PROGRAMLARIMIZ


Makina İmalatçılarına Yönelik “CE Markalama“ Farkındalık Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Makine Üreticilerinin Görevleri
Makine Emniyet Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Süreci
Denetim Kurumları/ Sigorta şirketleri Resmi Makamlar
Risk Değerlendirmesi
Güvenli Tasarım
Mekanik Tasarım
İşletme Bakım Konsepti
Teknik Koruma Tedbirleri
Makinelerin Piyasaya Arzı
Makine Kullanıcılarının Sorumlulukları
Makinaların Satın Alınma Süreci
Makina Teknik Dosyalarının Hazırlanması
Makinalarda Elektriksel Güvenlik
Makinalarda EMC ve LVD Testleri ve Muayeneleri

Eğitimin Hedefi 
Makina imalatçıları tarafından ‘‘CE MARKALAMA‘‘ ile ilgili bilgilerin aktarılması ve yapılması gerekenlerin tanımlanması
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası

Sertifikalı Fonksiyonel Güvenlik Uzmanı/Profesyoneli (Certified Functional Safety Expert/Professional- CFSE/ CFSP)
Eğitimin İçeriği
CFSE için Şartlar: 
• Proses emniyeti veya otomasyon sektöründe 10 yıl deneyim 
• Mühendislik diploması 
• Başvuran kişinin bilgi ve güvenlik deneyimini anlatan firmasından alınacak belge 
• Yapılacak sınavdan 80 ve üzeri not almak
CFSP için Şartlar : 
• Proses emniyeti veya otomasyon sektöründe 2 yıl deneyim
• Mühendislik diploması 
• Başvuran kişinin bilgi ve güvenlik deneyimini anlatan firmasından alınacak belge 
• Yapılacak sınavdan 80 ve üzeri not almak
 
Güvenilirlik ve Olasılık Teoremleri
• İşlevsel Güvenliğe Neden İhtiyaç Duyarız?
• Kritik Sistemlerin Temel Özellikleri
• V-Model Döngüsü (VDI 2206, 2004)
• Fonksiyonel güvenlik standartları (IEC 61508, IEC 61511, IEC61511 ISA SP 84.01)
• IEC 61882- “Tehlike ve işletilebilme çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama rehberi”
• Koruma Katmanı Analizi (Layer of Protection Analysis – LOPA)
• IEC 61508 - Risk Grafiği 
• IEC 61508 ve IEC 61511 - Güvenlik:Yüksek Güvenilirliğe Nasıl Ulaşırız?
• IEC 61508 ve IEC 61511 - Güvenlik Yaşam Döngüsü
• SIS, SIF, SIL Nedir?
• SIS tasarımı 
   
o Oylama (Voting) Nedir?
o Talep Şekli (Demand Mode)
o Risk Azaltma Faktörü (Risk Reduction Factor- RRF)
o TI: Test Interval (proof)
o Çalışması İstendiğinde Arıza Yapma İhtimali (Probability of Failure on Demand - PFD)
o Ortak Arıza Modu (Beta Faktörü)
 
• SIS validasyonu
o Oylama (Voting) Nedir?
o Arıza Tipleri
o Donanım Arıza Toleransı - (Hardware Fault Tolerance - HFT)
o Tehlikeli Arıza Toleransı – (Dangerous Fault Tolerance- DFT)
o Güvenli Arıza Toleransı - (Safe Fault Tolerance- SFT)
o Tanı ve Teşhis de Dahil Arıza Oranı
o Güvenli Arıza Fraksiyonu – SFF (Safe Failure Fraction)
 
• SIS verifikasyonu
o İki sahte hata arası arıza süresi (Mean Time To Fail Spurious - MTTFS)
o Sahte Hata Hızı (Spurious Trip Rate- STR)
 
• Mühendislik ve Dizayn Uygulamaları 
o Koruyucu Fonksiyonların Gereklilikleri
o Cihaz Seçimi- Elektronik ve Mekanik Kısımların Kıyaslaması
o Cihaz Seçimi- IEC 61511’e göre Proven-in-use Kanıtı
o Cihaz Seçimi-NAMUR’a göre Proven-in-use (NE130)
o Bakım ve Test-Çalışma Sırasında Arıza Tespiti
o Bakım ve Test- Bakım Aralıkları
 
• Son Element 
o Aktüatör Dayanımı ve Tork- Globe ve Küresel Vana
o Aktüatör Dayanımı ve Tork-Kelebek Vanalar
o Kurulum- Montaj ve Borulama
o Bakım ve Test- Kanıt Testi/Servis Ömrü
 
• Dökümantasyon
• Proses emniyeti veya otomasyon sektöründe 2 yıl deneyim
• Mühendislik diploması 
• Başvuran kişinin bilgi ve güvenlik deneyimini anlatan firmasından alınacak belge 
• Yapılacak sınavdan 80 ve üzeri not almak
 
Güvenilirlik ve Olasılık Teoremleri
• İşlevsel Güvenliğe Neden İhtiyaç Duyarız?
• Kritik Sistemlerin Temel Özellikleri
• V-Model Döngüsü (VDI 2206, 2004)
• Fonksiyonel güvenlik standartları (IEC 61508, IEC 61511, IEC61511 ISA SP 84.01)
• IEC 61882- “Tehlike ve işletilebilme çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama rehberi”
• Koruma Katmanı Analizi (Layer of Protection Analysis – LOPA)
• IEC 61508 - Risk Grafiği 
• IEC 61508 ve IEC 61511 - Güvenlik:Yüksek Güvenilirliğe Nasıl Ulaşırız?
• IEC 61508 ve IEC 61511 - Güvenlik Yaşam Döngüsü
• SIS, SIF, SIL Nedir?
• SIS tasarımı 
   
o Oylama (Voting) Nedir?
o Talep Şekli (Demand Mode)
o Risk Azaltma Faktörü (Risk Reduction Factor- RRF)
o TI: Test Interval (proof)
o Çalışması İstendiğinde Arıza Yapma İhtimali (Probability of Failure on Demand - PFD)
o Ortak Arıza Modu (Beta Faktörü)
 
• SIS validasyonu
o Oylama (Voting) Nedir?
o Arıza Tipleri
o Donanım Arıza Toleransı - (Hardware Fault Tolerance - HFT)
o Tehlikeli Arıza Toleransı – (Dangerous Fault Tolerance- DFT)
o Güvenli Arıza Toleransı - (Safe Fault Tolerance- SFT)
o Tanı ve Teşhis de Dahil Arıza Oranı
o Güvenli Arıza Fraksiyonu – SFF (Safe Failure Fraction)
 
• SIS verifikasyonu
o İki sahte hata arası arıza süresi (Mean Time To Fail Spurious - MTTFS)
o Sahte Hata Hızı (Spurious Trip Rate- STR)
 
• Mühendislik ve Dizayn Uygulamaları 
o Koruyucu Fonksiyonların Gereklilikleri
o Cihaz Seçimi- Elektronik ve Mekanik Kısımların Kıyaslaması
o Cihaz Seçimi- IEC 61511’e göre Proven-in-use Kanıtı
o Cihaz Seçimi-NAMUR’a göre Proven-in-use (NE130)
o Bakım ve Test-Çalışma Sırasında Arıza Tespiti
o Bakım ve Test- Bakım Aralıkları
 
• Son Element 
o Aktüatör Dayanımı ve Tork- Globe ve Küresel Vana
o Aktüatör Dayanımı ve Tork-Kelebek Vanalar
o Kurulum- Montaj ve Borulama
o Bakım ve Test- Kanıt Testi/Servis Ömrü
 
• Dökümantasyon
 
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılım Sertifikası
Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı)

Eğitimin İçeriği
Konuşuyoruz! Bir günde ağzımızdan sayamayacağımız kadar çok sözcük dökülüyor. Kimi zaman başarı ve güce imza, kimi zamansa yanlış yolculuklara kesilen bilet oluyor istemsizce savurduğumuz sözcükler. Yaşam seçimlerden ibarettir. Seçici ise biziz. İyi bir konuşmacı;  sözcükleri seçerken, şekillendirirken, cümle içinde birbiriyle harmanlarken ve en önemlisi dilinden kaydırırken, her bir aşamaya hakim olabilmelidir.

Kirletilen, sömürülen, yanlış kullanılan, şekli ve içeriği bozulan bir Türkçe son zamanlarda hepimizin kulağına çalınan. Oysa; 4000 yıllık tarihiyle, dünyanın en eski; konuşan kişi sayısı bakımından dünya beşincisi bir dil Türkçe… Diyaframı kullanmadığımız zaman, yarı yolda bırakır nefesimiz bizi. Uzun cümleler daha da uzar sanki. Kapalı söylenmesi gereken açık “e” ler yakar adeta dilimizi. “Yapacağım, edeceğim, istemeyerek, sevmeyerek, meğer, yoğurt” derken uygulanmayan İstanbul ağzı kuralları bozuverir konuşmamızın ahengini. Kuşaklar boyunca yanlış aktarılan galatı meşhur sözcük ve deyimler ise, söylediklerimizi bambaşka anlamlara bürüyüverir fark ettirmeden bize. Birkaç kişi varsa çevremizde ve hazırlıksız bir konuşma düşmüşse payımıza, bir asra dönüşür birkaç dakika…Sorunun olduğu yerde çözüm de vardır. Bu Eğitim; etkili konuşma sanatının bütün inceliklerini içermekte ve doğru çalışma metinleri ile, tüm bilgilerin akılda kalıcı hale getirilmesini hedeflemektedir

Eğitimin Süresi 2 Gün

E - Ticaret
Eğitimin İçeriği
Eğitimimizde;
E-ticaret Adım Atmak,
Mevcut işinizi e-ticarete taşımak,
E-ticaretin panoraması,
Sosyal Pazarlama Kavramı,
Türkiye’de e-ticarette fırsat alanları,
E-ticaret altyapısının hazırlanması,
E-ticaret  için Dijital Pazarlama ve müşteri ilişkileri,
Mobil Ticaret,
Şirketler açısından e-ticaret Hukuku ana başlıklarının katılımcılarla paylaşılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika
İş Hayatında Yazışma Teknikleri ve Yazı Dilinin Etkili Kullanılması

Eğitimin İçeriği
Gerek iş, gerek aile hayatında başarının yolu, çevremizdeki insanlarla doğru iletişim kurabilmekten geçer. İletişim türlerinden biri olan yazılı iletişim, özellikle iş hayatında büyük önem taşır. Yazılı iletişimin kurallarına hâkim olmak, verilmek istenen mesajı açık, anlaşılır ve etkileyici bir şekilde yazabilmek, hem kurum içindeki iletişimin güçlenmesine, hem de personelin performans artışına katkıda bulunur. 
İş Hayatında Yazışma Teknikleri ve Yazı Dilinin Etkili Kullanımı Eğitimi ile amaçlanan: katılımcıların konu hakkındaki yanlış bilgilerini gidermek ve bilgi eksiklerini tamamlayarak yazılı iletişimle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaktır. 

Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

 

Neuro Science Eğitimi

Eğitimin İçeriği
Beynin çalışma şekli konulara göre dizin oluşturmak yerine konular arası bağlantı kurmak şeklin-dedir. Hangi konuyu ne ile ilişkilendirildiği ve sonucunda oluşan örüntü bizi biz yapan davranışa ve düşünme şekline dönüşür. 
Yöneticinin işe, çalışana, kurumsal davranış ve duruma nasıl baktığı ise yine özneldir. Ve insan beyni kararlarının %95’ini bu öznel veri tabanındaki kayıtlara göre verir. Sadece %5 oranında nes-nel veriler kararlarımız üzerinde varlık gösterir. 
Peki neden %95 oranında bilinçdışı karar verme prensibi ile beyin çalışır? Çünkü beyin tembeldir, düşünmekten hoşlanmaz, duygusaldır, sayılarla arası iyi değildir, nesnel bağ kurma yerine neden-sel ilişki kurar… Bu özellikleri sonucunda ise bilişsel tuzaklarla karşı karşıyayızdır. 
Bu eğitimde bilişsel tuzakların karar verme ekip yönetiminde, proje analizlerinde, makro konu de-ğerlendirmelerinde ve iletişimde sistemimizi nasıl etkilediği ele alınmaktadır. 
İnsan beyni 3,5 milyon yıllık bir AR-GE sonucunda son halini almıştır. Ancak talihsizlik şu ki, son yüz yıllık modern dünya bu tasarımın oldukça ilerisinde ve insan beyni modern dünyanın gerisin-dedir. Peki ne yapmalı? 
Sağ Beyin mi Sol Beyin mi? 
Dişi Beyin mi Erkek Beyin mi? 
Farklı Şirkette Çalışmıyoruz Sadece Farklı Beynimiz Var 
Ekip Olabilmek Zor Değil: 100 Milyar Nöronun Olağanüstü Ekip Ruhu 
Bilişsel Yanlılıklarımız 
Algıladığımız Dünya İçimizde 
Plastisite: Değişim ve Beyin 
Profesyonellik Hazzın Ertelenmesidir 
Yönetici Beyni 
Çalışan Beyni 
Müşteri Beyni

İnsan beyni bilişsel yanlılıklar sayesinde az enerji ile çok iş yapma becerisini milyonlarca yıl içinde edinmiştir. İletişim, satış, ikna etme konusunda bu yanlılıkların farkında olmak fark yaratmaktadır. Örneğin insanlar ne istediklerini kolayca ifade edemezler oysa ne istemediklerini iyi bilirler. Ya da insanlar için önemli olan zevk almak değil acıdan kaçmaktır. Hayal etme konusunda yardıma ihti-yaç duyarlar, insanlar dinlemez konuşma sırasının kendisine gelmesini beklerler… 
Bu eğitimde insan beyninin kalıplaşmış çalışma şekline karşı sıradışı çözümler ele alınmaktadır. 
Beyin, Hepimizde Var 
Kavramsal Beyin 
Yüz Tanıma ve Yorumlama Sistemi 
İletişim Kodlarının Beyinde Çözümlenmesi 
5 Duyu Organı ile Sınırlı Değiliz 
Bizim Söylediklerimiz Müşterinin Anladıkları 
Düşündürtme, Hazır Düşünülmüşünü Ver 
Aşırı Duygusal Tutarlılık 
İnsanlar Soru Sormayı Bilmez 
Beyin Rahatı Sever, Huzursuz Etme 
Beynin İkna Edilmesi 
Mutluluk Bir Dakika, Mutsuzluk?

Eğitimin Süresi
3 Gün
Sertifika
Katılımcı Sertifikası

Yöneticiler İçin Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar

Eğitimin İçeriği

Yeni dünyada pazarlama fonksiyonları
-Başarılı yaratıcı şirket örnekleri  -Türk ve yabancı örnekler-
Eski  iş tarzı ile yeni iş tarzı arasındaki farklar
Neler değişti?  Neler aynı kaldı?
Pazarlamayla ilgil yanılgılar
Hattı müdafa- sathı müdafa; 
Pazarlamayı kim yapar?
Pazarlamanın yeni karması
Dijital atılım  pazarlamayı nasıl değiştirdi?
‘Her müşteri tek müşterinizdir.’
-Segment analizi hiç bu kadar önemli olmuş muydu?
Müşteri merkezli pazarlama nedir?
Birebir pazarlamada teknoloji etkisi
Yeni ürün  farklı ürün 
-Farklı olma teknikleri –örnekler-tartışma-
Fiyatı koyan kim?
Rakiplerle çarpışmayı nasıl kazanacağız?
-Yöneticiler için rekabetle başa çıkma teknikleri
Porter’ın rekabet analizi
Bilgisayar krallığı, internet uygarlığı
-Dijital dünyada yöneticiler için yeni tanıtım ve reklam teknikleri
Sosyal  medya ve içerik yönetimi
Adwors, sites, facebook, instagram, podcast, blog, vlog, snapchat, vd
-Dijital tanıtım dönemi-Yaratıcı reklam önerileri 
Yöneticilerin müşterilerini tanıma süreci
CRM ile başarabileceklerimiz nelerdir?
Müşteri ilişkilerini yöneten kurum olabilmek 
Kuruma sadık müşteri mi? Müşteriye sadık kurum mu?

Yöneticilerin yaratıcı pazarlama taktikleri bulabilmesi için 
Beyin haritalama yöntemi ile çalışması – uygulama

Eğitimin Süresi
Sertifika 
Katılımcı Sertifikası

Müşteri Sadakati Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Müşteri Odaklı Düşünmek ve Davranmak
Müşteri Tatmini ile Memnuniyeti Farklıdır
Müşteri iletişimi 
Müşteri Psikolojisi: Müşteri davranışlarını anlamak
Müşteri Coşkusunun ve Sadakatinin Sağlanması
Müşteri İtiraz ve Şikâyetleriyle İlgilenme 
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri Memnuniyetinin Anahtarı: Çalışanlar Ne Kadar Memnun? 
Müşteri Sadakati Oluşturmada Güncel Yaklaşımlar Kişisel ve Kurumsal İmajın Müşteri Üzerindeki

Eğitimin Süresi
1 Gün
Sertifika

 

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

Eğitimin İçeriği
Ülkemizdeki işletmelerin %98’inin “aile şirketidir” ve ülkemizde şirket ömrü ortalama 7 yıldır. Bu eğitim, aile şirketlerinin sahiplerine ve yöneticilerine, uzun ömürlü aile şirketi olmanın yöntemleri hakkında bilgiler vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır..

Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası 

Eğitimin Adı Gücün Kullanılması

Eğitimin İçeriği
Eğitimimizde; günümüzde giderek daha önemli hale gelen İlişki Yönetimi becerilerinin iş hayatındaki ilişkiler, başarı ve verimlilik üzerine etkileri ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmak hedeflenmektedir.
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

 

Yeni Ürün Geliştirme

Eğitimin İçeriği
Yenilik Ve Arge Kavramları, İnovasyon Nedir?, Tasarım Geliştirme, Pazar Çalışmaları 

Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Rekabet Edebilirlik

Eğitimin İçeriği
Kurumsal Kapasite Ve Ekonomik Gelişme Kavramları, Kurumsal Kapasite Geliştirme Yöntemleri, Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma İçin İnovasyon, Tasarım, Bilim Ve Teknoloji Kullanımı
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Sosyal Medya Kriz Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Sosyal medyada meydana gelebilecek bir kriz, markanızın ya da firmanızın itibarını bir anda yerle bir edebilir. Yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle, belli zümreleri rahatsız edebilecek bir fotoğraf, hatta bir kelime hatası,  büyük emek ve para harcayarak saygınlık kazandırdığınız firmanıza ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Bu Eğitim, internet kullanım pratiklerini daha genel bir medya ekolojisi içine yerleştirme amacını taşımaktadır.

Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Sözleşme Yönetimi
Eğitimin İçeriği
Her kademeden yöneticinin hukukçu olmasa da işiyle ilgili yaptığı sözleşmelerde dikkat etmesi, kontrolü ve yönlendirmesi gereken hususların anlatılacağı bu eğitimde ayrıca verilen tekliflerin hangi unsurları içermesi gerektiği, teklif ve sözleşme arasındaki ilişkiler, sözleşme ve teklif yönetimindeki önemli konular aktarılacaktır. Bu eğitimde örnek sözleşme ve teklifler üzerinde pratik çalışma da yapılacaktır.
Sözleşme Türleri ve Nitelikleri
Sözleşme Hukuku
Sözleşme Hazırlama ve Yönetme 
Hukuki Açıklar ve Yönetimi, 
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme Türleri
Satın alma Sözleşmelerinin Hazırlanması
Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Sözleşmede En Önemli Maddeler
Sözleşmede Denge Unsuru Nasıl Uygulanılır?
Sözleşme Kontrolleri
Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri
Örnek sözleşmeler

Sertifika  Katılımcı Sertifikası
Mobbing
Eğitimin İçeriği
Mobbing Nedir?
Mobbingin Tarihçesi
Her Taciz “Mobbing” Midir?
Mobing Nasıl Teşhis Edilir?
Mobing Uygulayanların Ortak Özellikleri
Mobbing Mağdurlarının Ortak Özellikleri
Mobbing Mağdurları Neler Yapmalı?
Mobing Davranışları  Ve Sonuçları
Mobinge Karşı İşverenlerin Yapması Gerekenler
Çalışamnların Karşılaşabileceği Olaylar
Mağdurun Üzerindeki Olumsuz Etkileri Nelerdir?
Mobinge Sebep Olan Faktörler
Türkiyeden Mobing Örnekleri 
Mobingin Psikolojik Sonuçları
Mobingin Ekonomik Sonuçları Ve İşverene Zararları
Mobing Durdurulabilir  Ya Da Engellenebilir Mi?
Mobingden Korunma Yöntemleri 
Mağdurların Yapması Gerekenler
Mobingle Hukuki Mücadele Ve Örnek Davalar
 
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası
Protokol ve Görgü Kuralları

Eğitimin İçeriği
Kendinize ve kurumunuza duyduğunuz saygının en belirgin göstergesidir protokol kurallarına uymak. Peki bu kuralların ne kadarını biliyor, ne kadarını uyguluyorsunuz? Bu eğitim; hem günlük yaşamdaki görgü kuralları hem iş ortamındaki protokol kurallarını içermekte ve bilgi sahibi olunduğu zaman, protokolün sıkıntı duyulacak değil, keyif alınacak bir kurallar bütünü olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.
Eğitimin Süresi 2 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası 

 

İş Etiği

Eğitimin İçeriği

Etik, birey ve grupların davranışlarını düzenleyen ilkeler veya standartlar topluluğudur. Başka bir tanıma göre etik, neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmek ve doğru olanı yapmayı içerir.

İş etiği, genel olarak işyerinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmek ve doğru olanı yapmaktır. Bu doğru olanı yakalamak, davranışlarımızda, kararlarımızda paydaşlarla ilişkilerimizi ve ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz üzerindeki etkilerini dikkate almakla mümkündür.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Çalışan Memnuniyeti

Eğitimin İçeriği
Şirket çalışanlarının memnuniyetinin artırılıp, aidiyet duygularının güçlendirilmesine yönelik farkındalık eğitimi.

Eğitimin Süresi  1 Gün 
Sertifika

İnsan Kaynakları - Performans Değerlendirme Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Eğitimimizde; katılımcıları, performans yönetimi kavramı ve değerlendirme sistemleri konularında bilgilendirmek ve örnek uygulamalar ile performans değerlendirme prosedürünü yazabilecek şekilde bu konulardaki yetkinliklerini geliştirmek ve firmada uygulanmakta olan mevcut sistemin değerlendirilerek, iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

insan Kaynakları - Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Eğitimin İçeriği
İş görüşmesinin temel amacı ağırlıklı olarak üç ana sorunun yanıtını aramaktır.  Aday bu işi yapabilir mi? Aday bu işi yapacak mı? Aday diğer başvuran adaylara oranla bu işi daha iyi yapabilir mi? Bu soruların yanıtını ancak görüşülen her adayı doğru değerlendirebildiğimizde verebiliriz. 
Bu Eğitim, interaktif katılımı sağlayarak, vaka çalışmaları yaparak, katılımcılara bu becerileri kazandırmayı hedeflemektedir
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

 

İnsan Kaynakları - İş Gücü Planlaması ve Norm Kadro Tespiti

Eğitimin İçeriği
Eğitimimizde; şirket ve kurumların çeşitli seviyelerinde görev yapan yönetici ve uzmanların, üçüncü kişi/gruplarla her konuda gerçekleştirecekleri müzakereleri belirlenen kapsam dâhilinde yürütmelerinin sağlanması, ilişkide olunulan firmalarla karşılıklı yararların korunmasını hedeflenmektedir
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

İnsan Kaynakları - Kişisel Verimlilik ve Performansın Arttırılması

Eğitimin İçeriği
Eğitimimizde; günümüzde iş hayatında giderek daha önemli hale gelen “insan faktörünü”nün daha etkin ve verimli çalışması ve çalıştırılması için çalışan ve/veya yöneticiler ile bu konular ile ilgili olarak iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, yapılabilecekler konusunda uygulamalı olarak ilham verilmesi hedeflenmektedir.
Eğitimin Süresi  2 Gün

Sertifika

İnsan Kaynakları - Eğitimlerin Planlanması ve Sonuçlarının Ölçülmesi

Eğitimin İçeriği
Bu Eğitimimizde, bir kurumun en önemli yatırımlarından olan eğitimin doğru amaca hizmet edecek ve doğru uygulanacak şekilde yönlendirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.
Eğitimin Süresi  2 Gün

Sertifika Katılımcı Sertifikası

İnsan Kaynakları - İnsan Kaynaklarında Psikoteknik Yöntem

Eğitimin İçeriği
Teknoloji yalnız başına bir işletmenin amaçlarına ulaşmasını gerçekleştiremeyeceğine göre, bu teknik yapıyla uyumlu biçimde birleşecek insan faktörü için de benzeri özeni göstermek gerekecektir. 
Eğitimimizde; günümüzde sadece personel seçme işleminde kullanılmaya çalışılan psikoteknik yöntemin; sistemin diğer parçaları ile nasıl entegre edilebileceğininde irdelenmesi hedeflenmektedir. 
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika

Yöneticilik - Stratejik Yönetim

Eğitimin İçeriği
Dünyanın en büyük şirketleri dahil ulaştıkları yeri koruyabilmek için sürekli kendilerini yenilemek zorundadırlar. Büyük boyutlu şirketlerin kendilerini yenilemeleri ise çoğu zaman stratejik yönetim sürecine bağlı kalmalarıyla gerçekleşir. Eğitimimizde; değişimi yönetme yaklaşımı olarak ele alınabilecek Stratejik Yönetim Kavramının ve Stratejik Yönetim Süreci'nin uygulamaya yönelik olarak açıklanması hedeflenmektedir.
Eğitimin Süresi 1 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

 

Yöneticilik - Değişim Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Bu Eğitimin amacı bir üst yönetime hazırlanan yöneticilere, yönetici olarak atanacak uzmanlara ve aile şirketlerinde yönetime hazırlanan iş profesyonellerine uygulama örnekleri ile  yol göstermek  ve yönetsel becerilerinin  geliştirilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Süresi  2 Gün

Sertifika   Katılımcı Sertifikası

Satış - Perakendeciler ve Mağaza Personeli İçin Satış Danışmanlığı
Eğitimin İçeriği
Perakende Satış Nedir?
Perakedende Satış Teknikleri
Perakende Satış Elemanı Ve Mağaza Personelinin Özellikleri
Perakende Satış Elemanı Ve Mağaza Personelinin Görevleri
Perakende Satış Elemanı Ve Mağaza Personelinin Sahip Olması Gereken Özellikler
Perakende Satışın Aşamaları
Perakende Satışta Başarının Formülü
Müşterinin Perakende Satış Elemanı Ve Mağazadan Beklentileri
Satış Geliştirmenin Amaçları
Her Personel Kendi Tekniğini Geliştirmeli
Görsel Sunumun Önemi Ve Satışa Etkisi
Alternatif Ve Kombine Satışlar
Ürünü İyi Tanımanın Önemi
İtirazlarla Ciddi Olarak  İlgilenmek
Perakendeci Ve Mağaza Personelinin İtirazlara Karşı Uygulayacağı Yöntemler
Satışı Sonuca Nasıl Götürebiliriz?
Satışı Sonlandırma Teknikleri
İade Ve Değişiklik Taleplerinde Yapılması Gerekenler
Mağaza Personelinin Motivasyonu
Müşteri Psikolojisi Ve Müşteriyi Anlamak
Uygulama Faaliyeti/İşlem Basamakları Ve Öneriler
Ölçme Ve Değerlendirme
Uygulamalı Test
İy Bir Satış İçin İyibir Danışman Olmak Gerekli Midir? /Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık Nedir? Uygulama Noktaları
Danışmanın Kendini Geliştirmesi Ve Self Motivasyonun Önemi
Danışmanlar İçin Tuzaklar
İşlem Basamakları Ve Öneriler
İşlem Testleri Ve Değerlendirme
Satış Sonrası Hizmetleri Sağlamak
Satış Sonrası Hizmet Nedir?
Satıcının Sorumluluğu Ve Diğer Hizmetler
İşlem Basamakları Ve Öneriler
Uygulama Testleri
Ölçme Soruları Ve Yeterlilik
 
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası
Çağrı Merkezinde İletişim


Eğitimin İçeriği
Eğitimin Hedefi 
Eğitimin temel hedefi çağrı merkezlerinin süregelen yapısı itibariyle oluşan standart konuşma metinlerinin çözümsüzlüğünü ortadan kaldırmaktır. İnsan insana telefonda iletişim için gerekli olan duygusal bağın oluşturulabilmesi, yardımcı olma isteğinin yansıtılabilmesi ve çözüm sağlama becerilerinin oluşturulması diğer hedeflerdir..
Eğitim İçeriği 
Çağrı Merkezinde Profesyonel İletişim Unsurları 
İletişimin Fizyolojik ve Psikolojik Elemanları 
Çağrı Merkezi Standartları 
Robot Olmamak 
Dinleme Konuşmaktan Daha Önemlidir 
Etkin Dinleme Şartları 
Soru Sorma Bir Yetenektir 
Bizi Benzersiz Yapacak Güçlerimiz 
Misafirinizi Hangi Kurallara Göre Ağırlarsınız, Hangi Dilde Konuşursunuz? 
Çağrı Merkezi Edebiyatı 
Telefonda Aynalama Tekniği

 

Finans - Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

Eğitimin İçeriği
Temel finans bilgisini teorik ve uygulamaya yönelik olarak pratik sonuçlarını da içeren bir bütünlükte, bu konuda alt yapısını kuvvetlendirmek isteyen veya mevcut bilgilerini yenilemek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir Eğitimdir. Eğitim kapsamında, güncel verilere dayalı analizler eşliğinde, Mali piyasalarda Bankacılık sistemi ve bu sistem içerisinde yer alacak tüm finansal araçların kullanımında yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası

Sorunlu Kredilere Neden Olan Yaygın Bankacılık Hataları ve Kredicilere Öneriler
Eğitimin İçeriği
Sorunlu Kredi Nedir,Nasıl Anlaşılır?
Sorunlu Kredinin Tahsisi Öncesi Yapılacaklar
Ciddi Problem Yaratmaya Giden Sorunlu Kredilerin Tespiti
Tahsis Sonrası Yapılması Gereken Altın Kurallar
Sorunlu Kredinin Teşhisinden Sonra Yapılacaklar
Soruna Giden Kredinin Erken Uyarı Sinyalleri Nedir,Nasıl Anlaşılır
      o *Faaliyetlerdeki Erken Uyarı Sinyalleri
      o *Yönetim Konularında Erken Uyarı Sinyalleri
      o *Banka İşlemlerinde Erken Uyarı Sinyalleri
      o *Finansal Konularda Erken Uyarı Sinyalleri (Bilanço,Gelir Tablosu,Alacakların                    Yaşlandırılması,)
 
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası
Finans - İşletmelerde Dış Ticaret Teknikleri ve Finansmanı
Eğitimin İçeriği
Dış Ticaretin Tanımı
Dış Ticarette Teslim Şekilleri Ve Tanımları
Teslim Şekillerine İlişkin Nakliye Tipleri
Dış Ticaret İşlemlerinde Belgeler
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Ve Tanımı
Akreditif / Nedir,İçeriği,Açılması Ve Gerekli Koşullar
Akreditiflerde Genel Kurallar,İş Akış Şeması
Akreditifin Taraflara Maliyeti Ve Faydaları
Akreditif Çeşitleri
Dış Ticarette Diğer Ödeme Şekilleri
Vesaik Mukabili Ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Peşin Ödeme
Vadeli Ödeme
Dış Ticaretin Finansmanı
Faktoring
Forfaiting
Sevk Sonrası Tl Krediler
Vadeli Alacakların Kırdırılması
Vadeli Kur (Forward Rate)
Dış Ticarette İşlem Öncesinde Finansman    ( Pre-Finansman)
Dış Ticarette İşlem Sonrasında Finansman  ( Post-Finansman)
Sevk Sonrası Krediler
Prefinansman  Kredileri
Tl İhracat Kredileri
Eximbank Kaynaklı Krediler
Gayrinakdi Krediler
Çeşitli Türde Teminat Mektupları ( Tl Ve Döviz)
Kabul-Aval Kredileri
Teminat Mektupları,Taahhütler,Garantiler Ve Çeşitli Belge Örnekleri
Bazı Tekniklerin Karşılaştırılması
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası
Finans - İşletmeler Açısından Alternatif Finansman Modeli /Factoring Uygulamaları
Eğitimin İçeriği
Faktoring Nedir? Kısaca Tanımı.
Faktoringin Sunduğu Hizmetler
Faktoring Hangi Sektörlere Ve Mal Grubuna Hitap Eder?
Faktoringin İşleyişi Ve Türleri
Uluslararası Faktoring ( İnternational Factorıng)
Yurtiçi Faktoring ( Domestıc Factorıng)
Faktoring Neden Önemlidir? Avantajları Nelerdir?
Faktoring Müşteri Seçimi
Faktoringin Müşteri İle İlişkileri
Faktoringin Borçlu İle İlişkileri
Faktoringin Müşterinin İş Hacmine Ve Ekonomiye Sağladığı Avantajlar
Faktoring Müşterinin Mali Durumuna Katkı Sağlar Mı?
Faktoring İşletmeye Bir Maliyet Ya Da Sorumluluk Yükler Mi?Maliyet Hesaplama
Eğitimin Süresi  1 Gün
Sertifika  Katılımcı Sertifikası
Finans- Kredilendirme Sürecinde İstihbarat Amaçlı Mülakat Teknikleri

Eğitimin İçeriği
Bankaların kredilendirme sürecinde kredi talep eden kurumlar ile ilgili yapılacak istihbarat ve mali analizin yanı sıra kredi talep eden kurum hakkında bilgi alabileceği başka kişilerle yapacağı yüz yüze görüşmeler kredi risklilik seviyesini minimize edecektir. Bu eğitimde banka istihbarat uzman yardımcısı veya bu amaçla istihdam edilen Şube  personeline kredi istihbaratında yapılacak mülakatın planlanması, yürütülmesi ve kontrolünde  dikkat edilmesi gereken noktalar aktarılacak olup,  görüşme sürecinde bilgi alma amaçlı soru sorma teknikleri ve metodları üzerinde detaylı bir biçimde durulacaktır.
Eğitimin Süresi  2 Gün
Sertifika Katılımcı Sertifikası

 

Finans - Finansçılar ve Yöneticiler için Finansal Matematik
Eğitimin İçeriği
Paranın Zaman Değeri Ve Faiz Kavramları
o Paranın Zaman Değeri
o Basit Faiz
o Bileşik Faiz
o Sürekli Faiz
o Nominal Faiz-Efektif Faiz
Faizlendirme Ve İskontolama
Gelecekteki Değer Kavramı
Anüitenin Bugünkü Değeri
Yıllık Veya Aylık Eşit Ödeme Tablolarının Sistematiği
Eşit Olmayan Ödeme Ve Dönemlerde Bugünkü Ve Gelecekteki Değer Hesaplama       Yöntemleri
Faiz Tabloları Yardımıyla Bugünkü Ve Gelecekteki Değer Hesaplama Yöntemler
Proje Değerlendirmede Matematiksel Yaklaşımlar
Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu
İskontolanmış Yatırımı Geri Ödeme Dönemi Metodu
İç Verim Oranı Metodu
Bugünkü Değer Metodu
Metodların Karşılaştırılması
Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması
Ekonomik Ömürleri Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması
Fonlama Maliyeti Mantığı
Fiks Faiz
Overnight’a Endeksli Faiz
Flotan Faiz
Bankacılık Ürünlerinin Matematiksel Analizi
Tl Ve Döviz Kredilerinin Fiyatlaması
Bireysel Krediler
Tahvil Ve Bonoların Fiyatlaması
 
Eğitimin Süresi 2 Gün
Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA