ANYSS EĞİTİMİ
 • Sürekli Eğitim Merkezi
 • 30 Saat

Eğitim Süresi : 30 Saat
Eğitim Ücreti : 1000tl
Eğitim Konusu : Ansys Workbench Eğitimi

 • SONLU ELEMANLARDA ANALİZ TÜRLERİ

 • SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ

 • ANSYS WORKBENCH TEMEL ANALİZ ADIMLARI

 • YAPISAL ANALİZ

 • SONLU ELEMANLARDA SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ

 • MALZEMELERDE DEFORMASYON KAVRAMI

 • STATİK ANALİZLERİ

 • DİNAMİK ANALİZLERİ

 • TEMEL ANALİZLER

 • DİNAMİK TERMAL ANALİZLER

 • EXPLICIT DYNAMICS

 • TİTREŞİM ANALİZLERİ

 • BURKULMA ANALİZLERİ

 • YORULMA ANALİZLERİ