PROGRAMLARIMIZ


İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme

Eğitimin İçeriği
ş sağlığı ve güvenliği kavramı
OHSAS18001 ve OHSAS18002 standartları
Standartta kullanılan terimlerin açılımı
Risk değerlendirmesi kavramı
Risk değerlendirmesi uygulamaları
Risk değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar

Eğitimin Hedefi 
Etkin bir OHSAS18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında, risk değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Eğitimde, bu kavramlar ile risk değerlendirmesi konusunda dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında, OHSAS18002 standardını da kapsayan bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır. Eğitim sonunda, katılımcılar, OHSAS18001 ve OHSAS18002 standartlarındaki risk değerlendirmesi kavramları konusunda bilgi edinecekler, uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitimin İçeriği
Genel İSG
Yüksekte Çalışma
İş kaza istatistikler
Yüksekte çalışmalarda riskler ve azaltılması
Düşmeyi önleyici ekipmanlar
Emniyet kemeri ve sistemleri
Güvenlik levhaları
Yangın ve önlemleri
Basınçlı kaplarda emniyet
Basınçlı kaplarda tehlikeler
Tehlikelerin önlenmesi
Alınması gereken önlemler
İSG Tüzüğünde basınçlı kaplar
Kompresör, kazanlar
Patlama sebepleri
Elektrik
Statik Elektrik
Kaza Nedenleri
Elektrik Yangınları
Yaklaşma mesafeleri
Bakımda İSG önlemleri
Malzeme kaldırmada güvenlik
Elle taşıma yönetmeliği
Malzeme kaldırma ve taşımada İSG
Kimyasallar ( proseste varsa )
Elle taşıma alternatifleri
Depolama yöntemleri ve İSG
Bakım onarım
Periyodik bakımlar
Planlı olmayan bakım
Kazaların önlenmesi
Kilitleme ve etiketleme

Eğitimin Hedefi 
İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin edilmesini sağlamak
İş Kazaları ve Meslek hastalıklarının azalmasını sağlamak
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Oluşturmak
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Patlamadan Korunma Eğitimi (ATEX)

Eğitimin İçeriği
ATEX/ Exproof/ Statik Elektrik: İlgili direktifiler, mevzuatlar hakkında bilinçlendirme
Dünya & Türkiye’deki Genel Uygulamalar, Korunma Yöntemleri hakkında bilgilendirme
Tesise yönelik GAP Analizi Raporu'nun ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi
Tesiste bulunan tüm exproof cihaz ve donanımların; süreç ve çevresel faktörler dikkate alınarak gözden geçirilmesi,
GAP Analizi çıktılarının grup ile değerlendirilmesi ve var olan eksiklerin ne tip uygulamalar ile giderilebileceği üzerine tavsiyeler,
Direktif ve lokal mevzuat kapsamında doğru ve yanlış uygulamalar hakkında sahada vaka çalışmaları yapılması

Eğitimin Hedefi 
Yangın sebeplerinin en başında %32 oran ile elektrik kontağı(arkı) yer almasına rağmen patlayıcı ortamlardaki elektrik tesisatlarının projelendirmesi, uygulanması ve denetlenmesi hakkında yeterli bir kontrol mekanizması Türkiye'de mevcut değildir. Bu nedenle ilgili direktifler ve lokal mevzuat, yönetmelikler kapsamında bilinçlenme ve bu gerekliliklerin projelendirmeden tesis inşaatına ve tesisin işletmede bulunduğu tüm süreçlere taşınarak etkin olarak uygulanması şarttır. Bu eğitim aracılığı ile farkındalığın artırılması, mevzuatlar hakkında bilinçlendirme, işletme teknik personeli ve yöneticilerinin olası tüm süreçleri yönetirken gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları ve süreç yönetimini bu çerçevede ele almaları konusunda kılavuzluk yapmaktır.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Eğitimin İçeriği
94/9/EC  ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
Patlamaya Karşı Korumanın (Explosion Protection)Temel Fiziksel İlkeleri
Patlayıcı ortam sınıflandırılması nasıl yapılır?(Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü)
Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler
Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği,
Patlayıcı Ortam Hesabı Nasıl Yapılır? - EN 60079 -10-1: 2015 ve İtalyan Standartı CEI 31-35, CEI 31-35/A
EN 60079-10-2  , NFPA 499: 1997 , NFPA 654: 2006  Tozlar ZONE Belirlenmesi
Patlayıcı Ortam Hesabı Nasıl Belirlenir? EN 60079-10-2: 2015’e Göre Tozlar;
Uluslar arası standartlar, IEC , “IEC-Ex  Projesi, EC Yönergesi 94/9/EC (ATEX 100a
Eğitimin Hedefi 
Katılımcıların Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamaları konusunda uygulamalı örneklerle bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

 

SEVESO II Direktifi Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ve Kantitatif Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin İçeriği
SEVESO II ve III Direktifinin Gelişimi (COMAH -Control of Major Accident Hazards) , Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerinin Kontrolü Hakkında Yönetmelik , Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) Büyük Kazaların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Kantitatif Risk Değerlendirmesi yükümlülüğü (Bow – Tie ve LOPA Analizi vb.), ARAMIS Metodolojisi nedir? (Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS in the framework of SEVESO II directive), CPR 18E: QRA guideline - Kantitatif Risk Analizi El Kitabı 
Büyük Çaplı Kaza Tehlikelerinin Tanımlanması Metodolojisi (MIMAH - The Methodology for the Identification of Major Accident Hazards)
Kaza Senaryolarının Tanımlanması Metodolojisi (MIRAS- Methodology for the Identification of Reference Accident Scenarios)

Eğitimin Hedefi 
Yönetmelik ve uygulamalar konusunda detaylı bilgilendirmenin katılımcılara aktarılmasıdır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

HAZOP: Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (Hazard And Operability) ve LOPA - Güvenlik Koruma Katmanları (Layer of Protection Analysis) Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Endüstriyel Kaza Kavramı
Proses Tehlike Analizi: Hasar Önleme Mantığı
Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı (P&I: Piping and Instrumentation Diagram) Nedir?
Node Kavramı
Kimyasal Tesislerin Tasarımında İş Güvenliği
Proses Tehlike Analizi Nedir?
HAZOP Uygulama Tekniği (IEC 61882)
HAZOP Manager V7.0 Yazılımı Tanıtımı
Fonksiyonel Güvenlik Standartları (IEC 61508 ve IEC 61511)
HAZOP Tekniği Nasıl Uygulanmalı?
Fonksiyonel Güvenlik Standartları (IEC 61508 ve IEC 61511)
LOPA Katmanları ve SIS İlişkisi

Eğitimin Hedefi 
Yönetmelik ve uygulamalar konusunda detaylı bilgilendirmenin katılımcılara aktarılmasıdır.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Makine Risk Değerlendirmesi

Eğitimin İçeriği
Kalite ve Ürün Güvenilirliğinde AB Yaklaşımları
CE süreci ve temel kavramlar, Makine Emniyet Yönetmeliği - 2006/42/AT
CE Uygunluk Değerlendirme Modülleri
Makine Kaynaklı İş Kazası Nedenleri, ANTROPOMETRİ Nedir?
Makine Koruyucu Sistemleri 
Makine Emniyeti Risk Değerlendirme Nedir? Aşamaları
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Uygulaması
Arıza Olasılığı, Weibull Analizi, İşlevsel Güvenlik Nedir? Makine güvenliği: EN 13849 - EN 12100’e göre risk değerlendirmesi 
EN 13849 'a örnek RİSK DEĞERLENDİRME uygulama anlatımı,, Makinesi risk değerlendirme örneği,  
EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti risk değerlendirme nasıl yapılır?
Koruyucu Sistemlerin Seçimi EN 999, EN ISO 13857 ve ANSI B11.19-2003 Standartları

Eğitimin Hedefi 
İşyerlerinde ilgili çalışanların bulunan makinelerin tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Fonksiyonel Güvenlik (Safety Instrumented System SIS, SIL, SIF, ESD)
Eğitimin İçeriği
Güvenirlik Nedir? Güvenilirlik Kavramında Yeni Anlayış
Neden güvenilirliği yüksek sistem isteriz? 
Güvenlikle ilgili tüm parçalar için  güvenlik standartları arasındaki bağlantılar
V-Model Döngüsü (VDI 2206, 2004)
Maliyet-Güvenilirlik Eğrisi
IEC 61508 HAZOP Analizi (HAZard & Operability)
E/E/PE (Elektrik/Elektronik/Programlanabilir Elektronik) güvenlikle ilgili sistemlerin fonksiyonel güvenliği nasıl sağlanır?
SIS - Güvenlik yaşam döngüsü 
İşlevsel Güvenlik Standartları (IEC 61508 ve IEC 61511; ISA-TR84.00.02-2002-Part2)
Mimari Sınırlamalar ve Sistem Validasyonu Nasıl Yapılır? (IEC 61511; ISA-TR84.00.02-2002 - Part 2)
 
Eğitimin Hedefi 
Yönetmelik ve uygulamalar konusunda detaylı bilgilendirmenin katılımcılara aktarılmasıdır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası
RCM Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenance) ve RBI Risk Temelli Kontrol (Risk Based Inspections)

Eğitimin İçeriği
Bakım Tanımı
RCM GÜVENİLİRLİK MERKEZLİ BAKIM (RELIABILITY-CENTERED MAINTENANCE) Tanımı
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi
Arıza Olasılığı
Weibull Analizi
RBI (Risk Based Inspection-Risk Esaslı Denetim) Tanımı

Eğitimin Hedefi 
İşyerlerinde ilgili çalışanların bulunan makinelerin bakım ve kontrolünün yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Yüksekte Çalışma Tanımı
Düşme Türleri
Düşmenin 5 Aşaması
Yüksekte Çalışma Bölgeleri
Yüksekte Çalışma Tehlikeleri
Yüksekte Çalışma Araçları
Manlift/İnsan Çalışma Sepeti
İskeleler
Merdivenler
Düşme Koruma/Önleme Sistemleri
Korkuluklar
Güvenlik Ağları
Halat Sistemleri
Sapanlar
Çalışma Alanlarının Sınırlandırılması
Bağlanma Noktaları
Emniyet Kemeri ve Şok Emici Kullanımı
Temiz Açıklık
Düşme Faktörü
Hava Koşulları
Kurtarma Operasyonları

Eğitimin Hedefi 
Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan tehlikeler, kullanılacak olan araçlar, düşme koruma ve önleme sistemleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve kurtarma operasyonları hakkında bilgiler ve örnekler verilip katılımcıların yüksekte güvenli çalışma ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Kaldırma Ekipmanlarında İş Güvenliği
Eğitimin İçeriği
Kaldırma Araçlarının Tanımı
Kaldırma Araçlarının Gruplandırılması
Kaldırma Araçlarında Kaza Sebepleri
Kaldırma İndirme Sistemi Elemanları
Kaldırma Araçlarında Kontroller
Fiziki (Gözle) Kontrol
Şartnamelere Uygunluk Kontrolü
Yük Kaldırma Kontrolü
 
Eğitimin Hedefi 
İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin edilmesini sağlamak İş Kazaları ve Meslek hastalıklarının azalmasını sağlamak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Oluşturmak
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılım Sertifikası
SEVESO DİREKTİFİ –“Güvenlik Yönetim Sistemi İç Tetkikçi” Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Seveso II Direktifi – “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” yükümlülükler,
Seveso II ve Seveso III Direktifi arasındaki farklar,
Kantitatif Risk Değerlendirmesi
Kantitatif Risk Değerlendirme adımları nelerdir? Kantitatif risk değerlendirme adımları nasıl denetlenir?
Proses Tehlike Analizi Teknikleri Nelerdir? (HAZOP, Proses FMEA vb..),
Tehlikeli 
kimyasalların sınıflandırılması, bu kmyasalların miktarları ve karşılıklı etkileşimleri,
Kimyasal maruziyetin insan ve/veya çevre açısından değerlendirilmesi,
Patlayıcı ortamlar ve bu ortamların kalıcılığı, patlayıcı ortam sınıflandırması ve bu alanlarda kullanılacak ekipmanların uygunluğu,
Proses içerisindeki tehlikeli ekipmanların belirlenmesi ve gruplandırılması.
Proses tehlikeleri ile proses ekipmanlarının veya enstrümanlarının karşılıklı etkileşimleri.
Proses enstrümanlarının ve acil durum kapatma sistemlerinin güvenilirlik değerlendirmesi ve sertifikasyonu.
Bakım ve onarım işlerinde güvenilirlik verisi.
Güvenilirlik merkezli gerçekleştirilecek bakım ve risk temelli kontrol yöntemleri.
Büyük kaza senaryolarının kök neden ve sonuç analizi.
Geçmişte yaşanan kazalar ve bu kazaların nicel tekrarlanma olasılıkları.
İnsan hataları ve güvenilirlik analizi.
Büyük Kaza Önleme Politikası (BKÖP)
Güvenlik Yönetim Sistemi unsurları
 A. Modülü: Organizasyon & Personel
C.Modülü: İşletimin Kontrolü
D. Modülü: Değişim Yönetimi
E. Modülü: Acil Durum İçin Planlama
F. Modülü: İzleme Performansı
G. Modülü: Denetim ve inceleme
Güvenlik Raporu Yönetmeliği’ne göre BKÖP hangi hususları içermelidir?
GYS kapsamında hazırlanması gerekli prosedürler
İç tetkik sorularının hazırlanması
Güvenlik Yönetim Sistemi iç tetkik mantığının kurgulanması
Proses güvenlik indeksi nedir? Nasıl hesaplanır ve takip edilir?
Yönetimin gözden geçirilmesi raporunun hazırlanması Önlemler

Eğitimin Süresi  3 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

 

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA