İCRA İFLAS HUKUKUNDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ
  • Antalya Bilim Üniv. Şehiriçi Yerleşkesi, Mark Antalya Binası 7.Kat. SEM Ofisi Muratpaşa/Antalya
  • 24 Saat
  • Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ

İCRA İFLAS HUKUKUNDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İcra ve İflas Mevzuatından kaynaklı konularda iflas idare memurluğu ve bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

TAKİP TALEBİ                                                       İşlemiş faizi

Asıl Alacak                                                            Protesto

Çek tazminatı                                                       Takip çıkışı

Komisyon + ihbar masrafı                                  Takip Sonrası işleyen Faiz

İlama bağlı feri alacaklar                                    Vekalet Ücreti

DOSYA (KAPAK) HESABI                                    Tahsil Harcı

İcra Masrafı                                                         Cezaevi Harcı

Dosya Borcu                                                       Damga vergisi

REDDİYAT

Eğitmen:  Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ

Eğitim Süresi: 24 Saat

Kesin Kayıt ve iletişim için: Antalya Bilim Üniv. Şehiriçi Yerleşkesi, Mark Antalya Binası 7.Kat. SEM Ofisi Muratpaşa/Antalya

0 242 2450245/ 0549 8086685

Mail: sem@antalya.edu.tr

Web: https://sem.antalya.edu.tr/tr