DIŞ TİCARET UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI
  • Uzaktan Eğitim
  • 60 Saat
  • Doç. Dr. Orkun BAYRAM Burcu Kantarcıoğlu, MBA, PHD Adayı

DIŞ TİCARET UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

Kimler için      : Uluslararası ticaret, pazarlama ve finans birimlerinde çalışan alt, orta ve üst düzey tüm çalışanlar, yöneticiler ve uzmanlar

Süre                : 30 saat

Eğitmen         : Doç. Dr. Orkun BAYRAM, MBA, Ph.D.

DIŞ TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ

Ülke Riski

Firma Riski

Sigortanın Önemi

Kur Riski

Banka Riski

Taşıma Riski

Uluslararası Ticari Sözleşmeler

TESLİM ŞEKİLLERİ & INCOTERMS 2020

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CPT

CIF

CIP

DAT

DAP

DDP

ÖDEME ŞEKİLLERİ

BPO*

Akreditif

Peşin

Mal Mukabili

Vesaik Mukabili

Kabul Kredili

Özel Takas

Bağlı Muamele

GÜMRÜK REJİMLERİ ve UYGULAMALI GÜMRÜK İŞLEMLERİ

İthalat Rejimi

İhracat Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi

Antrepo Rejimi

Geçici İthalat Rejimi

Serbest Bölge Mevzuatı

32 Sayılı Karar

ULUSLARARASI MARKA YÖNETIMI ve STRATEJIK PAZARLAMA

Kimler için : Kurumların Marka/Pazarlama/Satış/Müşteri Hizmetleri (call center) birimlerinde çalışan alt, orta ve üst düzey tüm çalışanlar, yöneticiler ve uzmanlar

Süre : 30 saat

Eğitmen : Burcu Kantarcıoğlu, MBA, PHD Adayı

Uluslararası Marka Yönetimi ve Stratejik Pazarlama

· Marka Yönetimi & Stratejik Pazarlama temel kavramlar

· Marka tanımı ve tarihçesi

· Marka yönetiminde “DEĞER” ve “NEDEN” kavramı (Simon Sinek Golden Why)

· Global Markalar & Hikaye Anlatıcılığı

· Duyusal marka öğeleri (Logo, slogan, jingle, renkler ve diğer öğeler) ve önemi

· Küresel marka olmak? Markalar nasıl büyür?

· Uluslarası pazarlara giriş stratejileri (Porter’s 5 Güç Modeli)

· Uluslararası pazarlarda Makro ve Mikro perspektifler; SWOT analizi

· Uluslararası pazarlarda müşteri segmentasyon, hedef kitle ve konumlandırma

· 4P pazarlama karması

· Yeni dünya düzeni; küreselleşen dünyada digital pazarlama ve omnikanal yönetimi

· TURQUALITY süreci

Satış Yönetimi

· Uluslararası pazarlarda satış yönetimi; Hofstede Kültür Teorisi

· Tüketici arketipleri (buyer personas)

· Farklı kültürlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri