BIM Modelleme Uzmanlığı Sertifika Programı
 • Antalya Bilim Üniversitesi, Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat Muratpaşa ,Antalya
 • 60 Saat
 • Öğr. Gör. Y. Mimar Ramazan SARI
Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Modelleme Uzmanlığı
Eğitim Programı

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) – Building Information Modeling (BIM) ile çalışma yöntemlerine tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (MMİ) sektörü firmaları arasında geçiş yapılmaktadır. Bu sistemlerle çalışma yöntemine geçişin gerekliliği, bu yöntemlerin verimliliği hali hazırda Kalkınma Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı “Özel İhtisas Komisyonu - Sektör Değerlendirme Raporu” nda da değinilmiştir. 

Bu konuda Amerika ve İngiltere gibi öncü ülkelerde hükümet düzeyinde YBM’ye geçişi destekleme programları ve YBM’ye geçiş ile ilgili yasal zorunluluklar 2007 yılından sonra Amerika’da, 2012 yılından sonra da İngiltere’de uygulamaya konmuştur. 

Eğitimden Faydalanabilecek Sektörler
BIM Temel Modelleme Uzmanlığı Eğitimi (BIM Modeller)
 • Tasarım Firmaları (Mimarlık – Mühendislik)
 • Müteahhitlik Firmaları (Teknik Müşavirlik ve Tasarım Bölümü)
 • İnşaat Firmaları (Teknik Müşavirlik ve Tasarım Bölümü)
 • Yapı Malzemeleri Tedarik Firmaları (Giydirme Cephe Sistemleri, 
 • Yapı Teknolojileri Analiz ve Simülasyon Firmaları (Enerji-Kullanım Analizi, Yapı-Yaşam Döngüsü İşletme Maliyeti, Ekolojik Tasarım)

Üniversitemiz bünyesinde verilecek olan YBM eğitimleri tamamen dünyada kabul görmüş standart ve protokollere göre dolayısıyla uluslararası düzeyde verilecektir. Hem İngilizce hem de Türkçe eğitim verilebilir. 

YBM (BIM) Modelleme Uzmanı Eğitimi

Genel hatlarıyla BIM kavramı, Bütünleşik proje teslim sistemi ve BIM’in sektöre katkıları kursiyerlerle incelenip tartışıldıktan sonra BIM mantığında Autodesk Revit programı üzerinden temel modelleme eğitimi verilecektir. Temel modelleme eğitimi ile BIM kavramını deneyimleyen kursiyerlere ders sonunda BIM’in potansiyelleri ve kullanım alanları ifade edilecektir. Genel olarak birçok özel kursta Revit eğitimi verilmektedir fakat bu eğitimler BIM mantığında verilmemektedir. Dolayısıyla  sadece 3D Max ve Sketchapp gibi nesne modelleme aracı mantığında verilmektedir. Fakat Revit, ArchiCAD ve Tekla Structure gibi programlar nesne modelleme aracı kategorisindan çok çok uzakta içeriğe sahip araçlardır.

BIM mantığını en iyi şekilde deneyimlemek için temel modelleme dersleri uygulamalı olarak yapılacaktır. Eğitmen, araç çubuklarının nasıl çalıştığını öğretirken kursiyerlerin de aynı anda yapacağı örnek model ile ders boyunca gerçek bir projenin BIM mantığında nasıl modellendiğini uygulamalı olarak öğretecektir.

Antalya SEM bünyesinde sağlanacak olan bu kurs için katılımcılar kendi bilgisayar ve yazılımlarını sağlayarak kursa katılabilirler. Ülkemizde teknik müşavirlik sektöründe ciddi anlamda YBM konusunda uzman teknik personel eksikliği vardır. Bu eğitim olanağıyla hem sektöre yeni meslek gruplarının tanıtılması, hem de eğitimin sürdürülebilir bir kalite ortamında verilip standartlaşması sağlanabilir. 8 Hafta ve toplamda 60 saatlik eğitimin sonunda yapılacak olan 3 saatlik sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılar “BIM Modelleme Uzmanlığı Sertifikası” alacaklardır. 

Gerekli Eğitim Malzemeleri (Kursiyer Kendisi Sağlayacaktır):
 • Autodesk Revit 2018 Lisansı 

 • Yazılım gereksinimine uygun bilgisayar
   

Not: 1. Autodesk firması öğrenciler için ücretsiz 3 yıl lisans sağlamaktadır. Dolayısıyla üniversite öğrencileri için yazılım lisansı masrafı bulunmamaktadır.
          2. Yazılım gereksinimine uygun bilgisayar donanımı için aşağıdaki linkten “balanced price and performance” kriterlerini sağlayan bilgisayar almaları önerilmektedir: 

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2017-products.html


YBM (BIM) Temel Modelleme Uzmanlığı Eğitim İçeriği:
Hafta İçerik Saat
 • Hafta
 • Genel Hatlarıyla Revit Tanıtımı
 • Revit Başlangıç Ayarları
 • Arayüz Tanıtımı
 • Akslar
 • Kotlar
 • Kolonlar
7,5 Saat
 • Hafta
 • Kirişler
 • Döşemeler
 • Kagir Yapı Duvarları
7,5 Saat
 • Hafta
 • Şeffaf ve Geçirgen Duvarlar
 • Giydirme Cephe Modelleme
7,5 Saat
 • Hafta
 • Kargir Yapı Duvarları için Kapı ve Pencereler
 • Giydirme Cepheler için Kapı ve Pencereler
7,5 Saat
 • Hafta
 • Çatılar
 • Saçaklar
 • Kameriyeler
 • Revaklar
 • Gölgelikler
 • Nesne ve Eşya Modelleme
7,5 Saat
 • Hafta
 • Merdivenler 
 • Rampalar
7,5 Saat
 • Hafta
 • Mahal Etiketleme
 • Plan-Kesit-Cephe Görünüşleri Düzenleme
 • Antet Oluşturma
 • Pafta Düzenleme
 • 3 Boyutlu Kesit ve Görünüş Ayarları
 • Sistem Kesiti Oluşturma
7,5 Saat
 • Hafta
 • Sınav
 • Genel Hatlarıyla BIM
 • Proje Teslim Sistemleri ve BIM
 • Bütünleşik ProjeTeslim Sistemi ve BIM
 • BIM ile Değişen Rol ve Sorumluluklar
7,5 Saat
Toplam   60 Saat

EĞİTİMCİ:  Öğr. Gör. Y. Mimar Ramazan SARI

 Eğitim Süresi: 60 saat
 Eğitim Koordinatörü: Aslı Kamaz 
 Tel: 0 242 2450244

Kayıt İçin Gereken Evraklar:
-
Eksiksiz Doldurulmuş Kayıt Formu
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Öğrenciler için öğrenci kimlik kartı fotokopisi

Eğitim Yeri:
Antalya Bilim Üniversitesi, Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat Muratpaşa ,Antalya
Telefon: 0 242 245 0244/45

Not: Yeterli sayıda başvuru sağlandığında eğitim grupları açılacaktır.