Grup Psikoterapisi Eğitimi I (Temel Düzey)
  • Çevrimiçi ve yüz yüze olarak verilecektir. Uygulama dersleri yüz yüze olacaktır.
  • 42 Saat
  • Prof. Dr. Arşalus Kayır

Programın Adı: Uygulamalı Grup Psikoterapisine Giriş

Eğitmen: Prof. Dr. Arşaluys Kayır

Programın İçeriği ve Amacı: Grup psikoterapisi, bu eğitimi almış grup psikoterapistleri tarafından yönetilen, 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta ve/veya danışanlara uygulanan bir tedavi biçimidir. 

İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar. Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde, hastalar/ danışanlar, kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar. 

Bu eğitimde grup psikoterapisinin gelişimi, teorisi grup dinamikleri ve süreçleri, gruplarla çalışmanın temel ilkeleri, iyileştirici faktörler ve klinik uygulama alanlarının anlatılması ve yaşantılanması amaçlanmaktadır.

1.Hafta: Tanışma ve Eğitim Grubunun Oluşturulması (3 Saat)

 Grup Terapisi Nedir Ne Değildir? (3 saat)

3.Hafta: Grup Terapi Gelişimi ve Çeşitleri (3 Saat)

 Grup Lideri ve Grupların Oluşması (3 Saat)

5.Hafta: Grup Dinamikleri ve Teorik İlkeleri (3 Saat)

 Grup Psikoterapisinin İyileştirici Faktörleri (3 Saat)

7.Hafta: Grup Psikoterapisinin Farklı Klinik Gruplarda Kullanımı I (3 Saat)

Grup Psikoterapisinin Farklı Klinik Gruplarda Kullanımı II (3 Saat)

9.Hafta: Grup Psikoterapisinin Farklı Klinik Gruplarda Kullanımı III (3 Saat)

 Uygulama (3 Saat)

11. Hafta: Uygulama (3 Saat)

   Uygulama (3 Saat)

13. Hafta: Uygulama (3 Saat)

    Final Uygulaması ve Ödevi (3 Saat)

Tarih: 19/10/2022

Program Antalya Bilim Üniversitesi 2022-2023 Güz Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi ile eşzamanlı olarak yürütülecektir. Eğitim programı iki haftada bir Çarşamba günleri 6 saat şeklinde olacaktır.

Katılımcılarda Aranacak Özellikler: Program psikiyatri uzmanı veya asistanı, klinik psikolog veya klinik psikoloji eğitimine halihazırda devam eden kişiler katılabilir.

Katılımcı Sayısı: 20 ile sınırlıdır. Başvuru belgeleri incelenen adaylardan uygun olanlara programa katılım onayı verilecektir.

Katılım Belgesi: Katılımcılara programa %80 ve daha üzeri katılım sergilemeleri ve eğitmen tarafında verilen ödev ve uygulamaları eksiksiz yerine getirmeleri takdirinde Antalya Bilim Üniversitesi onaylı katılım belgesi verilecektir.

Başvurmak İçin Gerekli Belgeler: Özgeçmiş, Lisans ve Yüksek Lisans Diploma Fotokopileri ( Yüksek Lisansa devam eden katılımcıların üniversitelerinde yüksek lisans eğitimine devam ettiklerine dair belge) ve Niyet mektubu. Niyet mektubu 2 sayfayı geçemeyecek şekilde kişinin eğitimsel ve klinik alandaki mesleki geçmişi, varsa grup psikoterapileri alanındaki geçmişi, programdan beklentileri ve hedeflerinin yazılması beklenecektir.

Ücret: 10000 TL

Eğitim Yeri: Zoom Meeting Programı üzerinden çevrimiçi olarak verilecektir ve Yüz yüze verilecektir. Eğitim programı hibrit uygulama içerecek olup uygulamalı dersler yüz yüze yürütülecektir. Eğitim sürecinde kameraların açık olması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri Son Gönderim Tarihi: 17/09/2022 (Belgeler oguzhan.herdi@antalya.edu.tr adresine gönderilmelidir.)