Araştırma Yöntemleri ve İstatiksel Veri Analizi Danışmanlığı
 • Yüz Yüze & Online
 • Antalya Bilim Üniversitesi Uzman Ekip

Araştırma Yöntemleri ve İstatiksel Veri Analizi Danışmanlığı

 

Antalya Bilim Üniversitesi SEM bünyesinde,  akademik araştırma yapan tüm araştırmacı ve öğrencilere profesyonel yöntem, istatistiksel veri analizi ve raporlama desteği verilmektedir. Bu kapsamda verilen destekler:

• Lisansüstü tezler için yöntem ve veri analizi danışmanlığı,

• Akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar için yöntem ve veri analizi danışmanlığı,

• Bu çalışmalarla birlikte TUBİTAK projelerinin, BAP projelerinin, AB projelerinin planlama, yöntem, veri analizi ,yorumlama ve raporlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Merkezimize bireysel ve kurumsal müracaatlar kabul edilmektedir.  Merkezimize müracaat eden kurum için araştırmacılar öncelikle çalışmanın konusu itibariyle ilgili olduğu branş seçimini yapacaktır.  Danışmanlık hizmetimiz şimdilik sosyal bilimler ve Sağlık Bilimleri branşlarına hizmet vermektedir. Antalya Bilim Üniversitesi personeline danışmanlık hizmeti indirimlidir.

Danışmanlık Hizmeti Süreci:

 1. Araştırmacı, öncelikle başvuru formunu doldurur. Başvuru için gerekli belgeleri sem@antalya.edu.tr adresine gönderir. Uzmanımız gerekli gördüğü takdirde, iki taraf için uygun bir tarihte görüşme yapılır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları en başından ön görüp ortadan kaldırmak amacıyla araştırmacının birimimize çalışmasının başlangıç aşamasında başvurması önerilmektedir.

 2. Araştırmacı, uzman ile ilk görüşmesine varsa veri giriş formunun en güncel hali ve örnek bir çalışma ile gelmelidir. Bu görüşmede araştırması hakkında bilgi verir ve araştırmanın başlangıç aşamasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi alır.

 3. Araştırmanın sonlanma aşamasına kadar veya istatistik danışmanlık hizmeti bitene kadar danışmanlık ve randevu süreci devam eder.

 4. Danışmanlık hizmeti alan araştırmacıların bilgileri, gereksinim duyulduğunda kolay ulaşılabilmesi açısından birimimizde üçüncü şahıslarla paylaşılmamak üzere saklanacaktır.

İstatistik Danışmanlık Hizmetlerinin Verileceği Konular:

 1. Araştırmanın planlanması, araştırma modelinin tasarlanması

 2. Örnekleme yöntemi ve uygun örneklem sayısının belirlenmesi

 3. Veri girişinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme

 4. Verilerin uygun analiz programı ile hipotezlere uygun şekilde seçilen yöntemlerle analiz edilmesi

 5. Verilerin nasıl yorumlanacağı ile ilgili yol gösterme

 6. Sonuçların tablo ve grafiklerle sunulması ile ilgili destek verilmesi

 7. Bilimsel çalışmaların panelistin/hakemin/danışmanının eleştirilerine göre istatistik açısından revizyonlarının yapılması

Not: İstatistiksel veri analiz desteğinin kapsamı, istatistik programından elde edilen çıktının teslim edilmesi, yorumlama desteğinin kapsamı ise belirli analizler için analiz dosyasında temel yorumların yazılması veya sözel olarak örneklerle yorumların yapılması şeklinde olacaktır.