BORÇLAR HUKUKU MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI
 • Antalya Bilim Üniv.Şehiriçi Yerleşkesi, Mark Antalya Binası 7.Kat. SEM Ofisi Muratpaşa/Antalya
 • 24 Saat
 • Dr.Öğr.Üyesi DAĞLAR EKŞİ

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde borçlar hukuku mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. BORÇLAR HUKUKU MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

Eğitim süresi: 24 saat / 3 gün

Eğitmen: Dr.Öğr.Üyesi DAĞLAR EKŞİ

Eğitim sonunda “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

Kesin Kayıt ve iletişim için: Antalya Bilim Üniv.Şehiriçi Yerleşkesi, Mark Antalya Binası 7.Kat. SEM Ofisi Muratpaşa/Antalya

0 242 2450245/ 0549 8086685

Mail: sem@antalya.edu.tr

Web: https://sem.antalya.edu.tr/tr

Eğitim İçerik:

 • Sözleşmelerde şekil
 • Muvazaa
 • İptal davaları
 • Adam çalıştıranın sorumluluğu
 • Yapı malikinin sorumluluğu
 • Zamanaşımı
 • Rücuda zamanaşımı
 • Ceza hukuku ilişkisinde zamanaşımı
 • Sebepsiz Zenginleşme
 • Faiz
 • Süreye bağlı borcun ifası
 • Dönemsel edimlerin birinin kabulünde öncekilerin de alınmış sayılacağı
 • Borçlunun temerrüdü
 • Temerrüt faizi
 • Aşkın zarar
 • Seçimlik haklar
 • Sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü
 • Genel Zamanaşımı
 • 5 yıllık Zamanaşımına tabi alacaklar
 • Bağlı alacaklarda zamanaşımı
 • Zamanaşımını durduran nedenler
 • Zamanaşımından feragat
 • Zamanaşımının resen ileri sürülemeyeceği
 • Alacaklıya halef olma
 • Bağlanma parası
 • Cayma parası
 • Cezai koşulu
 • Ceza zarar arasındaki ilişki
 • Kısmi ifanın yanması
 • Ceza miktarı geçersizliği indirilmesi
 • Alacağın temliki
 • Alacağın devrinin şekli
 • Satış sözleşmesi
 • Ayıp
 • Alıcının seçimlik hakları
 • Satılanın yok olması veya ağır hasara uğraması
 • Dönmenin sonuçları
 • Zamanaşımı
 • Alıcının borçları
 • Satış bedelinin indirilmesi
 • Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi
 • Satıcının dönme hakkı
 • Zararın hesaplanması ve giderimi
 • Taşınmaz satımı şekil
 • Yarar ve hasar
 • Örnek üzerine satış
 • Beğenme koşulu ile satış
 • Deneme gözden geçirme
 • Kısmi ödemeli satışlar taksitle satış
 • Alıcının temerrüdü
 • Sözleşmeden dönme
 • Hakimin müdahalesi
 • Kira sözleşmesi
 • Kira tespit davası
 • Genel Hizmet sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • Ayıp
 • İş sahibinin seçimlik hakları
 • Eserin kabulü zamanaşımı
 • Bedelin muacceliyeti
 • Götürü bedel
 • Vekalet sözleşmesi
 • Vekaletsiz iş görme
 • Kefalet
 • Adi Ortaklık sözleşmesi

Program Bedeli:850 TL (KDV Dahil)