BIM Koordinasyon Eğitimi
 • Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Kampüsü Mark Antalya Binası 7.kat Muratpaşa
 • 120 Saat
 • Öğr. Gör. Y. Mimar Ramazan SARI

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Koordinatörü

Eğitim Programı

 

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) – Building Information Modeling (BIM) ile çalışma yöntemlerine tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (MMİ) sektörü firmaları arasında geçiş yapılmaktadır. Bu sistemlerle çalışma yöntemine geçişin gerekliliği, bu yöntemlerin verimliliği hali hazırda Kalkınma Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı “Özel İhtisas Komisyonu - Sektör Değerlendirme Raporu” nda da değinilmiştir.

 

Bu konuda Amerika ve İngiltere gibi öncü ülkelerde hükümet düzeyinde YBM’ye geçişi destekleme programları ve YBM’ye geçiş ile ilgili yasal zorunluluklar 2007 yılından sonra Amerika’da, 2012 yılından sonra da İngiltere’de uygulamaya konmuştur.

 

 

Türkiye’deki firmalar YBM sitemine geçiş yapmalarına rağmen bunun standartlardan ve protokollerden yoksun yapılması sistemin verimini düşürmesinin yanı sıra bu konuda farkındalık ve bilinç oluşmasını da geciktirmektedir.

 

YBM’nin içeriği, projeye ve proje katılımcıları arasında sağladığı iş ve çalışma ilişkileri, yeni iş rolleri ve meslek grupları çıkmasını sağlamıştır. Bu zamana kadar yapı projelerinin temel dili olan grafik iletişimi ya da teknik çizime bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimi de eklenerek, innovatif ve disiplinleri bütünleştirici potansiyeli olan işbirliği kurmaya elverişli çalışma yöntemlerinin önü açılmıştır.

 

Bu sisteme ve çalışma yöntemlerine sağladıkları resmi ve öncü olanaklar nedeniyle dünya da YBM’ye geçişin lokomotifi olan ülkelerden birisi olan İngiltere’deki YBM standartlarına göre aşağıdaki görselde ifade edildiği üzere üç yeni meslek grubu ve bunlarla alakalı sorumluluk alanları ortaya çıkmıştır. Bunlar BIM modelleme uzmanlığı, BIM kordinatörlüğü ve BIM yöneticiliğidir.

 

Antalya SEM bünyesinde sağlanacak olan bu kurs için katılımcılar kendi bilgisayar ve yazılımlarını sağlayarak kursa katılabilirler. Ülkemizde teknik müşavirlik sektöründe ciddi anlamda YBM konusunda uzman teknik personel eksikliği vardır. Bu eğitim olanağıyla hem sektöre yeni meslek gruplarının tanıtılması, hem de eğitimin sürdürülebilir bir kalite ortamında verilip standartlaşması sağlanabilir. 16 Hafta ve toplamda 120 saatlik kapsamlı eğitimin en az 15 haftasına katılım sağlayıp, kurs süresince takdim edilen teorik bilgilerle alakalı yapılacak olan yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alabilen katılımcılar “BIM Koordinasyon Eğitimi Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

 

Screenshot_37

Görsel 1. Y: Yes, N: No. Yeni Meslek Tanımları: BIM Yöneticisi (BIM Manager), BIM Kordinatörü (BIM Coordinator), BIM Modelleme Uzmanı (BIM Modeller) Kaynak: AEC (UK) BIM Protocol (2013)

 

BIM Kullanımı ile Ortaya Çıkan Yeni Meslek Grupları ve Sorumluluk Alanları:

Meslek

Sorumluluk Alanı

Antalya-SEM Eğitim Faaliyetleri

BIM Modelleme Uzmanı

İçerik Oluşturma

Antalya-SEM bünyesinde verilecek olan BIM Modelleme Uzmanı Eğitimi bu başlıkları kapsamaktadır.

Modelleme

Çizim Üretme

BIM Kordinatörü

Eğitmenlik

İlerleyen Dönemlerde BIM Modelleme Uzmanı Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler BIM Kordinatörlük Eğitimine Katılabilirler

Uygulama / Yürütme Planı

Model Yazarlığı

Model Kordinasyonu

İçerik Oluşturma

Modelleme

BIM Yöneticisi

Kurumsal Hedefler

İlerleyen Dönemlerde BIM Kordinatörlük Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler BIM Yöneticilik Eğitimine katılabilirler.

Araştırma ve Geliştirme

Süreç ve İş Akışı

Standartlar

Uygulama

Eğitmenlik

Uygulama / Yürütme Planı

Üniversitemiz bünyesinde verilecek olan YBM eğitimleri tamamen dünyada kabul görmüş standart ve protokollere göre dolayısıyla uluslararası düzeyde verilecektir. Hem İngilizce hem de Türkçe eğitim verilebilir.

 

 

 

YBM (BIM) Kordinatörü Eğitimi

Görsel 1’deki tabloda içeriği belirtildiği üzere YBM koordinatörü BIM uygulama planı oluşturma, uzman bir şekilde model üretebilme, farklı disiplinlerde üretilen modelleri koordine edebilme, model müellifi olabilme ve özgün model oluşturabilme konularına hâkim olması gerekmektedir. Bu sorumluluklar göz önüne alınarak Antalya SEM bünyesinde belirtilen beceriler uygulamalı olarak katılımcılara çalışılacaktır. Farklı disiplinlerden katılımların sağlanması koordinasyon eğitimini daha verimli kılmaktadır. Kurs sonunda herhangi bir modelleme sınavı yapılmayacak olup eğitim sertifikası alınabilmesi için 16 haftalık programın en az 14 haftasına katılım sağlanması zorunludur ve kurs süresince takdim edilen teorik bilgilerle ilgili yazılı sınavdan da 100 üzerinden 70 puan alınması gerekmektedir.

 

 

 

Eğitim Süresi:

Cumartesi günleri 7.5 er saat olmak üzere 16 haftada toplam 120 saattir.

 

Gerekli Eğitim Malzemeleri (Kursiyer Kendisi Sağlayacaktır):

 

 • Autodesk Revit 2020 Lisansı (1)
 • Autodesk Naviswork 2020 Lisansı (1)
 • Yazılım gereksinimine uygun bilgisayar (2)

 

 

Not: 1. Autodesk firması öğrenciler için ücretsiz 3 yıl lisans sağlamaktadır. Dolayısıyla üniversite öğrencileri için yazılım lisansı masrafı bulunmamaktadır.

          2. Yazılım gereksinimine uygun bilgisayar donanımı için aşağıdaki linkten “balanced price and performance” kriterlerini sağlayan bilgisayar almaları önerilmektedir:

 

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2017-products.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YBM (BIM) Koordinatörü Eğitimi İçeriği:

Hafta

İçerik

Saat

 1. Hafta

 

 

Bir Mimari Model Oluşturma

Platform: Autodesk Revit

 • Genel Hatlarıyla Revit Tanıtımı
 • Revit Başlangıç Ayarları
 • Arayüz Tanıtımı
 • Akslar
 • Kotlar
 • Kolonlar
 • Döşemeler
 • Kagir Yapı Duvarları
 • Çatılar ve Merdivenler
 • Korkuluklar ve Parapet Duvarlar

7.5

2. Hafta

 

Mimari Modele Bilgi Yükleme

Platform: Autodesk Revit

 • Giydirme Cephe Modelleme
 • Döşeme modifikasyonları
 • Duvar Modifikasyonları
 • Çatı Modifikasyonları
 • Pafta oluşturma ve Ölçülendirme
 • Metraj Çıkarma ve Tedarik Listesi Oluşturma
  1.  

3. Hafta

Mimari Modeli diğer disiplinler ile paylaşma

Platform: Autodesk Revit + Naviswork

 • Strüktürel Model
 • Tesisat Modeli
 • Elektrik Modeli
 • Yangın tesisatı modeli
 • Havalandırma sistemi modeli

YBM Uygulama Planı Hazırlama

 • Uygulama Planı nedir ve Neden gereklidir?
 • Nasıl hazırlanır?
 • Örnek uygulama yapma
  1.  
  1. Hafta
 • Strüktürel Model Oluşturma
 • Strüktür Model ile Mimari Modeli Çakıştırma

15

6-7. Hafta

 • Tesisat Modeli Oluşturma
 • Tesisat modelini mimari model ile çakıştırma

15

8. Hafta

 • Elektrik modeli oluşturma,
 • Elektrik sistemi modeli ile mimari modeli çakıştırma

 

9. Hafta

 • Yangın tesisatı modeli oluşturma
 • Yangın tesisatı modeli ile mimari modeli çakıştırma

7.5

10-11. Hafta

 • Havalandırma sistemi modeli oluşturma ve mimari model ile çakıştırma

15

12. Hafta

 • Naviswork arayüz tanıtımı ve çalışma mantığı
 • Mimari-statik-mekanik-elektrik modellerini Navisworks üzerinde bir araya getirme

7.5

13. Hafta

 • Naviswork üzerinde metraj modeli oluşturma
  1.  

14-15 Hafta

 • Naviswork üzerinde çakışma analizi yapma

15

16. Hafta

 • Naviswork üzerinde inşaat planlaması yapma

7.5

Toplam

 

120 Saat

                                               

Öğr. Gör. Y. Mimar Ramazan SARI

Antalya Bilim Üniversitesi

ramazan.sari@antalya.edu.tr