Eğiticinin Eğitimi
  • MarkAntalya 7.katta bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Kampüsünde yer alan Sürekli Eğitim Merkezidir.
  • 60 Saat

İçerik:  Kurum ya da kuruluşların iç eğitimleri için ihtiyaç duyulan bilgi alışverişinin sağlanması için mesleki bilgisini aktarmak isteyen bireylerin eğitim ve öğretim becerileri kazanması için hazırlanmış bir eğitim programıdır. İşletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az orta öğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

 

Eğitim Saati: 60 Saat  

 

Kimler Katılabilir: En az lise mezunu bireylerin katılımına açıktır.

 

Eğitim Sonunda Verilen Belge: Eğitim Sertifikası  

 

Eğiticilerin Eğitimi Kurs Programının Amacı : Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları, Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,Etkili sunum becerisi geliştirmeleri, kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Eğitim Koordinatörü: Aslı KAMAZ

Eğitim Yeri: MarkAntalya 7.katta bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Kampüsünde yer alan Sürekli Eğitim Merkezidir.

İletişim Bilgileri : (0242) 245 02 45  sem@antalya.edu.tr