PROGRAMLARIMIZ


Reach ve CLP

Eğitimin İçeriği
Kimyasalların yönetimine giriş
Reach tüzüğü Amaç kapsam
Reach kapsamında sanayicinin yükümlülükleri ve sorumlulukları
Kimyasalların kaydı
kimyasalların değerlendirilmesi
İzinler
Kısıtlamalar
CLP amaç kapsam
Sanayicinin CLP  kapsamındaki yükümlük sorumlulukları 
Sınıflandırma ve etiket bildirimi 
Kimyasalların Fizikokimyasal özelliklerine göre sınıflandırma
Kimyasalların Toksikolojik özelliklerine göre sınıflandırma
Kimyasalların ekotoksikolojik özelliklerine göre sınıflandırma

Eğitimin Hedefi 
Yönetmelikle doğrudan ilgili kişilere yönetmelikteki uygulama kurallarını aktarmak. 
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı

Eğitimin İçeriği
Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik 13.12.2014 tarih ve 29204 nolu resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir. Bu kapsamda hazırlayıcı olacaklara yönelik bir eğitimdir.
Eğitimin Hedefi 
Katılımcılara Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik kapsamında güvenlk bilgi formu hazırlanması konusu aktarılarak. Eğitimin son günü yapılacak sınavda değerlendirme yapılmaktadır. Sınavı geçenler akredite Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sertifikası almaktadır.
Eğitimin Süresi  4 Gün (3 Gün Eğitim + 1 Gün Sınav)
Sertifika  Katılım ya da Başarı Sertifikası

 

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA