PROGRAMLARIMIZ


Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Küresel dünyada kurumsal ofis yapıları gitgide daha çok birbirine benziyor ve dünyanın en gelişmiş kuruluşlarında uygulanan ofis yönetim sistemleri diğer organizasyonlar bünyesinde de yapılanmaya başlıyor.

Farklı sektörlerde yönetici asistanı olarak çalışanlar ve gelecekte bu alanda çalışmayı hedefleyenler için başarılı bir kariyer edinmek, hatta bir üst basamağa çıkmak için modern iş yaşamının gerekleri konusunda bilgi sahibi olma gerekliliği tartışılmaz. Deneyimlerimizi 'Yönetici Asistanlığı Eğitimi'nde sizlerle paylaşıyor.

Eğitimlerimize katılan Yönetici Asistanları ve adayları bilgi ve becerilerini geliştirerek, daha profesyonel bir mesleki yaklaşımla performanslarını yükseltme ve önlerinde yeni imkanlar açma şansına sahip oluyor. Eğitimlerimiz sonunda geliştirdikleri kişisel performanslarını başarılı biçimde çalıştıkları kurumun vizyon ve hedefleriyle uyumlu hale getiren öğrencilerimiz, önlerinde yükselen kariyer basamaklarını güvenle tırmanmaya başlıyor.

Yönetici Asistanlığı Eğitimi
KATILIMCILAR     : Farklı sektörlerde yönetici asistanı olarak çalışanlar ve gelecekte bu alanda çalışmayı hedefleyenler.

EĞİTİM KONULARI   : Etkili İletişim, Beden Dili ve İmaj Yönetimi, İtibar Yönetimi, Kurumsal Kültür, Sosyal Medya Kullanımı, Renkleri Dili, Çatışma Yönetimi, Stres Yönetimi, Yönetim İlkeleri, Kariyer Yönetimi, Performans Yönetimi, Motivasyon

Bireysel Eğitim Programı

Öğrenim düzeyi, yaşı ne olursa olsun öğrenmeye açık her kesime hitap eden eğitim programlarımızla hizmetinizdeyiz. Programlarımızla yaşam boyu öğrenme amacına destek olurken kişilerin iş yapma niteliklerinin geliştirilmesine de aracılık ediyoruz. Başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin her bölgesine her sektörüne nitelikli çalışan ve yöneticiler kazandırmanın yolunun sürekli öğrenmeyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Programlarımız hakkında bilgi sahibi olmak ve kendinize uygun eğitimleri belirlemek için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Duygusal Zeka

Hem iş hayatında hem de özel hayatta, başarılı olmak, hedeflere ulaşabilmek ve arzu edilen performansı sergilemek, duygusal zekanın beş boyutunda gelişmemize bağlıdır. Bu eğitim, duygusal zekanın beş boyutunu uygulamalar ve etkileşimli çalışmalarla aktarmayı ve yaşama uygulanmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Duygusal Satış

Duygularımızla karar verdiğimiz, satın alırken farkında olmadan duygularımızın etkisinde kaldığımızın farkına vararak karşı tarafı ikna etmenin yöntemleri paylaşılmaktadır.

Davranış Okuma ve Kişilik Analizi

Muhatap olduğumuz insanların kişilik özelliklerini, davranış kalıplarını, muhtemel düşüncelerini tahmin ederek, buna uygun karşı davranışlar geliştirme. Eğitimin sonunda bu bilgileri ve becerileri kullananların etki gücü ve insan okuma yetkinliği inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır.

Çok Boyutlu Liderlik

Bu eğitim, liderlik kavramını basmakalıp ya da moda kavramların içine hapsederek, ezberi tekrar eden bir eğitim değildir. Özellikle iş dünyasında başarısını uygulamalarla, tecrübelerle kanıtlamış yöntemlerin, ilkelerin paylaşılacağı, tartışılacağı bir eğitimdir.

Beden Dili

Şirketlerinde ya da serbest olarak eğitimcilik yapmak isteyenlere yetişkin eğitiminin tüm boyutlarıyla aktarıldığı ve sahaya çıktığında pratik olarak kullanabileceği bilgi ve becerilerin aktarılması

Eğitici Eğitimi

Şirketlerinde ya da serbest olarak eğitimcilik yapmak isteyenlere yetişkin eğitiminin tüm boyutlarıyla aktarıldığı ve sahaya çıktığında pratik olarak kullanabileceği bilgi ve becerilerin aktarılması

Farkındalıklı Yaşam

A. Farkındalıklı Birey, Farkındalıklı Kurum/Toplum

B. Farkındalıklı Liderler

C. Koruyucu/Sürdürülebilir Farkındalık Atölyeleri

D. Evde Olmak Ana Temalı Farkındalık Söyleşileri

E. Duygu Dönüşüm Atölyeleri

 

‘Farkındalıklı Yaşam’ eğitimlerimizde, yönü ‘bireyden topluma’ doğru olan olumlu yönde dönüşümleri hedefleyen ve kişileri bu dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyacakları teorik ve uygulamalı beceriler ve enstrümanlarla donatmayı hedefleyen Ch’an (Zen) ve savaş sanatları temel prensipleri içerikli etkili çalışmalar bulunmaktadır.

‘Farkındalıklı Yaşam’ eğitimlerimize katıldığınızda, günlük yaşantınızın sosyal ve mesleki alanlarında ‘tepki yerine anlayış geliştirme’ ön becerisiyle güçlenen farkındalık düzeyinizi fevkalade etkili ve uygulanabilir beceri geliştirme çalışmalarıyla güçlendiren müfredatımız sayesinde geliştirecek, duygularınızın ve/ya iç diyaloglarınızın olumsuz etkilerini azaltarak hayatı daha anlamlı ve huzurlu bir düzeyde yaşamanıza imkân verdiğini deneyimleyeceksiniz.

Bu eğitim sayesinde iç dünyanızı ve çevrenizi daha sağlıklı bir şekilde algılayıp anlayabilecek, kişiselleştirme ve affedememe gibi olumsuz duygularla çok daha kolay başa çıkabileceksiniz.

Bütün bu çalışmaları yaparken ulaştığınız farkındalık seviyenizi muhafaza etmenize yardım edecek bazı çalışmalar ve egzersizleri de öğrenerek bir anlamda ‘koruyucu hekimlik’ çalışmaları yapmış da olacaksınız.

Eğitim süresi: 10 Saat

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat KAPLAN

Savaş Sanatları Prensipleri ve Kaliteli Yaşam

A. Savaş Sanatları Prensipleri ve İş Dünyası Uyarlamaları

B. 5 Element, Yinyang ve Şirket Yönetimi

C. Savaş Sanatları Prensipleri ve Kriz Yönetimi

D. Merkezde Olmak ve Sürdürülebilir Başarı Atölyeleri

E. Savaş Sanatları Prensipleri Çerçevesinde Liderlik Eğitimleri

Kadim Çin ve eski Orta Asya medeniyetlerinde yaygın olan bir uygulama olan ‘önceleri hükümdara yakın danışmanların, sonraları ise büyük şirket yöneticiliği ve/ya danışmanlığı görevleri için mutlaka savaş sanatları ustaları uygun görülürdü. Bunun nedeni bu kişilerin eğitimleri boyunca bireysel, sosyal ve liderlik alanlarında geliştirdikleri üstün becerilerdi. Halen dünyanın önde gelen ekonomilerinden olan Çin’in ulusal ve uluslararası arenada boy gösteren büyük şirketlerinin başlarında Kung-Fu ustalarının olması birçok batılı CEO ve uzmanı hayrete düşürmektedir.           

Savaş sanatları prensipleri ve kaliteli yaşam müfredatı, hem bireysel hem de mesleki anlamda ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesi ve onların her durumda aynı beceri ve etkiyle kullanılabilmesini hedeflemektedir.

Eğitim süresi: 30 Saat

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat KAPLAN

Çin Evren Bilimi Işığında Yüz Okuma ve Karakter Analizi

A. Yüz Okuma ve Karakter Analizi Temel Düzey Eğitimleri

B. Yüz Okuma ve Karakter Analizi Orta Düzey Eğitimleri

C. Yüz Okuma ve Karakter Analizi İleri Düzey Eğitimleri

D. Yüz Okuma ve Beden Dili Atölyeleri

E. Yüz Okuma ve Koruyucu Hekimlik Eğitimleri

 

Farklı kadim uygarlıkların uygulamalarının inceleneceği ve kökleri binlerce yıl öncesine dayanan ‘Yüz Okuma’ tekniklerinin çalışılacağı bu eğitimden sonrası için katılımcılardan gelen ilk tepki ‘Yüz Okuma Eğitimi öncesi ve sonrası olarak hayatımızı iki döneme ayırmamız gerekiyor’ şeklinde oluyor.

 

Öncelikle kişinin kendisini tanıması adına muhteşem verileri analiz etme becerisi kazanan katılımcılar, sonrasında çevrelerindeki insanlara ait çok kıymetli verileri tespit ve analiz edebilme becerisine sahip olacak ve bu sayede hem sosyal hem de mesleki ilişkilerinde daha sağlıklı kararlar vererek güçlü bireyler olacaklardır.

 

Eğitim süresi: 50 Saat

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat KAPLAN

Sağlıklı Yaşam Çalışmaları

SAĞLIKLI YAŞAM ÇALIŞMALARI

 

A. Tendon, Kas ve Nefes Çalışmaları (Temel Sağlıklı Yaşam Bilgileri ve Tendon Qigong Setleri)

B. Qigong Egzersizleri ve Sağlıklı Yaşam Atölyeleri (20 Farklı Qigong Seti ve Eğitimi)

C. Ch’an Meditasyonu ve Zihni Susturma Atölyeleri

D. Farkındalıklı ve Sağlıklı Yaşam İçin Bilinçaltı Seminerleri

E. Ofis Çalışanları İçin Etkin, Uygulanabilir, Sağlıklı Yaşam Reçeteleri ve Uygulamaları

F. Belirli Meslek Gruplarına Ait Özel İçerikli Sağlıklı Yaşam Egzersizleri Atölyeleri (Diş Hekimleri, Ofis Çalışanları, Stres Düzeyi Yüksek İş Sahalarında Çalışanlar vb.)

 

Zihin, beden ve ruh üçlüsünün uyum içinde olmasının bütüncül sağlık adına öncelikli gereksiniz olduğu temel düşüncesinden hareketle içerik oluşturulan bu eğitimde sürdürülebilir fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık adına Çin içsel sanatlarından faydalanılarak Qigong/Taiji setleri çalışılmakta, zihin dinginliği için etkin meditasyon teknikleri öğrenilmekte ve ruhsal gelişim adına farkındalıklı yaşam tüyoları paylaşılmaktadır.

 

Eğitim süresi: 12 Saat

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat KAPLAN

Söz Büyüdür Eğitimleri

A. Etkili Konuşma ve İknanın Doğası Eğitimi

B. Subliminal Kalıplar ve Gizli İknanın Doğası Eğitimi

C. Sözlü Savaş Sanatı Eğitimi

D. Bireysel ve Kurumsal İletişim Eğitimleri

E. Topluluk Karşısında Konuşma ve Sunum Teknikleri Eğitimi


Dilin etkin kullanılmasına yönelik güçlü teori ve uygulamalarla donatılmış olan bu eğitim katılımcıları hitabet, iknanın doğası, subliminal dil kalıpları ve onların uygulamalı tekniklerini öğrenecek ve bu teknikleri kullandıklarında yaşamlarının tüm unsurlarıyla olumlu yönde dönüştüklerini görecekler.

 

Eğitim süresi: 30 Saat

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat KAPLAN

 

NLP ve Beden Dili Eğitimleri

A. Bilinçaltı Seminerleri (1)

B. Bilinçaltı Seminerleri (2)

C. Temel NLP Prensipleri Eğitimi

D. NLP ve İç Diyaloglarımız – Farkındalık Eğitimi

E. NLP Teknikleri ve Uygulamaları

F. Eğitimciler İçin NLP

Neuro Linguistic Programming (NLP) temel prensiplerinin incelikle çalışılacağı bu eğitimde bilinçaltının çalışma sistemi irdelenerek hem iç hem de dış diyaloglarımızın daha sağlıklı ve güçlü olması sağlanacaktır.

 

Eğitim süresi: 18 Saat

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Murat KAPLAN

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA