PROGRAMLARIMIZ


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Bilgi ve bilgi güvenliği kavramları
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
Bilgi güvenliği yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
ISO 27001:2013 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

Eğitimin Hedefi 
Eğitimde, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Bilgi ve bilgi güvenliği kavramları
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
Bilgi güvenliği yönetim sistem standartları
Diğer Standartlarla ilişkiler
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
ISO 27001:2013 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO 27000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 27000 standartları ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitimin Süresi
2 Gün
Sertifika
İç Denetçi Sertifikası

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Bilgi varlıklarının farkına varmak
Sahip olduğu varlıkları koruyabilmek.
İş sürekliliği sağlamak.
İlgili taraflar ile iletişim halinde olmak.
Bilgiyi bir sistem sayesinde korumak.
Yasal takiplerin önüne geçmek.
Varlıkların sınıflandırılması.
Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi.
Risk analizi yaparak, çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirlemek.
Dokümantasyon oluşturmak.
Kontrolleri uygulamak. İç tetkik yapmak.
Kayıtları tutmak.
Yönetimin gözden geçirmesi
Belgelendirme

Eğitimin Hedefi 
Bilgi güvenliği standardı BS 7799-2’nin revize edilip 2005’in sonlarında ISO 27001:2013 olarak değiştirilmesiyle yürürlüğe giren bu standart kurumların bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamaktadır
Eğitimin Süresi 5 Gün
Sertifika Baş Denetçi Sertifikası

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği

Bilgi Tekonlojisi tanımlamaları, 
Bilgi Tekonlojisinin tarihçesi,
Temel kavramlar,
ISO 20000 Serisi
TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 1: Özellikler
TSE ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri
TSE ISO/IEC TR 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz
ISO 190011:2002 Kalite ve çevre yönetim sistemleri tetkik kılavuzu 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kavramının ve sistematiğinin anlaşılması,
ISO 20000-1:2011 Standardın Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi,
Uygulamalar

Eğitimin Hedefi 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin dayandığı temel prensiplerini bilemek. ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Standardının Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin neler olduğunu bilmek.  Dokümantasyon gereklilikleri hakkında temel bilgilere sahip olmak.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Bilgi ve bilgi güvenliği kavramları
Hizmet yönetim sistemi şartları 
Hizmet yönetim sistemi uygulamalarına rehberlik, ISO/IEC 20000-1 [Teknik Rapor] un kapsam tanımlamasına ve uygulanabilirliğine rehberlik
Süreç referans model [Teknik Rapor]
ISO/IEC 20000-1 [Teknik Rapor] için örnek uygulama planı
Yönetimin Sorumluluğu , Yönetimin Taahhüdü, Yetki Sorumluluk ve İletişim 
Diğer Tarafların Yürüttüğü Süreçlerin Yönetişimi, Dökümantasyon Yönetimi
Dökümanların Oluşturulması ve Muhafazası, Dökümanların Kontrolü, Kayıtların Kontrolü
Kaynak Yönetimi, HYS Kurma ve Geliştirme, Kapsamın Belirlenmesi
Planlama, HYS’nin Uygulanması ve İşletilmesi
HYS’nin İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi, İç Tetkik, Yönetimin Gözden Geçirilmesi
HYS’nin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Yeni ve Değişen Hizmetlerin Tasarımı ve Geçişi
Kapasite Yönetimi Bilgi Güvenliği Yönetimi, Bilgi Güvenliği Politikası 
Çözüm Süreçleri
İhlal Olayı ve Hizmet İstek Yönetimi
Sorun Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi
Değişiklik Yönetimi
Sürüm ve Uygulamaya Geçiş

Eğitimin Hedefi 
TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 20000-1 standartları ve ISO 19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır
Eğitimin Süresi
2 Gün
Sertifika
İç Denetçi Sertifikası

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Bilgi ve bilgi güvenliği kavramları, Hizmet yönetim sistemi şartları , Hizmet yönetim sistemi uygulamalarına rehberlik, ISO/IEC 20000-1 [Teknik Rapor] un kapsam tanımlamasına ve uygulanabilirliğine rehberlik, Süreç referans model [Teknik Rapor], ISO/IEC 20000-1 [Teknik Rapor] için örnek uygulama planı, Yönetimin Sorumluluğu , Yetki Sorumluluk ve İletişim , Diğer Tarafların Yürüttüğü Süreçlerin Yönetişimi, Dökümantasyon Yönetimi, Dökümanların Oluşturulması ve Muhafazası, Dökümanların ve Kayıtların Kontrolü, Kaynak Yönetimi ve Kaynakların Tedariği, İnsan Kaynakları, HYS Kurma ve Geliştirme
Kapsamın Belirlenmesi ve Planlama
HYS’nin Uygulanması ve İşletilmesi, HYS’nin İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
İç Tetkik, Yönetimin Gözden Geçirilmesi
HYS’nin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
İyileştirmelerin Yönetilmesi, Yeni ve Değişen Hizmetlerin Tasarımı ve Geçişi, Yeni ve Değişen Hizmetlerin Planlanması, Yeni ve Değişen Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi, Yeni ve Değişen Hizmetlere geçiş, Hizmet Sunum Süreci, Hizmet Seviyesi Yönetimi, Hizmet Raporlama, Hizmet Sürekliliği ve Kullanılabilirlik Yönetimi
Hizmet Sürekliliği ve Kullanılabilirlik Şartları
Hizmet Sürekliliği ve Kullanılabilirlik Planları
Hizmet Sürekliliği ve Kullanılabilirlik İzleme ve Test, Hizmetler İçin Bütçe ve Muhasebe
Kapasite Yönetimi Bilgi Güvenliği Yönetimi
Bilgi Güvenliği Politikası , Çözüm Süreçleri
İhlal Olayı ve Hizmet İstek Yönetimi
Sorun ve Değişiklik Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Sürüm ve Uygulamaya Geçiş

Eğitimin Hedefi 
TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (3.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO 20000-1 standartları ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitimin Süresi   5 Gün
Sertifika  Baş Denetçi Sertifikası

ITIL Foundation Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Eğitim Kapsamı 
ITIL® tanıtımı ve önemi 
Servis yönetimi kavramı ve servis yaşam döngüsüne genel bakış 
5 Temel Kitaba Genel Bakış 
Ana İlke ve Modeller 
Genel Kavramlar 
Teknoloji ve Yapı 
ITIL® Qualification scheme 
Servis strateji 
Strateji fazında bulunan süreçler ve görevleri 
BT Servisleri Strateji Yönetimi 
Servis Portföy Yönetimi 
Finansal Yönetim 
Gİstek Yönetimi 
İş İlişkileri Yönetimi 
Servis Tasarım 
Tasarım kavramları ve açıklamaları (erişilebilirlik, süreklilik, SLA vb.) 
Servis tasarım esasları ve servis tasarım modelleri 
Tasarım fazında bulunan süreçler ve görevleri 
Tasarım Koordinasyonu (Design Coordination) 
Servis Katalog Yönetimi 
Servis Seviyesi Yönetimi 
Kullanılabilirlik Yönetimi (Availability Management) 
Kapasite Yönetimi 
BT Servis Sürekliliği Yönetimi 
Bilgi Güvenliği Yönetimi 
Tedarikçi Yönetimi 
Servis Geçiş 

Eğitimin Hedefi 
Eğitim Kapsamı 
ITIL® tanıtımı ve önemi 
Servis yönetimi kavramı ve servis yaşam döngüsüne genel bakış 
5 Temel Kitaba Genel Bakış 
Ana İlke ve Modeller 
Genel Kavramlar 
Teknoloji ve Yapı 
ITIL® Qualification scheme 
Servis strateji 
Strateji fazında bulunan süreçler ve görevleri 
BT Servisleri Strateji Yönetimi 
Servis Portföy Yönetimi 
Finansal Yönetim 
Gİstek Yönetimi 
İş İlişkileri Yönetimi 
Servis Tasarım 
Tasarım kavramları ve açıklamaları (erişilebilirlik, süreklilik, SLA vb.) 
Servis tasarım esasları ve servis tasarım modelleri 
Tasarım fazında bulunan süreçler ve görevleri 
Tasarım Koordinasyonu (Design Coordination) 
Servis Katalog Yönetimi 
Servis Seviyesi Yönetimi 
Kullanılabilirlik Yönetimi (Availability Management) 
Kapasite Yönetimi 
BT Servis Sürekliliği Yönetimi 
Bilgi Güvenliği Yönetimi 
Tedarikçi Yönetimi 
Servis Geçiş 
Servis Geçiş kavramları (CI, varlık, değişiklik, sürüm vb.) 
Strateji fazında bulunan süreçler ve görevleri 
Geçiş Planlaması ve Desteği (Transition Planning and Support) 
Değişiklik Yönetimi 
Servis Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi 
Sürüm ve Devreye Alma Yönetimi 
Servis Doğrulaması ve Testi 
Değişiklik Değerlendirme 
Bilgi Yönetimi 
 Servis Operasyon 
Temel kavramlar ve tanımları (olay, kesinti, problem, istek vb.) 
Kavramlar arasındaki farklar ve birbirleri ile ilişkileri 
Süreçlerin tanımı ve aralarındaki ilişkiler 
Kesinti Yönetimi (Incident Management) 
Olay Yönetimi (Event Management) 
Talep Yönetimi
 Problem Yönetimi 
Erişim Yönetimi 
ITIL® Fonksiyon ve Rolleri 
Önceliklendirme ve eskalasyon 
 Servis İyileştirme 
Genel servis iyileştirme modeli 
Süreçlerin tanımı ve aralarındaki ilişkiler 
7 Aşama servis iyileştirme süreci 
Performans kriterlerini belirleme 
 ITIL® Foundation Örnek Sınav Çözümü

Eğitimin Süresi  3  Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

ISO/IEC 20000-1:2011 Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Giriş, ISO/IEC 20000 tarihçesi 
BT Servis Yönetimi Prensipleri 
APMG ISO/IEC 20000 sertifikasyon şeması 
ISO/IEC 20000 Genel Bakış – terminoloji, süreçler ve hedefler 
ISO/IEC 20000-1:2011 Servis Yönetim Sistemi (SYS) Gereklilikleri 
ISO/IEC 20000-2:2012 SYS Uygulamasına Dair Rehberlik 
ISO/IEC 20000-3:2009 Kapsam Tanımlama ve Uygulanabilirlik 
 Servis Yönetim Araçları 
ISO/IEC 20000 Kapsam Sorunlarının Detayları 
ISO/IEC 20000 Kullanımı ve Uygulanması 
Sınav Hazırlıkları ve Alıştırma 
APMG Sınavı (Çoktan seçmeli, 1 saat) 

Eğitimin Hedefi 
APMG tarafından akredite edilmiş bu iki günlük kurs, sektörde faaliyet gösteren tetkikçilere ISO/IEC 20000’e özel yol gösterecek bilgileri içerir

Eğitimin Süresi 2 gün
Sertifika APMG Sertifikası

Süreç Mühendisliği Yönetimi
Eğitimin İçeriği
1 – CBOK® Kılavuzu
1.1 BPM Kılavuzunun Amacı
1.2 CBOK® Organizasyon
1.3 Bölümlerin Özeti
1.4 BPM’in yararları
1.5 BPM Genel Bakış
 
2 – İş Süreçleri Yönetimi
2.0 Giriş
2.1 İş Süreçleri Yönetimi Nedir?
2.2 BPM Temel Kavramları
 
3 – Süreç Modelleme
3.0 Giriş
3.1 İş Süreçleri Modelleme Teknikleri
3.2 Süreç Modellemenin Amacı
3.3 Genellikle Kullanılan Süreç Modelleme İfadeleri
3.4 Süreç Modellemesinde Uzmanlaşmış Yaklaşımlar
3.5 Süreç Modelleme Seviyeleri
3.6 Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya Modelleme Yaklaşımları
3.7 Süreç Bilgisini Yakalama ve Katılımcıları Modelleme
3.8 Çerçeve ve Referans Modelleri
3.9 Modelleme Teknikleri ve Araçları
3.10 Süreç Onaylama ve Simülasyon
 
4 - Süreç Analizi
4.0 Giriş
4.1 Süreç Analizi Nedir?
4.2 Neden İşlem Analizi Yapılmalı?
4.3 Süreç Analizi Ne Zaman Gerçekleştirilir?
4.4 Süreç Analizi Rolleri
4.5 Analiz İşleminin Hazırlanması
4.6 Bilgi Toplama
4.7 Analizi Belgelemek
4.8 Dikkat Edilecek Hususlar
4.9 Sonuç
 
5 - Süreç Tasarımı
5.0 Giriş
5.1 Süreç Tasarımı Nedir?
5.2 Süreç Tasarımının Temelleri
5.3 Süreç Keşfi – Olması Gereken Durum ve Mevcut Durum (ASIS vs TOBE)
5.4 Stratejik İş Değişimi
5.5 Süreç Analizi – İşi anlama
5.6 Süreç ve İş Akışı Tasarımı – Yapılacak Tasarımı Oluşturma
5.7 Yönetimi  Değişimi
5.8 T Altyapı Analizi ve Tasarımı
5.9 Simülasyon Modellemesi
5.10 Sonuçlar
 
6- Süreç Performansı Yönetimi
6.0 Giriş
6.1 Süreç Performansı Yönetimi Nedir?
6.2 İşlem Performansı Nedir?
6.3 Süreç Performansı Ölçümü size ne gösterebilir?
6.4 Ölçüm Yönetimi
6.5 Performansı Ölçmenin Öğrenilmesi
6.6 Bir Performans Ölçüm Kapasitesi Oluşturma
6.7 Performans Ölçümünün Önemi ve Faydaları
6.8 Anahtar İşlem Performans Tanımları
6.9 İzleme ve Kontrol İşlemleri
6.10 İş Sürecinin ve Kurumsal Performansın Koordine edilmesi
6.11 Ölçülmesi Gereken Değerler
6.12 Sürecin Sesi
6.13 Geleceğin Simülasyonu
6.14 Süreç Sahipleri ve Yöneticilerini Destekleme Kararı
6.15 Süreç Performansı Yönetimi Olgunluk Çerçevesi
6.16 Başarı için dikkate alınacak hususlar
 
7 - Süreç Dönüşümü
7.0 Giriş
7.1 Dönüşüm: Geliştirmenin Ötesinde
7.2 İdarenin sorumluluğu
7.3 Değişimin Yönetimi: Dönüşümün Ardından Personel Almak
7.4 Süreç Dönüşümüne Hazırlanmak
7.5 İşi Dönüştürmek: Optimizasyona Ulaşmak
7.6 Optimizasyonu Sürdürme
 
8 - Süreç Organizasyonu
8.0 Organizasyon
8.1 Süreç Temelli Organizasyon
8.2 Hiyerarşik Yapılardan Süreç Odaklı Organizasyonlara
8.3 Süreç Yönetiminde Rolleri
8.4 Yönetici yapılar
8.5 Tartışmanın özeti
 
9 Kurumsal Süreç Yönetimi
9.0 Giriş
9.1 Kurumsal Süreç Yönetimine Geçiş
9.2 Mevcut Durum: Süreç Olgunluğunun Değerlendirilmesi
9.3 Süreç Etkinliği
9.4 Süreç Yönetişimi
9.5 İş Süreçleri Yönetimi Yol Haritası
9.6 Süreç Yönetimi Mükemmeliyet Merkezi
9.7 Süreç Yönetimii Destekleyen  PM Entegrasyonu
 
10 - BPM Teknolojisi
 10.0 Giriş
10.1 BPM Teknolojilerinin Evrimi
10.2 BPM Teknolojisi: İş değişikliğini sağlama
10.3 BPM Teknolojilerinin Yetenekleri
10.4 BPM Teknolojileri Sizin İçin Çalışır
10.5 BPMS Yönetişimi
10.6 Hizmet Sağlamada Esneklik sağlamak için yakında piyasaya sürülece
 
10.7 Geleceğin BPM Vizyonu
10.8 Özet: Proses Otomasyonunun Avantaj ve Riskleri
 
BPM Çalıştayı
BPM Araçları ve Bu Araçları Kullanımı
BPM Sınıfı Uygulamalaı Egzersizler 
 
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası
Süreç Analizi ve Tasarımı Eğitimi
Eğitimin İçeriği
1. İyileştirme Yöntemlerini Uygulama
2. Denetimler ve Ölçütler Oluşturma
3. Süreç Testleri
4. Değişim Hazırlığı Değerlendirme
5. Sürekli İyileştirme Yapma
6.Uygulama Egzersizleri
 
Eğitimin Hedefi 
İş Proseslerinde İyileştirmeye Genel Bakış
2. Süreç Listesi Geliştirme
3. Kapsamı Tanımlama
4. Süreç Modelleme
5. Zaman ve Maliyet Tahmini
6. Süreç Modelininin Geçerliliğini Onaylama
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım ya da Başarı Sertifikası
Sertifikalı Süreç Tasarım Mühendisi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Giriş
IT’nin Değişen Rolü
IT Hizmet Yönetimi
Çerçeveler
Standartlar
Müşteri Gereksinimlerinin Tanımlanması ve Analizi
Kalite Yönetim İlkeleri
Prosesleri Belirleme ve Belgeleme
Proses Tasarımı ve İyileştirme Adımları
Proses Olgunluğunun Değerlendirilmesi
Proses Tasarımı ve Geliştirme Araçları ve Teknikleri
İş Örneği Üretmek
YG’yi hesaplama
RACI Matrisi Oluşturma
Anlamlı Metrik Üretmek
Örgütsel Değişimi Yönetme
Hazırlık
Motivasyon
Eğitim ve öğretim
Hizmet Yönetimi Teknolojileri
Teknolojileri Değerlendirme ve Seçme
IT Hizmet Yönetimi Sertifika Şemaları
Örnek Proses Tanım Belgesi
Süreç olgunlaşma Formları
Ders Müfredatı
Eğitim Malzemeleri
Örnek Sınav
Örnek Sınav Cevap Anahtarı ve Açıklaması

Eğitimin Süresi  3 Gün
Sertifika  Katılım ya da Başarı Sertifikası

PRINCE2 Foundatıon Eğitimi Ve PRINCE2 Sınavı
Eğitimin İçeriği
PRINCE2 ( Projects IN Controlled Environment) kontrollü ortamlarda projeler anlamına gelen , patenti İngiliz Hükümeti ‘ ne ait olan süreç tabanlı bir proje yönetim yaklaşımıdır. Tüm dünyada bir çok uygulayıcıya sahiptir.Uyarlama(tailoring) prensibi sayesinde , proje boyutundan bağımsız olarak her büyüklükteki projeye göre ölçeklenebilir ve uyarlanabilir olan PRINCE2 dünyada en çok uygulanan metottur.
 
PRINCE2 Eğitiminin amacı İngiltere tarafından standart olarak kabul edilen bu metodolojinin katılımcılara tüm detayları ile aktarılması ve profesyonel hayatlarında uygulayabilecek bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. Başarılı bir proje yönetiminde takip edilmesi gereken süreçler PRINCE2 tarafından 7 başlıkta toplanmıştır.
 
Bu 7 süreç ; 
– Proje Hazırlığı (SU – Starting Up a Project)
– Projeyi Yönlendirme (DP – Directing a Project)
– Projeyi Başlatma (IP – Initiating a Project)
– Aşama Sınırlarının Yönetilmesi (MSB – Managing Stage Boundaries)
– Aşama Kontrülü (CS – Controlling a Stage)
– Ürün Tesliminin Yönetilmesi (MP – Managing Product Delivery)
– Proje Kapanışı (CP   Closing a Project)   başlıklarından oluşmaktadır.
 
Başarılı bir proje yönetiminin olmazsa olmazı olan konular PRINCE2 tarafından temalar olarak belirlenmiştir.
 
Bu 7 tema;
 – İş durumu (Business Case)
– Organizasyon (O ganization)
– Kalite (Quality)
– Plan (Plan)
– Risk (Risk)
– Değişim (Change)
– İlerleme (Progress)  başlıklarından oluşmaktadır .
 
Son olarak bir projenin PRINCE2 projesi olarak adlandırılması için PRINCE 2 tarafından belirlenmiş 7 prensibin mutlaka uygulanmış olması gerekmektedir.
 
Bu 7 prensip ;
– İş Gerekçesinin Sürekli Kontrolü (Continued Business Justification)
– Tecrübeden Öğrenme (Learn from Experience)
– Tanımlanmış Roller ve Sroumluluklar (Defined Roles and Responsibilites)
– Aşamalarla Yönetme (Manage by Stages)
– Özel Durumlarla Yönetme (Manage by Exception)
– Ürünlere Odaklanma (Focus on Products)
– Proje Ortamına Uyum Sağlamak için Uyarlama (Tailor To Suit The Project Environment)  başlıklarından oluşmaktadır.
 
PRINCE2 yaklaşımının temel parçaları olan süreçler, temalar, prensipler ve tüm PRINCE2 metot elemanları başarılı ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından öğretilmektedir , teorik bilginin yanı sıra gerçek projelerle edinilmiş tecrübeler de aktarılmaktadır
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım ya da Başarı Sertifikası
Management of Risk / Risk Yönetimi Temel Eğitimi
Eğitimin İçeriği
İçerik  
M_o_R Foundation Kursu 2 gün sürer ve öğrencileri M_o_R çerçevesinin dört ögesinin anlayışını ve bilgilerini göstermeye hazırlar: İlkeler, Yaklaşım, Süreçler ve Gözden Geçirme; ile bu ögelerin nasıl kurumsal yönetimini desteklediği. M_o_R Hazırlık Kursu ayrıca M_o_R Uygulayıcı yeterliliği için bir önkoşuldur.
 
M_o_R Hakkında
M_o_R (Risk Yönetimi) bir kuruluştaki farklı bakış açılarından riski ele alır: Stratejik, Program, Proje ve Operasyonel. Bu diğer Kabin Ofisi En İyi Uygulamalarına bağlanırken, bu program ve proje yönetiminin disiplinleri dışında kullanılan roller, sorumluluklar ve terminolojilere riayet eder.
 
“Bir risk hedefler üzerinde etkisi büyüklüğü ile meydana gelen algılanan bir tehdit veya fırsatın olasılığının bir kombinasyonundan oluşur.” Bu tanımıyla, “tehdit” hedefler veya faydalar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecek belirsiz bir olayı tanımlamak için kullanılır; ve “fırsat” ise amaçlar veya faydalar üzerinde olum bir etkiye sahip olabilecek belirsiz bir olayı tanımlamak için kullanılır.
 
Hedef Kitle
Bu M_o_R Hazırlık Kursu özellikle M_o_R yönteminin ilkelerini ve dilini anlamak isteyen ve risk yönetimi kavramları öğrenmek ve uygulamak isteyen profesyoneller için idealdir. Örneğin, Müdürler, tüm seviyelerdeki Yöneticiler, Program ve Proje Yöneticileri, Programı Ofis Personeli, İş Değişim Yöneticileri ve İş Danışmanları.
 
Öğrenme Hedefleri
M_o_R Hazırlık kursu sonunda, katılımcıların aşağıdaki konularda yetkinlikler kazanacak ve yetenekli olacaktır:
• Risk yönetiminin faydaları ve riskin temel özelliklerini açıklamak
• Sekiz M_o_R İlkelerini listelemek
• Temel M_o_R yaklaşım belgelerinin kullanımını listelemek ve açıklamak
• Olasılık ve Etki ölçeklerini oluşturmak
• Riskler ve sorunlar arasında ayrım yapmak ve tanımlamak
• Bir Risk Kaydı oluşturma
• Bir Paydaş haritası oluşturma
• Risk yönetimindeki anahtar rolleri tanımlamak
• Anahtar teknikleri kullanmak ve risk yönetiminde uzmanlıkları tarif etmek
• M_o_R Kurs sınavını almak
 
Faydaları
M_o_R Hazırlık Kursu bir proje veya program ortamında risk yönetiminde yardımcı olacak geniş bir kurallar yelpazesini sunar. Kurs öğrencinin M_o_R Hazırlık Sınavına hazırlanmasına yardımcı olacaktır. M_o_R kursuna katıldıktan sonra, onlar risk yönetimine yaklaşmada daha güvenli hissedecekler ve bu görevde yardımcı olabilecek farklı tekniklerin kullanımının farkında olacaklardır, aşağıdakiler yoluyla:
• Etkili strateji oluşumu için geliştirilmiş temel
• Yangınla mücadelede azaltılmış zaman harcama ve daha az istenmeyen sürprizler
• Başarılı değişim girişim çıkışlarının artan olasılığı
• Doğru şeyleri doğru şekilde yapmaya daha yakın dahili odak
• Atık ve hileli kaynakların etkin kullanımı artırma
• Acil durum kaynaklarının daha iyi yönetimi
 
Önkoşullar
Resmi önkoşul yoktur, ancak, bir iş bağlamında risk ile bazı aşinalık istenir.
 
Kurs Planı
Giriş
• M_o_R Kursuna Giriş
• Risk nedir?
• Risk yönetimi nedir?
• Risk yönetimi neden önemlidir?
• Temel risk tanımları
• Risk yönetimi hakkında bilginin gelişimi
• Kurumsal yönetim ve dahili kontrol
• Risk yönetimi ne zaman ve nerede uygulamalıdır?
 
M_o_R ilkeleri:
• M_o_R ilkelerinin amacı
• Hedefler ile hizalar
• Bağlama uyarlar
• Paydaşları bir araya getirir
• Net kılavuzluk sağlar
• Karar almayı bilgilendirir
• Devamlı gelişimimi kolaylaştırır
• Bir destekleyici kültür oluşturur
• Ölçülebilir değeri başarır
• Risk yönetimi olgunluk modelleri
 
M_o_R yaklaşımı:
• Belgeler arasındaki ilişki
• Risk yönetimi politikası
• Risk yönetimi süreç kılavuzu
• Risk yönetimi stratejisi
• Risk kaydı
• Sorun kaydı
• Risk müdahale planı
• Risk iyileştirme planı
• Risk iletişimler planı
 
M_o_R Operasyonu
• Ortak işlem engelleri
• Tanımlama – bağlamları
• Tanımlama – riskleri
• Değerlendirme – tahmin
• Değerlendirme – değerlendir
• Plan
• Uygula
• Süreç boyunca iletişim
 
M_o_R Bakış Açıları
• Stratejik bakış açısı
• Program bakış açısı
• Proje bakış açısı
• Operasyonel bakış açısı
 
Risk Uzmanlık Alanlarında Yönetim
• İş devamlılık yönetimi
• Olay ve acil durum yönetimi
• Sağlık ve Güvenlik yönetimi
• Mali risk yönetimi
• Çevresel risk yönetimi
• İtibarsal risk yönetimi
• Sözleşme risk yönetimi
 
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım yada Başarı Sertifikası
COBİT Foundation Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Giriş ve Temeller
Neden COBIT?: BT Yönetişim ve Yönetim Sorunları
BT Kullanmanın Temel Zorlukları
BT Yönetişime Giriş
 
COBIT 5: Çerçeve ve İlkeler
COBIT 5 Çerçevesi
COBIT 5 İlkeleri
 
COBIT 5: Paydaş İhtiyaçlarının Karşılanması
Paydaş İhtiyaçlarını Hizalama
COBIT 5 Hedefler Basamağı
Uygulama Kılavuzu
 
COBIT 5: Enablers 
COBIT 5 BT Yönetişimini Mümkün Kılanlar
COBIT 5 Süreçler
COBIT 5 İlkeler, Politikalar ve Çerçeveler
COBIT 5 Kurumsal Yapılar
COBIT 5 Kişiler, Beceriler ve Yeterlikler
COBIT 5 Kültür, Etik Kuralları ve Davranış
COBIT 5 Hizmetler, Altyapı ve Uygulamalar
COBIT 5 Bilgiler
 
COBIT 5: Süreçleri Etkinleştirme
COBIT 5 Süreç Bileşenleri
COBIT 5 Mümkün Kılanlar – Süreçler
COBIT 5 Süreçlerin Bileşenleri: Bir Örnek
 
Yönetişim ve Yönetim
Yönetişim Alanları
Yönetim Alanları
 
COBIT 5: Süreç Yeterlik Değerlendirmeleri
Neden Yeterlik Değerlendirmeleri?
Yeni ISO/IEC 15504 Süreç Yeterlik Değerlendirme Yaklaşımı
 
COBIT 5 Kullanarak COBIT 4 CMM Yaklaşımını Uygulama (İsteğe Bağlı)
COBIT 5 ile COBIT 4 Olgunluk Modeli Yaklaşımını Uygulama
Sınav Hazırlama Kılavuzu

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım ya da Başarı Sertifikası

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA