Eğiticinin Eğitimi Kursu
  • Sürekli Eğitim Merkezi
  • 45 Saat
  • SEM Müd.Yrd.Aslı KAMAZ

Kurum ya da kuruluşların iç eğitimleri için ihtiyaç duyulan bilgi alışverişinin sağlanması için mesleki bilgisini aktarmak isteyen bireylerin eğitim ve öğretim becerileri kazanması için hazırlanmış bir eğitim programıdır. İşletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az orta öğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

Eğitim Saati: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının süresi 45 saat olup en az lise mezunu bireylerin katılımına açıktır.

Eğitim sonunda verilen belge: Eğitim sonunda MEB Onaylı Belge verilecektir. Kurs bitirme sınavından sonra verilecek belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi olduğu için tüm Türkiye’de ve ömür boyu geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır

Eğiticilerin Eğitimi Kurs Programının Amacı : Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları, Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,Etkili sunum becerisi geliştirmeleri, Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

İletişim Bilgileri : (0242) 245 02 45