Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi & Uzaktan Eğitim
  • Uzaktan Eğitim
  • 23 Saat

Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

PROGRAMIN AMACI:

  Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Aile ve Miras Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İÇERIK:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ

•          Boşanma ve sebepleri

•          Velayet

•          Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı

•          Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi

•          Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi

•          Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

•          Zamanaşımı

•          Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi

•          Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Malvarlıklarının Ayrımı

•          Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi

•          Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi

•          Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı

•          Kişisel Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi

•          Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler

•          Katılma Alacağı

•          Değer Artış Payı Alacağı

•          Katkı Payı Alacağı

MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI KONU VE HESAPLAMALAR

•          Miras Hukuku Mevzuatı

•          Mirasçılar / Yasal Mirasçılık

•          Derece (Zümre Sistemi)/ Zümre Sistemindeki Mirasçılar

•          Evlatlık Ve Alt Soyunun Kanuni Mirasçılığı

•          Eşin Mirasçılık Hakkı Ve Mirasta Mal Paylaşımı

•          Saklı Paylı Mirasçılar/ Saklı Pay Hesaplama

•          Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi

•          Sağ Kalan Eşin Açtığı Katılma Alacağı Talebi

•          Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan/ Mirasçıların Devam Ettirdiği Katılma Alacağı

Talebi

•          Miras Ortaklığı ve paylaşımı

•          Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

Eğitim Süresi : 24 Saat

Eğitim Günleri: Cuma / Cumartesi/ Pazar

Eğitim Yeri: Antalya Bilim Üniversitesi, Şehiriçi Kampüsü Mark Antalya Binası 7.Kat

Eğitim Ücreti: 850 TL

Telefon: 0 242 2450245 / 0549 8086685