İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ
 • Antalya Bilim Üniversitesi Sehiriçi Kampüsü / Mark Antalya 7.kat
 • 24 Saat
 • SEM Müd. V. Aslı KAMAZ

İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

 

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi: Toplam 24 saatlik teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işveren ve işçinin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini doğru yönetme, işveren ve işçinin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle uzmandan veya avukattan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları sağlamaktır.

 

Eğitimi Kimler Alabilir: İş hukukunda arabuluculuk uzmanlık eğitimini sicile kayıtlı arabulucular alabilir.

Eğitim Süresi: 24 Saat (8 saat Teori - 16 saat Uygulama)​

Teorik eğitim; iş hukukunda arabuluculuğa elverişli olan ve olmayan uyuşmazlıklar, iş hukukunda dava şartı olarak düzenlenen arabuluculuk süreci ve iş hukuku konularını kapsar.

Uygulama eğitimi; her bir katılımcının belirli senaryolar üzerinden en az 2 defa arabulucu rolüyle uygulama yapması sağlanır.

 İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar:

http://www.adb.adalet.gov.tr/isHukukundaUzmanArabuluculugailiskinusulveesaslar.pdf

 

Eğitim Müfredatı:   

 • İş Hukukunda Arabuluculuk
 • İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci
 • İş hukukunun temel kavramları
 • İş sözleşmesi ve türleri
 • İşçinin borçları
 • İşverenin borçları
 • İşçi ücreti ve ekleri
 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
 • Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller
 • İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri
 • İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler
 • İş sözleşmesinin sona ermesi
 • İşe iade ve sonuçları
 • İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
 • Sendikal güvenceler
 • Toplu iş sözleşmesi
 • Senaryolar
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • İş Kazasından Kaynaklanan Maddi- Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
 • Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
 • UYAP Arabulucu Portalının Kullanılması
 • Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti
 • Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

 

Program Koordinatörü: SEM Müd. V. Aslı KAMAZ

Eğitim Yeri: Antalya Bilim Üniversitesi Sehiriçi Kampüsü / Mark Antalya 7.kat

İletişim: 0 242 2450245 / 0 549 8086685

Mail: sem@antalya.edu.tr