PROGRAMLARIMIZ


EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
ISO 17025'in laboratuvarlar açısından yararları
Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde ISO 17025'in yeri
Laboratuvarların ISO 17025'e göre akreditasyon süreci
ISO 17025 standardı şartları
ISO 17025'in ISO 9001 ve benzeri kalite sistemleri ile entegrasyonu
Eğitimin Hedefi 
Eğitimde, EN ISO/IEC 17025 Standardı’na uygun bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, EN ISO/IEC 17025 Standardı genel şartları ve gereklilikleri konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonu İç Denetçi Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
ISO17025 standart maddelerinin özet olarak açıklanması
ISO19011 standardı
Denetim ve denetçi kavramları
Denetim programlanması
Yeterlilik/Uygunluk denetimi
Denetime hazırlık ve denetimin gerçekleştirilmesi
Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
Denetim raporlaması
Takip denetimleri ve Düzeltici faaliyetler
Denetimlerin psikolojik boyutları ve Denetimde etkin iletişim
Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

Eğitimin Hedefi 
ISO17025 Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin (1.taraf denetim) gerçekleştirilmesinde görev alacak denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, katılımcılara ISO17025 standartları ve ISO19011 Tetkik kılavuzu ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika   Iç Denetçi Sertifikası

EN ISO/IEC 17025 Akreditasyon Dökümantasyon

Eğitimin İçeriği
TS EN ISO/IEC 17025 Standardının Kapsamı 
Atıf yapılan standartlar 
Terimler, tarifler 
Yönetim Şartları 
Yönetim sistemi 
Kalite el kitabı 
Prosedürler 
Talimatlar 
Dış kaynaklı dokümanlar 
Doküman listeleri 
Dokümanların kodlanması 
Dokümanların kontrolü 
Kayıtlar

Eğitimin Hedefi 
Standardın maddelerine karşılık oluşturulması gereken dokümanlar ve bu dokümanların sağlaması gereken şartların açıklanması.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Kalibrasyon

Eğitimin İçeriği
Kalite düzenlemelerinde standartların yeri
Kalibrasyon ve İzlenebilirlik
Kalibrasyon için gerekli şartlar
Kalibrasyon kayıtları
Kalibrasyon sıklığının belirlenmesi
Tipik önemli uygunsuzluklar
Kalibrasyon sertifikası nasıl hazırlanır
Temel kalibrasyon sistemleri
Kalibrasyon kabul kriterleri ve ölçüm cihazlarının seçimi
Ölçüm belirsizliği
Sapma ve belirsizlik hesapları

Eğitimin Hedefi 
Kalite kontrol ve/veya proses kontrolde kullanılan ölçüm cihazlarının seçimi ve kalibrasyonlarıyla ilgili temel kavramları, kalibrasyon sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları örneklerle aktarmaktır.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Metod Validasyon ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması

Eğitimin İçeriği
Deney ve ölçümlerin önemi 
Standart metod, standart olmayan metod, laboratuvarda geliştirilmiş metod 
Validasyon ve doğrulama nedir? 
Ne zaman validasyon ne zaman doğrulama yapılır 
Metod performans parametreleri ve kriterlerinin belirlenmesi 
Validasyon çalışma planının hazırlanması 
Validasyon verilerinin toplanması 
Elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesi 
Validasyon raporunun hazırlanması 
Validasyon yenileme parametreleri 
Ölçüm Belirsizliği nedir? 
Neden gereklidir 
Ölçüm belirsizliği kaynaklarının belirlenmesi 
Ölçüm belirsizliği hesaplama metodları 
Elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesi 
Ölçüm belirsizliğinin raporlanması. 
Örnek çalışmalar ve uygulamalar

Eğitimin Hedefi 
Katılımcıları, metod validasyonu, doğrulanması ve ölçüm belirsizliği kavramlarına yakınlaştırmak 

Metod validasyonu ve ölçüm belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan yöntemlerinin uygulanması 

Eğitimin Süresi  3 Gün
Sertifika   Katılım Sertifikası

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA