HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
  • Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat.
  • 84 Saat
  • Öğr. Gör. Alper BULUR

ARABULUCULUK

    Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler

tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.

Eğitim İçeriği:

  •     Arabulucu olacak kişilere altmışsekiz saati teorik(68) ve onaltı saati(16) uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksendört(84) saat arabuluculuk eğitimi verilir. Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modulü esas alınır.

  •      Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur.    

  •      Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

  •      Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

  •      Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.

  •       Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.

Arabuluculuk eğitimi katılım belgesi Eğitim kuruluşlarınca, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verilir.

Eğitim Koordinatörü:  Öğr. Gör. Alper BULUR

Eğitim Saati: 68 saat teorik/ 16 saat Uygulama olarak toplam 84 saattir.

Eğitim Yeri

Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat.

İletişim Bilgileri:

Sürekli Eğitim Merkezi, Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon: 0 242 2450245

GSM: 0549 808 66 85

E-mail: sem@antalya.edu.tr

Ön başvuru: https://sem.antalya.edu.tr/tr/basvuru