PROGRAMLARIMIZ


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği

Kalite Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Kalite sistemlerinin gelişimi
Kalite sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Doküman ve kayıt kavramı
Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 9001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.
Eğitimin Süresi
1 Gün
Sertifika
Katılım Sertifikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği 
Kalite Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Kalite sistemlerinin gelişimi
Kalite sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Doküman ve kayıt kavramı
Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 9001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 9001 standardı ve ISO 19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. 

Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika             İç Denetçi Sertifikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (IRCA onaylı)

Eğitimin İçeriği

ISO 9001:2008 Maddeleri
Denetim Tipleri
Kalite Yönetim sistemi
Yönetimin Sorumluluğu
Kaynak Yönetimi
Ürün Gerçekleştirme
Ölçme Analiz ve İyileştirme
ISO 19011
ISO 19011 Denetçi yetkinliği
Denetim Ekibinin Sorumlulukları
Denetim Kapsamı
Dokümanların Gözden Geçirilmesi
Denetime Hazırlık
Denetim Kontrol Listeleri
Denetim Açılış Toplantısı
Denetim Teknikleri
Uygunsuzluk Raporlama
Denetim Kapanış Toplantısı
Takip Faaliyetleri

Eğitimin Hedefi Kalite denetimlerinin yönetilmesi ve organize edilmesi, denetim sırasında ortaya çıkan stresin yönetilmesi, denetim bulgularının değerlendirilmesi ve raporlanması, düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, takip denetimlerinin ve rutin ara denetimlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan yetenek ve bilgiyi sağlar. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitim esnasında anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitimin Süresi 5 Gün
Sertifika              Baş Denetçi Sertifikası

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Çevre Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı

Eğitimin Hedefi 
Eğitimde, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir çevre yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Çevre Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
Çevre yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 14001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 14001 standardı ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır

Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (IRCA onaylı )

Eğitimin İçeriği
Denetçi belgelendirmede IRCA’ nın rolü
Çevre Yönetim Sistemi tanımlamaları
ÇYS temelleri ve Standartları
ISO 14001 standardının tetkikçi gözüyle incelenmesi
ISO 14001 Şartları, İçeriği ve Yorumlanması
Çalışanların yeterliliği
Denetleme Standardı ISO 19011:2002 ve Denetçi özellikleri
Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
Denetime süreç yaklaşımı ve Denetim planlama
Açılış toplantısı
Kanıt toplam
Denetimi raporlama
Kapanış toplantısı
Örnek tetkik uygulamaları

Eğitimin Hedefi  Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/ baş denetçi yetiştirmek
Eğitimin Süresi 5 Gün
Sertifika Baş Denetçi Sertifikası

 

Çevre Boyutlarının ve Etkilerinin Belirlenmesi

Eğitimin İçeriği
Çevre Kavramı
ISO14001 ve ISO 14004 standartları
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Çevre boyutu ve etkisi kavramları
Çevre boyutlarına genel bakış
Faaliyetlerin, hizmetlerin ve ürünlerin anlaşılması
Çevre Boyutlarının belirlenmesi
Çevre etkilerinin anlaşılması
Önemli çevre boyutlarının belirlenmesi
Çevre boyut ve etkilerinin belirlenebilmesi için kullanılabilecek kaynaklar

Eğitimin Hedefi Etkin bir ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanmasında, çevre boyut ve etkilerinin analizi büyük önem taşımaktadır. Eğitimde, bu kavramlar ile çevre boyut ve etkilerinin belirlenmesi konusunda dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında, ISO 14004 standardını kapsayan bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 14001 ve ISO 14004 standartlarındaki çevre boyutları ve etkileri kavramları konusunda bilgi edinecekler, uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olacaklardır.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

Çevre Mevzuatı

Eğitimin İçeriği
Çevre Mevzuatı
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği. 
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Eğitimin Hedefi Çevre konusundaki kanun, yönetmelik, tebliğ ve uluslararası anlaşmaların tanıtılması. Kuruluşlara uymakla yükümlü oldukları limitler hakkında bilgi verilmesi.
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırılmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması Kılavuzu Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
GHG envanteri ve GHG envanter doğrulaması ile Standarda Giriş 
ISO 14064-1 Kapsam I (Bölüm I, Madde 1) 
ISO 14064-1 Terim ve tanımlar (Bölüm I, Madde 2) 
ISO 14064-1 GHG hesaplama ve raporlama prensipleri (Bölüm I, Madde 3) 
Kuruluş sınırları ve Faaliyet Sınırları (Bölüm I, Madde 4.1 & 4.2) 
Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplanması (Bölüm I, Madde 4.3) 
Sera gazı hesaplama grup çalışması
Sera Gazı Envanter Bileşenleri (Bölüm I, Madde 5) 
Sera Gazı Envanteri Kalite Yönetimi (Bölüm I, Madde 6) 
Sera Gazının Raporlaması (Bölüm I, Madde 7) 
Doğrulama Faaliyetlerinde Kuruluşun Rolü (Bölüm I, Madde 8)

Eğitimin Hedefi Eğitim, tüm kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik olarak planlanmıştır. Her seviyeden çalışanların iklim değişikliğinin ne olduğu, kurumlara getirdiği riskler ve mücadele yöntemleri gibi konularda bilinçlenmesini ve öğrendiklerini çalışmalarına entegre ederek kurumların daha iklim dostu yapıya kavuşmalarını amaçlar.

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

 

Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001) Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
OHSAS18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Çevre Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
Çevre yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Kalite Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Kalite sistemlerinin gelişimi
Kalite sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Doküman ve kayıt kavramı
Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
Sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi Eğitimde, ISO9001, ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistem Standardları’na uygun entegre bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standartların istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO9001, ISO14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistem Standartları’na ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır
Eğitimin Süresi 3 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

Adı Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001) İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
OHSAS18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Çevre Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
Çevre yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Kalite Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Kalite sistemlerinin gelişimi
Kalite sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Doküman ve kayıt kavramı
Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar 
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
Entegre sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi  ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Standardları’na göre kurulmuş bir entegre sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır

Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Tetkikçi Sertifikası

Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001) Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı) Eğitimin İçeriği

Eğitimin Hedefi   ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Standardları’na göre kurulmuş bir entegre sistemin iç denetimlerinin (3.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ile ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır
İş sağlığı ve güvenliği kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
OHSAS18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Çevre Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
Çevre yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
ISO 14001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Kalite Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Kalite sistemlerinin gelişimi
Kalite sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Doküman ve kayıt kavramı
Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
ISO 9001:2015 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
Entegre sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi
Eğitimin Süresi 5 Gün
Sertifika Baş Tetkikçi Sertifikası

 

EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği

ISO 50001 Nedir?
ISO 50001’in Faydaları nelerdir?
ISO 50001’in tarihçesi
ISO 50001: 2011 Standart maddeleri
ISO 50001 nasıl çalışır?
Pratik çalışmalar
Eğitimin Hedefi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardıyla ilgili bilgiler verilerek, çeşitli sektörlerden uygulamalı örneklerle konuyu aktarmak amaçlanmaktadır
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 50001 nedir?
ISO 50001’in Faydaları nelerdir?
ISO 50001’in tarihçesi
ISO 50001: 2011 Standart maddeleri
ISO 50001 nasıl çalışır?
Tetkik prensiplerini ve tetkikçi sorumluluklarını belirlemek
Bir EnYS için iç tetkik planlama
Resmi olmayan açılış ve kapanış toplantılarını gerçekleştirmek
İyi süreç belirleme, örnekleme ve soru sormaya dayalı bir tetkik gerçekleştirmek
Sözlü ve yazılı geri bildirim yapmak
Kısa ve öz uygunsuzluklar oluşturmak ve dokümante etmek
Tetkiki etkin bir biçimde raporlamak
Düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak
EnYS’yi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek
Eğitimin Hedefi  ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği

ISO 50001 nedir?
ISO 50001’in faydaları nelerdir?
ISO 50001’in tarihçesi
ISO 50001: 2011 Standart maddeleri
ISO 50001 nasıl çalışır?
Tetkik prensiplerini ve tetkikçi sorumluluklarını belirlemek
Bir EnYS için iç tetkik planlama
Resmi olmayan açılış ve kapanış toplantılarını gerçekleştirmek
İyi süreç belirleme, örnekleme ve soru sormaya dayalı bir tetkik gerçekleştirmek
Sözlü ve yazılı geri bildirim yapmak
Kısa ve öz uygunsuzluklar oluşturmak ve dokümante etmek
 Tetkiki etkin bir biçimde raporlamak
Düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak
EnYS’yi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek

Eğitimin Hedefi 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (3.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
Eğitimin Süresi 5 Gün
Sertifika Baş Denetçi Sertifikası

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği

İş sağlığı ve güvenliği kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
OHSAS18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
OHSAS 18001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
Eğitimde, OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na İlişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
OHSAS18001:2007 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
OHSAS 18001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara OHSAS18001 standardı ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Denetçi belgelendirmede IRCA’ nın rolü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı
OHSAS 18001 standardı maddelerinin incelenmesi
OHSAS 18001’in faydaları
Risk değerlendirme
Dokümantasyon
Acil durum planları
Mevzuat (Yeni İş Kanunu ve yönetmelikler dâhil)
Akreditasyon ve Belgelendirme
Çalışanların yeterliliği
Denetçi özellikleri
Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
Denetime süreç yaklaşımı
Denetim planlama
Açılış toplantısı
Kanıt toplama
Denetimi raporlama
Kapanış toplantısı
Örnek tetkik uygulamaları

Eğitimin Hedefi Katılımcılara kuruluşlarında OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/ baş denetçi yetiştirmek
Denetçi belgelendirmede IRCA’ nın rolü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı
OHSAS 18001 standardı maddelerinin incelenmesi
OHSAS 18001’in faydaları
Risk değerlendirme
Dokümantasyon
Acil durum planları
Mevzuat (Yeni İş Kanunu ve yönetmelikler dâhil)
Akreditasyon ve Belgelendirme
Çalışanların yeterliliği
Denetçi özellikleri
Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
Denetime süreç yaklaşımı
Denetim planlama
Açılış toplantısı
Kanıt toplama
Denetimi raporlama
Kapanış toplantısı
Örnek tetkik uygulamaları

Eğitimin Süresi 5 Gün
Sertifika Baş Denetçi Sertifikası

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
İş sürekliliği Tanımı ve temel kavramları, Kullanılan terminolojiler, Yönetim süreci  ISO22301 / BS25999 yaşam döngüsünün tanıtımı Risk yönetimi ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri, Risk kavramları (Risk ölçüm metrikleri vb.), Risk değerlendirme metodolojilerine örnekler, Risk yönetiminde dikkat edilecek hususlar 
İş etki analizi 
İş Sürekliliği Planlaması 
İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri 
İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri 
İş sürekliliği denetimleri ve tedarikçi değerlendirmeleri 
İş Sürekliliği Yönetimi Proje Deneyimleri 
İş Sürekliliği Yönetimi Yeterlilik Sınavı

Eğitimin Hedefi 
ISO 22301 standardının gereklilikleri hakkında genel bilgilendirme sağlamak, sistemin tüm maddelerine hızlı bir bakış ile uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine ve sistemin nasıl kurulduğuna dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir.
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi - İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
İş sürekliliği Tanımı ve temel kavramları, Kullanılan terminolojiler, Yönetim süreci ISO22301 / BS25999 yaşam döngüsünün tanıtımı Risk yönetimi ve iş sürekliliği çalışmalarındaki yeri, Risk kavramları (Risk ölçüm metrikleri vb.), Risk değerlendirme metodolojilerine örnekler, Risk yönetiminde dikkat edilecek hususlar 
İş etki analizi 
İş Sürekliliği Planlaması 
İş sürekliliği tatbikat kavramı ve çeşitleri 
İş sürekliliği planlamasında tatbikatların yeri 
İş sürekliliği denetimleri ve tedarikçi değerlendirmeleri 
İş Sürekliliği Yönetimi Proje Deneyimleri 
İş Sürekliliği Yönetimi Yeterlilik Sınavı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 22301 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
ISO 22301 standardının gereklilikleri hakkında genel bilgilendirme sağlamak, sistemin tüm maddelerine hızlı bir bakış ile uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine ve sistemin nasıl kurulduğuna dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sunumu Standardı Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği

Yönetim stratejisi ve Politikası
Süreçler
İletişim merkezi için gereksinimler
Altyapı
Müşteri Memnuniyeti
Sosyal sorumluluk
İstemci kuruluşlar için uygulama klavuzu

Eğitimin Hedefi 
Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve arttırmak,
Sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak,
Müşterilerin, çözüm ortaklarının ve personelin memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak,
Sürekli gelişim kültürünü oluşturarak Müşteri İletişim Merkezinin değerinin artmasını sağlamak.
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sunumu Standardı İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Yönetim stratejisi ve Politikası, Süreçler
İletişim merkezi için gereksinimler, Altyapı, Müşteri Memnuniyeti, Sosyal sorumluluk, İstemci kuruluşlar için uygulama klavuzu
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
SA 8000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve arttırmak, Sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak,Müşterilerin, çözüm ortaklarının ve personelin memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak,
Sürekli gelişim kültürünü oluşturarak Müşteri İletişim Merkezinin değerinin artmasını sağlamak
Yönetim stratejisi ve Politikası, Süreçler
İletişim merkezi için gereksinimler, Altyapı, Müşteri Memnuniyeti, Sosyal sorumluluk, İstemci kuruluşlar için uygulama klavuzu
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
SA 8000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
SA 8000 Standardı ihtiyacı / oluşturulması
SA 8000 Standardı gereklilikleri
SA 8000 Tetkiki teknikleri
Standardın gerekliliklerine ve tetkikine yönelik 

Eğitimin Hedefi 
Kuruluşların Sosyal Sorumluluk Standardı’nın gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi hakkında bilgilendirilmesi.
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
SA 8000 Standardı ihtiyacı / oluşturulması
SA 8000 Standardı gereklilikleri
SA 8000 Tetkiki teknikleri
Standardın gerekliliklerine ve tetkikine yönelik
 
 Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
SA 8000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
Kuruluşların Sosyal Sorumluluk Standardı’nın gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi hakkında bilgilendirilmesi.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO28000 standardının gelişimi 
Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
Diğer Standartlarla ilişkiler 
ISO28001 standart maddelerinin incelenmesi ve tartışılması 
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar 
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
Eğitimin Hedefi 
ISO 28000:2007 , uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, Tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, risklerin etkin yönetilmesini hedefler.
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

 

ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 28000 standardının gelişimi 
Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
Diğer Standartlarla ilişkiler 
ISO28001 standart maddelerinin incelenmesi ve tartışılması 
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar 
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 28000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
ISO 28000:2007 , uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, Tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, risklerin etkin yönetilmesini hedefler.
Eğitimin Süresi
2 Gün
Sertifika
İç Denetçi Sertifikası

ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 26000 standardının gelişimi 
Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
Diğer Standartlarla ilişkiler 
ISO 26000 standart maddelerinin incelenmesi ve tartışılması 
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar 
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 

Eğitimin Hedefi 
ISO 26000 standardının gereklilikleri hakkında genel bilgilendirme sağlamak, sistemin tüm maddelerine hızlı bir bakış ile uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine ve sistemin nasıl kurulduğuna dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir.
ISO 26000 standardının gelişimi 
Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
Diğer Standartlarla ilişkiler 
ISO 26000 standart maddelerinin incelenmesi ve tartışılması 
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar 
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

ISO 26000:2010 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 26000 standardının gelişimi 
Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
Diğer Standartlarla ilişkiler 
ISO 26000 standart maddelerinin incelenmesi ve tartışılması , Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar 
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları, ISO 26000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
ISO 26000 standardının gereklilikleri hakkında genel bilgilendirme sağlamak, sistemin tüm maddelerine hızlı bir bakış ile uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine ve sistemin nasıl kurulduğuna dair örnekler ve açıklayıcı bilgiler sunabilmektir.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

ISO 22716:2007 Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 22716 Kozmetik İyi İmalat Uygulamaları Sistem Standardına maddeleri 
Personel
Bina ve tesisler
Ekipman
Ham madde ve paketleme materyalleri
Üretim 
Bitmiş Ürün
Kalite Kontrol Laboratuvarı
Spesifikasyon Dışı Ürünler
Atık
Sapmalar
Şikayetler ve Geri Çağırmalar
Değişiklik Kontrol
İç Tetkik
Taşeronluk
Dokümantasyon ve Kayıtlar

Eğitimin Hedefi 
ISO 22716 Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Sistem Standardına uygun olarak kuruluş içinde yönetim sisteminin oluşturulmasına ait esasları açıklamak.
ISO 22716 Kozmetik İyi İmalat Uygulamaları Sistem Standardına maddeleri 
Personel
Bina ve tesisler
Ekipman
Ham madde ve paketleme materyalleri
Üretim 
Bitmiş Ürün
Kalite Kontrol Laboratuvarı
Spesifikasyon Dışı Ürünler
Atık
Sapmalar
Şikayetler ve Geri Çağırmalar
Değişiklik Kontrol
İç Tetkik
Taşeronluk
Dokümantasyon ve Kayıtlar

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Kavramı
Kalite yönetim sistem standartları
ISO 10002 standardının tarihçesi
ISO 9000 Standartlarıyla ilişkiler
ISO 10002 standart şartları
Atıf yapılan standartlar/dokümanlar
terimler ve tarifler
Kılavuzluk prensipleri
Şikayetleri ele alma çerçevesi
Planlama ve tasarım
Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması
Sürdürme ve iyileştirme
Müşteri Şikayetleri Yönetim Sisteminin kurulması
Pratik çalışmalar ve egzersizler
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları

Eğitimin Hedefi 
Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Kavramı
Kalite yönetim sistem standartları
ISO 10002 standardının tarihçesi
ISO 9000 Standartlarıyla ilişkiler
ISO 10002 standart şartları
Atıf yapılan standartlar/dokümanlar
terimler ve tarifler
Kılavuzluk prensipleri
Şikayetleri ele alma çerçevesi
Planlama ve tasarım
Şikayetleri ele alma prosesinin çalıştırılması
Sürdürme ve iyileştirme
Müşteri Şikayetleri Yönetim Sisteminin kurulması, Pratik çalışmalar ve egzersizler
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması, Takip denetimleri, Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 10002 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
ISO 10002, sistemine göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 9001 standardı ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Kalitenin Tarihsel Gelişimi ve Doğuşu  
İş Mükemmelliğinde 8 Temel İlke  
Havacılık Sektörü Yönetim Sisteminin Gelişimi ve Doğuşu  
AS 9100 Rev.C Standardının Maddesel Analizi  
AS 9100 Standardının Uygulama Gereksinimleri  

Eğitimin Hedefi 
Kuruluşların AS 9100 standart ailesine uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurup işletmesi.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Standart maddelerinin denetçi gözüyle irdelenmesi
Denetimlerin planlanması
Denetçilerin sahip olması gereken yetkinlikler, denetimlerde sergilenmesi gereken yaklaşımlar
Denetim ekibi oluşturma
Denetim öncesi hazırlık
Denetimin açılışı, bilgilendirme
Denetim bulguları, uygunsuzluk tanımı
Denetim sonuçlarının yorumlanması
Denetim kapanış toplantısı
Denetim raporu oluşturma

Eğitimin Hedefi 
AS 9100 standart ailesine uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurup işletmekte olan şirketlerin iç denetim ekiplerinin yetiştirilmesi ve iç denetimlerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika İç Denetçi Sertifikası

FSC CoC Orman Yönetim Konseyi Koruma ve Gözetim Zinciri Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
FSC COC/ Kuruluş Amaç ve Kapsam 

FSC Belgelendirmesi Temel Prensipleri ve Süreci 
FSC-STD–40–004 Koruma ve Gözetim Zinciri Standardı şartları (özet) 
FSC Ürünleri ve Etiketler

Eğitimin Hedefi 
FSC COC Koruma ve Gözetim Zinciri, ham maddenin sertifikalı ormandan tüketiciye ulaşana kadarki işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm safhalarını içine alan bir yönetim sistemidir; hammadde kaynağını garanti eder. 

Çevreye karşı duyarlı operasyonlar yürütüp, aynı şekilde son kullanıcının da aynı bilince ulaşmasını sağlamak ve FSC COC sertifikası ile müşterilerine sunduğu ahşap/kağıt ve/veya karton ürünlerinin, “koruma altına alınmış ormanlardan” tedarik edildiğini teyid etmek amacını güden; FSC COC Yönetim Sistemi kuracak ve uygulayacak katılımcılara FSC-STD–40–004 Koruma ve Gözetim Zinciri Standardı ilgili maddelerini açıklamak ve yorumlamak.

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama

Eğitimin İçeriği
Risk Yönetimi
Risk Yönetimi sistemi
ISO 31000 in içeriğini ve diğer sistemlerle ilgisi
ISO 31000 in amacı ve yapısı
ISO 31000 temel ilkeleri 
Kuruluşun yönetim sistemleri ile Risk Yönetiminin  ilişkisi 
Risk yönetimi prosesi
Risk yönetimi yapısını oluşturmak için gerekli proses

Eğitimin Hedefi 
ISO 31000 Risk Yönetimi standardı: risklerini belirlemek, yönetmek ve gelecekte karşılaşılabilecek kurumsal risklere karşı ne tür aksiyonların alınması gerektiğini anlatan bir yönetim sistemidir. Proaktif bir yaklaşımla risklerin nasıl ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiği bu eğitimde öğrenerek kurum risklerinize karşı daha cesaretli ve hazırlıklı olacaksınız.

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

SEDEX /SMETA Bilinçlendirme ve İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Sedex sisteminden müşterilerin beklentileri
Müşterilerin beklentileri doğrultusunda sistemin şirketler tarafından kullanımı
SMETA  denetim programı gereklilikleri
SMETA  denetim süreci
SMETA  denetimlerinde en sık tespit edilen uygunsuzluklar
SMETA denetiminin nasıl icra edileceği
Tedarik Zincirinde SMETA gereklerinin sağlanması.

Eğitimin Süresi  4 Gün
Sertifika  Başarı Sertifikası

ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Yol ve Trafik Güvenliği Kavramı 
 Standartta kullanılan terimlerin açılımı 
 Diğer Standartlarla ilişkiler 
Doküman ve kayıt kavramı 
 Standarttaki zorunlu dokümanlar ve kayıtlar
 ISO 39001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
ISO 19011 standardı 
Denetim ve denetçi tanımları 
Denetim planlaması 
Yeterlilik 
Uygunluk denetimi 
Denetime hazırlık 
Denetimin gerçekleştirilmesi 
Uygunsuzlukların raporlaması  
Denetim raporu hazırlanması  
Takip denetimleri 
Düzeltici faaliyetler
 Denetimde  iletişim tavsiyeleri 
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri 
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar  
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları 
ISO 39001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Süresi 3  Gün
Sertifika Katılım ve İç tetkikçi Sertifikası

ISO DIS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Revizyon Bilgilendirme

Eğitimin İçeriği
OHSAS 18001 standardının ISO/DIS 45001 Taslağı ile karşılaştırması
• ISO/DIS 45001 Standart Maddelerinin Açıklanması
• Uygulamaya Yönelik Entegrasyon ve Revizyon Önerileri ve Değerlendirmeler
• Geçiş Süreci Bilgilendirmesi

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA