Bilirkişilik Temel Eğitimi
  • Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mark Antalya 7. Kat
  • 24 Saat

Bilirkişi; Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.

Program Süresi; toplamda 24 saat olmak üzere Bilirkişilik Temel Eğitim Programı, “Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi  bünyesinde yürütülecek olup, müracaatlar Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mark Antalya 7. Kat yapılacaktır.

Eğitim Yeri: Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi, Sürekli Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mark Antalya 7. Kat

Başvuru İçin,
*Diploma Fotokopisi
* Resmi Kimlik Fotokopisi
* 1 Adet Fotoğraf