System Center
 • 20696 – Administering System Center Configuration Manager and Intune
 • 20347 – Enabling and Managing Office 365
 • 20533 – Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • Custom V-ICM: Vmware Vshpere Fundementals  Networking Security Ethical Hacking
 • HCNA: Huawei Certified Network Associate
 • HCNA-Security: Huawei Certified Network Associate Security
 • Custom CPEH: Ethical Hacking Fundementals  

 

Yazılım Uzmanı (.NET) Eğitimi

Introduction To Programming (100 Saat)

Introduction to Programming and .NET
.NET Basics
Variables and Data Types
Type Cast Operations
Decision Structures
Loops
Arrays, Collections and Generic  Lists
Errors and Error Handling
Methods
.NET Methods
Object Oriented Programming (Class ,Inheritance, Encapsulation and Polymorphism)
Parallel Programming

Database Programming (65 Saat)

Introduction to Database
Designing a Database and Normalization
Introduction to SQL Server 2016
Query Operation in SQL Server
Working with Data Types
Designing and Implementing Tables
Ensuring Data Integrity through Constraints
Designing and Implementing Views
Designing and Implementing Stored Procedures
Designing and Implementing User-Defined Functions
Designing and Implementing Triggers
Handling Errors in T-SQL
Querying and Manipulating Data Using Entity Framework (CodeFirst and Model First)

Web Programming - Programming in HTML 5 with Javascript and CSS3 (25 Saat)

Overview of HTML and CSS
Creating and Styling HTML5 Pages
Introduction to JavaScript
Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
Communicating with a Remote Data Source
Styling HTML5 by Using CSS3
Creating Objects and Methods by Using JavaScript
Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
Implementing an Adaptive User Interface
Creating Advanced Graphics
Animating the User Interface
Creating a Web Worker Process

Web Programming - Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications (60 Saat)

Develop MVC Models
Develop MVC Controllers
Develop MVC Views
Optimize the Design of a Web Application for Discoverability by Search Engines
Write Server-side Code for Web Forms
Optimize Data Management for Web Forms
HTML Helper and Filters
Web API
Secure a Web application
Apply Layout  and CSS for a Consistent Application UI
Implement Advanced AJAX in a Web Application
Deploy a Web Application

Mobile Programming (50 Saat)

Overview of Service and Cloud Technologies
Creating and Consuming ASP.NET Web API Services
Extending and Securing ASP.NET Web API Services
Creating WCF Services
Designing and Extending WCF Services
Implementing Security in WCF Services
Windows Azure Service Bus
Hosting Services
Deploying Services
Windows Azure Storage
Windows Phone 8.1 Development (*)
Mobile Controls and Layouts(*)
Push Notification(*)

(*) Xamarin anlatilabilir.
BitirmeProjesi (2 Ay)


300 saatlik eğitimin sonunda yer alan ve 2 ay süren bitirme projesi ile içerikteki tüm konuların pekiştirilmesi sağlanır. Aynı zamanda tüm içeriğin uygulanmasını gerektiren üst düzey bir gerçek hayat senaryosu olan bu proje sayesinde sektöre hazır hale gelmeniz hedeflenir.      

KİMLER KATILMALI?
YazılımUzmanı (.NET) eğitim programına geleceğini ve kariyerini yazılım üzerine inşa etmek isteyen herkes katılabilir.

Kariyer Seçenekleri
Çalışma Alanları
Kurumsal şirketlerin bilgi işlem ve yazılım departmanları
KOBİ’lerin bilgi işlem ve yazılım geliştirme bölümleri
Yazılım geliştirme şirketleri
Microsoft iş ortakları
Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık firmaları
Kendi yazılım şirketini kurmak
Freelance (serbest)

Alınabilecek Unvanlar
Yazılım Uzmanı
Proje Yöneticisi
Yazılım Geliştirici
Takım Lideri
.NET Yazılım Uzmanı
Database (Veri tabanı) Yazılım Uzmanı
ASP.NET Developer
Yazılım Destek Uzmanı
Yazılım Test Uzmanı
Web Yazılım Geliştirici
Mobil Yazılım geliştirici
Yazılım Analisti

Kurs Sonunda Alınacak Sertifikalar
Katılım Sertifikası
Başarı Sertifikası

Uluslararası Sertifikasyon  
Eğitimini aldığınız konulardaki yetkinliğinizi uluslararası düzeyde kanıtlamak için Yetkili Sınav Merkezleri’nde düzenlenen Microsoft sertifikasyon sınavlarına katılabilirsiniz.  
     
MCSD: Windows Mağaza Uygulamaları (Windows Store Apps),
MCSD: Web Uygulamaları (Web Applications),
MCSD: SharePoint Uygulamaları (SharePoint Applications) ve
MCSD: UygulamaYaşamDöngüsüYönetimi (Application Lifecycle Management).       

Program süresi: 300 saat

 

Web Tasarım Eğitimi

EĞİTİMİN KONUSU  
Web Tasarımı eğitimi, Statik ve interaktif web sayfalarının tasarımını ve kodlanmasını yayın süreçlerini ve kullanılacak olan her türlü materyalin oluşturulmasını, hedefleyen bir eğitimdir. Eğitime katılmak için her hangi bir ön koşul yoktur.  

EĞİTİMİ KİMLER ALMALI ?
Web projeleri geliştirmek isteyen, var olan sitelerine yenilik katmak isteyen, şahsına veya şirketine web sayfası yapmak isteyen, web sayfalarını daha görsel ve kullanışlı hale getirmek isteyen, projelerini web yoluyla tanıtmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.  

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ ?  

Photoshop ile Web Tasarım İçin Arayüz Oluşturmak

 • Photoshop Renklerle Çalışmak
 • Photoshop Web İçin İmaj Optimizasyonu
 • Photoshop Web İçin Arka Plan Oluşturmak
 • Photoshop Transparan İmaj Oluşturmak
 • PhotoshopNavigasyon  İmajları Oluşturmak
 • Photoshop Web Sayfası Taslağı ve Dilimleme
 • PhotoshopRollOver Grafikler Oluşturmak
 • Photoshop Diğer Programlarla Entegrasyon
 • Photoshop (Bitirme Projesi: Portfolyo Sitesi)

 
Adobe Dreamweawer

 • Dreamweaver Nedir ?
 • Dreamweaver Çalışma Dosyalarının Kullanımı
 • Dreamweaver CS5 Arayüzü •    Dreamweaver Genel Arayüz
 • Dreamweaver DocumentToolbar
 • Dreamweaver PropertiesInspector (Özellik Yönetgeci)
 • Dreamweaver PageProperties(Sayfa Öözellikleri)
 • Dreamweaver Insert Panel (Ekleme Paneli)
 • Dreamweaver Çalışma Alanı (Workspace) Düzenlemek
 • Dreamweaver Site Kontrolleri
 • Dreamweaver Kök Klasör Mantığını Anlamak
 • Dreamweaver Site Tanımlamak
 • Dreamweaver Tanımlanan Siteye Resim Eklemek
 • Dreamweaver Tanımlanan Siteyi Düzenlemek
 • Dreamweaver Dosya ve Klasörleri Yönetmek
 • Dreamweaver Yeni Döküman Oluşturmak
 • Dreamweaver’da Metin Yapısı
 • Dreamweaver CSS (Case Cadding Style Sheet)
 • Dreamweaver CSS Kontrolleri
 • Dreamweaver Resimlerle Çalışmak
 • Dreamweaver Link Oluşturmak
 • Dreamweaver CSS İle Sayfa Yapısı
 • Dreamweaver Form Elemanları
 • Dreamweaver Şablon Hazırlamak (E-Ticaret)
 • Dreamweaver Web Site Yönetimi  

 CSS  

 • CSS  Border Radius Özelliği
 • CSS  Box Shadow Özelliği
 • CSS  TextShadow Özelliği
 • CSS  RGBA Özelliği
 • CSS  Font Face Özelliği
 • CSS  MultipleColumns Özelliği
 • CSS  Box Resize Özelliği
 • CSS  Box Sizing Özelliği
 • CSS  Outline Özelliği
 • CSS  Transitions Özelliği
 • CSS  Transform Özelliği
 • CSS  Selectors Özelliği
 • CSS  Gradients Özelliği  HTML  
 • HTML  Yeni Media Elementleri
 • HTML  TagDescription
 • HTML  Canvas Elementi
 • HTML  Yeni Form Elementleri
 • HTML  İnput-type Türleri  

Flash Professional ve Flash Catalyst

 • Flash Animasyon Temelleri •    Flash Şekillerle Çalışmak
 • Flash Zaman Çizgisi ve Katmanlar
 • Flash Dış İmajlar ve Kütüphaneyle Çalışmak
 • Flash Textlerle Çalışmak
 • Flash Grafik Sembolleriyle Çalışmak
 • Flash Animasyon Yapıları
 • Flash InverseKinematics ve Kemik Yapılandırımı
 • Flash Buton Sembolleri ile Çalışmak
 • Flash Movie Cliplerle Çalışmak
 • Flash Filtreler ve Ses Dosyalarıyla Çalışmak
 • Flash Video ile Çalışmak
 • Flash Action Script ile İnteraktivite
 • Flash Photoshop ve Illustratorentegrasyonu
 • Flash İçeriğini Yayınlamak
 • Flash Catalyst ile Mobil Cihazlara Tasarım
 • Flash (Proje: Banner yapımı)
Unity 3D ile Oyun Programlama Eğitimi

Unity 3D, bir oyun motorudur. Oyun ve bilişim dünyasına getirdiği en önemli yenilik, gelişmiş özelliklere sahip 3 boyutlu oyunların bilgisayara kurulmadan oynanmasını sağlamak olmuştur. Unity 3D motorunu kullanan oyunlar, Unity Web Player eklentisi sayesinde hiçbir kurulum işlemi olmadan web tarayıcı üzerinden çalışabilmektedir.Bu yönü sayesinde oyunlar bilgisayara daha az yüklenirken bir oyuncuyu yeni bilgisayar alma zahmetinden kurtarmış olur. Öte yandan oyun üreticileri, oyunu kendi sunucularından oynattıkları için korsan oyuna çare bulmuş olur. Unity 3D motoru ile yazılmış oyunlara örnek olarak Battlestar Galactica Online  ve DEADTRİGGER verilebilir. Unity'nin oyun yapımcılarına sağladığı başka bir kolaylık da Unity ile geliştirilen bir oyunun herhangi bir altyapı değişikliğine gerek olmadan farklı platformlara (PC, Mac, Web, iOS, Android) uygun olarak derlenebilmesidir. Bu sayede PC için hazırlanan bir oyun tek tıklamayla Mac içinde çalışır hale getirilebilir.  Unity son derece pahalı diğer gelişmiş oyun motorlarının aksine kullanıcalrına ücretsiz olarak imkan sağlamaktadır. Unity'nin diğer oyun motorlarından üstün taraflarından biri de oyun geliştirme zamanında geliştiriciye program kodu  yazma imkanı vermesidir. Diğer oyun motorlarının ekserisi grafik ile kodu ayırmışken Unity ile grafik ve kod birlikte çalışmaktadır. Bu çalışma mantığı geliştiriciye esneklik sağlamakta, geliştirme süresini kısaltmaktadır. Unity 3D şu anda 3 farklı skript dil yapısını (Java Script, C# ve Boo) desteklemektedir.

Unity 3D bilen ne yapabilir ?  
Hayal ettiği her oyunu yazabilir.
Oyun programlama ve senaryo tekniğini kullanarak projelere katkida bulunur.
Animasyon tekniklerini etkili kullanarak oyunlara hareket kazandirir.
Projelerde ekip çalışması yaparak oyun stüdyolarında çalışabilir.
Hedeflerini kariyerini yaptığı oyun projeleriyle şirketlere sunum hazirlayabilir. 

Yetkinlikler
Unity 3D Oyun programlama  

Aldığı Ünvanlar
Oyun programcısı 

EĞTİM İÇERİĞİ
Arayüz tanıtımı ve araçların kullanılması
Terrain Editörü ile sahne oluşturulması ve yer şekilleri dizaynı
Level dizaynı ve tasarımlarına giriş
Unity Script kodlama
Game Oyun kodlama
Game Object ve bileşenlerinin kullanılması
Prefabs yapımı ve kullanılması
Dışarıdan nesne ve fizik materyallerinin sahneye eklenilmesi
Lighting Aydınlatma özellikleri
Animasyonlara Keyframing özellikleri
Animasyon Joints birleşimi karakter animasyonları
Fizik Materyalleri kullanılması
Basic Vectors
Kütle, Yerçekimi, Kuvvet, Sürtünme (Mass,Gravity,Force,Friction)
Sabit Kuvvet Constant Force uygulama
Collision Metodları ile Çarpışma ve etki alanı ayarlamaları
Unity 3D ile programlama temelleri
Materyalların kullanılması
Raycast ışın gönderme
Kameralar animasyonları ve katmanlarla çalışılması
GUI , GUI Textures kullanımı
Ekstra Özellikleri Teknikleri
Parçacık (Particle) sistemi 

Oyun projesi olarak dünyada en çok beğenilen oyunların yapım aşamaları anlatılacak  Tek Level bir oyun sınıf içerisinde yapılacak.      

Program süresi: 90 saat

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA