PROGRAMLARIMIZ


ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Gıda Güvenliği ve Kalite kavramlarına genel bakış
Tehlike kavramı ve proseste ele alınması
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış
Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri
ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti
ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi
PRP- Ön Gereklilik programları
Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme
HACCP Planlarının Hazırlanması
Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim noktaları
ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin entegrasyonu
Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları
Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
Uygulama örnekleri
Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

Eğitimin Hedefi 
Eğitimde, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na uygun bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır
Eğitimin Süresi   1 Gün
Sertifika   Katılım Sertifikası

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Gıda Güvenliği ve Kalite kavramlarına genel bakış
Tehlike kavramı ve proseste ele alınması
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış
Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri
ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti, ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi, PRP- Ön Gereklilik programları, Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme, HACCP Planlarının Hazırlanması, Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi ve Gelişim noktaları
ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin entegrasyonu
Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları
ISO19011 standardı, Denetim ve denetçi kavramları, Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi, Denetime hazırlık, Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması, Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler, Denetimlerin psikolojik boyutları, Denetimde etkin iletişim,Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar, Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
ISO22000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO22000 standartları ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Iç Denetçi Sertifikası

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Denetçi belgelendirmede IRCA' nın rolü, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı
HACCP Prensipleri/Teknikleri
ISO 22000:2005 serileri
Akreditasyon ve Belgelendirme
FSMS dokümantasyon
FSMS yasal uyum Çalışanların yeterliliği
Denetleme Standardı
ISO 19011:2002 Denetçi özellikleri
Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
Denetime süreç yaklaşımı
Denetim planlama Açılış toplantısı Kanıt toplama
Denetimi raporlama
Kapanış toplantısı
Örnek tetkik uygulamaları

Eğitimin Hedefi 
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır. Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dâhil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. Eğitimin amacı katılımcılara kuruluşlarında ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmektir
Eğitimin Süresi  5 Gün
Sertifika  Baş Denetçi Sertifikası

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı maddeleri 
PAS 220 maddeleri ( Yeni ISO 22002-1)
Ek FSSC 22000 maddeleri

Eğitimin Hedefi 
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Belgelendirme Standardı gereklilikleri hakkında bilgilendirmek.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı maddeleri 
PAS 220 maddeleri ( Yeni ISO 22002-1)
Ek FSSC 22000 maddeleri
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
FSSC 22000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO22000 standartları ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  İç Denetçi Sertifikası

BRC FOOD Versiyon 7 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
BRC Global Standard for Food Safety ile ilgili genel bilgilendirme
Standardın Yapısı ve Belgelendirme kriterleri
Standardın maddeleri
Üst yönetimin sorumlulukları ve sürekli iyileşme
Gıda Güvenliği Planı-HACCP
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
Saha Standartları
Ürün Tasarım /Geliştirme
Proses Kontrol
Personel

Eğitimin Hedefi 
BRC  Gıda güvenliği Standardının  kuruluş aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

BRC FOOD Versiyon 7 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
BRC Global Standard for Food Safety ile ilgili genel bilgilendirme
Standardın Yapısı ve Belgelendirme kriterleri
Standardın maddeleri
Üst yönetimin sorumlulukları ve sürekli iyileşme
Gıda Güvenliği Planı-HACCP
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
Saha Standartları
Ürün Tasarım /Geliştirme
Proses Kontrol
Personel
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
BRC Food sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
BRC  Gıda güvenliği Standardının  kuruluş aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek.
Eğitimin Süresi   2 Gün
Sertifika   İç Denetçi Sertifikası

BRC IoP Versiyon 5 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
BRC ile ilgili genel bilgilendirme
Standardın Yapısı ve Belgelendirme kriterleri
Standardın maddeleri
Üst yönetimin sorumlulukları ve sürekli iyileşme
Tehlike ve Risk analizi (HACCP )
Teknik Yönetim Sistemi
Saha Standartları
Ürün  ve Proses Kontrolü
Personel gereklilikleri

Eğitimin Hedefi 
BRC/IOP – Ambalaj ve ambalaj malzemeleri için Global Standardının kuruluş aşamalarını açıklamak ve  uygulamalarla göstermek.

Eğitimin Süresi   1 Gün
Sertifika   Katılımcı Sertifikası

BRC IoP Versiyon 5 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
BRC ile ilgili genel bilgilendirme
Standardın Yapısı ve Belgelendirme kriterleri
Standardın maddeleri
Üst yönetimin sorumlulukları ve sürekli iyileşme
Tehlike ve Risk analizi (HACCP )
Teknik Yönetim Sistemi
Saha Standartları
Ürün  ve Proses Kontrolü
Personel gereklilikleri
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
BRC IoP sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
BRC/IOP – Ambalaj ve ambalaj malzemeleri için Global Standardının kuruluş aşamalarını açıklamak ve  uygulamalarla göstermek.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  İç Denetçi Sertifikası

BRC CP Müşteri Ürünleri Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
BRC CP Standardının Yapısı
Ürün Gruplarının Belirlenmesi
Gruplara Gore Standardın Gereklilikleri
BRC CP Sistemini Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar

Eğitimin Hedefi 
BRC standardının tanıtılması ve bu standart hakkında genel bilgi verilmesi, BRC standardına gore sistem kurmak isteyen katılımcılara standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

BRC CP Müşteri Ürünleri Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
BRC CP Standardının Yapısı
Ürün Gruplarının Belirlenmesi
Gruplara Gore Standardın Gereklilikleri
BRC CP Sistemini Kurarken Dikkat Edilecek Noktalar
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık
Denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri
Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları
Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
BRC CP sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

Eğitimin Hedefi 
BRC standardının tanıtılması ve bu standart hakkında genel bilgi verilmesi, BRC standardına gore sistem kurmak isteyen katılımcılara standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  İç Denetçi Sertifikası

HACCP

Eğitimin İçeriği
HACCP Standardının tarihçesi
Ürün güvenliğini Sağlamada Dikkat Edilecek Noktalar, GMP’ler
HACCP Standardının yapısı
Standardın Gereklilikleri

Eğitimin Hedefi 
HACCP standardına gore sistem kurmak isteyen katılımcıların standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Food Defence

Eğitimin İçeriği
Gıdaya ve gıda zincirine ideolojik anlamda kasten yapılan tehditler
Gıda savunmasının genişliği,
Tahminler
Tehdit Değerlendirme Kritik Kontrol Noktası
Tehditin Değerlendirmesi
Personel güvenliğini sağlamak
Tesise Girişlerin Kontrolü
Servislere ulaşımın kontrolü
Sevkiyat araçlarının güvenli muhafazası
Malzeme ulaşımın kontrolü
Proseslere ulaşımın kontrolü
Saldırıdan kurtulmak için acil durum planlama
Gıda savunma procedurlerinin gözden geçirilmesi ve denetimi

Eğitimin Hedefi 
Food Defence gereklilikleri hakkında bilgilendirmek
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Hijyen

Eğitimin İçeriği
Hijyen tanımı ve potansiyel kirlenme kaynakları (Kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik etkenler)
Kirlilik etkenlerinden kurtulma yolları
Temizlik yöntemlerinin tanımlanması, kayıt altına alınması ve doğrulanması tartışmaları
Risk haritalarının oluşturularak incelenmesi ve ortamda yüksek önem verilmesi gerekecek bölgelerin tespiti çalışmaları, temizlik planları
Ortam ve personel hijyeni bazlı açıklamalar, sektörden örnekler ve tartışmalar
Temizlik ve sanitasyon işlemlerinin doğrulanma zorunluluğu ile ilgili bilgilendirme, doğrulanma sıklıkları, yöntemleri ve sonuçların değerlendirilmesi
Havada asılı olarak bulunabilen kirleticiler ve solunum tehlikeleri
Endüstriyel çözücüler
Endüstriyel hijyen kontrol yöntemi

Eğitimin Hedefi 
İşletme kalite-kontrol mühendislerinin ya da ilgili diğer çalışanların sahalarda ISO 22000 kapsamında yerine getirilmesi gereken hijyen koşullarını değerlendirebilecek yetiye ulaşmaları. Değerlendirmeleri esnasında hangi prosedürlerin izlenmesi gerektiği konusunda bilgilenme ve söz konusu bu prosedürleri yerine getirebilmeleri.
Tüm bu maddeler çerçevesinde söz konusu mühendislerin sahalarda sağlıklı bir şekilde denetim yapabilecek yetkinliğe sahip olmaları.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika   Katılım Sertifikası

IFS (International Food Standard) Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Gıda Özelliklerinin tanımlanması 
Süreçlerin tanımlanması 
IFS kayıt ve dokümantasyon sistemi 
IFS'de Kalite Yönetim Sistemi 
İzlenebilirlik; Ürün Geri Çağırma 
Altyapı Standardları 
Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski; 
Temizlik ve Hijyen; 
Haşere Kontrolü; 
Ürün Paketleme, Depolama 
Çalışan Hijyeni, Sağlık Taraması, Eğitim
IFS standartları şartları yorumlanması
IFS Belgelendirme şartları
Eğitimin Hedefi 
İlgili standardı işletmelerinde kurmak ya da uygulamak isteyen katılımcılara standart ve uygulamalarla ilgili bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

 

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA