MİNİ MBA
 • Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat.
 • 50 Saat
 • ---

MİNİ MBA

Ders Programı İçeriği:

1.YÖNETİM ve ORGANİZASYON

 • İşletme Yönetimi ve Org. Temel Kavramlar

 • Yönetim, Karar verme ve Planlama

 • Yönetim ve Org. Teorileri

 • Modern sonrası , Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Uygulamalar

 • Örgütlerde Davranış ve Başlıca Süreçler

 • Örgütleme

 • Örgüt Yapısı

 • Yetki Tanımı ve Yetki Devri

 • Delege etme

 • Yetki Devri Sorunları ve Çözüm Yolları

 • Örgüt Yapısında Bölümlendirme ve Çeşitleri

 • Örgüt Performansının İtici Gücü: Yöneltme

 • Motivasyonun Tanımı, Motivasyon Kaynakları ve Kuramları

 • Performans yönetimi ve kontrol

 • Grup dinamikleri

 • Verimlilik

2.STRATEJİK YÖNETİM

 • Stratejik bilinç, Stratejistlerin seçimi

 • Planlama ve Stratejik Yönetime Giriş

 • Stratejik Yönetim ve Planlama Süreci

 • Misyon ve Örgütsel Değerler

 • Misyon Tanımıyla Örgütün Hedefleri

 • Paydaşlar, Yön Vermek, Vizyon ve Strateji

 • Büyüme, Küçülme ve Durağanlık Stratejileri

 • Birleşik Stratejiler, İşletme Stratejileri

 • Farklılaşma ve Odaklanma Stratejileri

 • Strateji Belirleme ve GZFT Analizi

 • Durum belirleme matrisleri

 • Stratejik yönetim yaklaşımları

 • Gelecek Senaryosu Belirlerken Kullanılan Yaklaşımlar

 • Örgütleme, Örgüt Yapısı, Biçimsellik ve Merkeziyetçilik

3.PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Pazarlama Kavramı

 • Pazarlama Araştırması

 • Müşteri Kavramı ve Tüketici Davranışı

 • İşletme Pazarı ve Küresel Pazarlar

 • Bölümlendirme ve Hedef Pazar

 • Marka Konumlandırma ve Marka Değeri

 • Rekabetçi Stratejiler

 • Ürün ve Hizmet Kavramları

 • Fiyatlandırma ve Dağıtım Kanalı Stratejileri

 • Bütünleştirilmiş Pazarlama İletişimi ve Kitlesel İletişim

 • Dijital Pazarlama

4.SATIŞ ve SATIŞ YÖNETİMİ

 • Marka Yönetimi & Stratejik Pazarlama & Satış Yönetimi temel kavramlar

 • Pazarlama ve satış kavramları (benzerlikleri ve farkı)

 • Satışın kısa tarihçesi

 • Satış yönetimi ve satış

 • Satış süreci ve aşamaları (sales funnel)

 • Dijital dünyada satış

 • Müşteriyi tanımak: tüketici davranışını anlamak, müşteri satın alma ve karar verme süreci

 • Müşteri segmentasyonu ve tüketici arketipleri (buyer personas)

 • İhtiyaç analizi ve değer odaklı satış (fayda)

 • Satışta ikna kavramı/ikna odaklı satış

 • Satış sürecinde doğrular/yanlışlar

 • Satış senaryoları (yüzyüze, telefonda)

 • Rol play çalışmaları

 • Satış takımlarında liderlik (satış koçluğu)

 • Satış yönetiminde kariyer gelişimi

 • Satış hedeflerinin yönetimi ve performans değerlendirme

 • Satışta etik ve prensipler

5.FİNANSAL YÖNETİM

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
               Oran Analizi

  • Yatay Analiz

  • Dikey Analiz

  • Du-Pont Analiizi

  • Nakit Dönüş Süresindeki Vade Açığının Yönetilmesi

PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ

  • NPV Tekniği

  • IRR Tekniği

  • ARR Tekniği

  • Geri Ödeme Süresi Tekniği (Payback Period Tekniği)

  • Bugünkü Değer Hesaplamaları

  • Gelecek Değer Heaplamaları

HEDGING İŞLEMLERİ

  • Forward İşlemleri

  • Opsiyon İşlemleri

  • Swap İşlemleri

  • Future Sözleşmeleri

ULUSLARARASI FİNANSMAN TEKNİKLERİ

  • Finansal Kiralama (Leasing)

  • Faktoring

  • Tersine Faktoring*

  • Forfaiting

  • Ülke Kredileri

  • Devlet Teşvikleri

6.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci

 • İnsan Kaynakları Planlaması

 • İş Analizi ve İK Gereksinimini Görebilme

 • İstihdam ve İşgücü Azaltımı

 • Eleman Seçimi ve Seçme Kararı

 • Gerçekçi İş Sunumu ve Seçme Sürecini Sonlandırma

 • Uyumlandırma (İntibak / Oryantasyon)

 • İşgören Eğitimi ve Eğitim Yöntemleri / Verimliliği

 • Performans Değerlendirme ve Yöntemleri

 • Ücretlendirme Politikası

 • İş-Yaşam Dengesi ve Cinsel Taciz Politikaları

 • Şirket Küçülmeleri

7.İŞ HUKUKU

 • İş Hukukunun Temel kavramları

 • İş Sözleşmesi

 • İş Sözleşmesinin Türleri

 • İş Sözleşmesinin Kurulması

 • Tarafların Hakları ve Borçları

 • İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

 • İşverenin Borçları

 • İş Güvencesi

 • Çalışma Süreleri

 • Fazla Çalışma

 • Dinlenme Süreleri

 • İş İlişkisinin Sona Ermesi

 • Kıdem Tazminatı

8.MÜZAKERE TEKNİKLERİ

 • Müzakere Tanımı

 • Müzakere Süreci

 • Temel Müzakere Türleri

 • Harvard Müzakere Modeli

 • Temel Müzakere Kavramları

 • Temel Müzakere Stratejileri

 • Müzakerelerde Kullanılan Başlıca Taktikler

 • Müzakereciler İçin İpuçları

9.LİDERLİK VE MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Liderlik teorileri

Liderlik yaklaşımları

Modern Yönetim Teorisi genel özellikleri 

Yönetim bilimi yaklaşımı,

Sistem yaklaşımı,

Durumsallık yaklaşımı

Değişim ve direnç

Değişim yönetimi

10.MARKALAŞMA SÜRECİ VE MARKA YÖNETİMİ

 • Marka Konusuna Giriş (Marka kısa tarihi, tanımı, ürün-marka farkları ve ürün düzeyleri)

 • Müşteri-Temelli Marka Değeri (MTMD) ve Marka Konumlandırma (MTMD - Marka bilgisi çerçevesi altında marka farkındalığı ve marka imajı boyutları-çağrışımlar temelinde; aynı zamanda Aeker’ın marka değeri kavramsallaştırması altında marka farkındalığı-çağrışımları-sadakati ve algılanan kalitenin açıklanması)

 • Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri

 • Marka Unsurları ve Seçimi

 • Marka Değeri Oluşturmak için Pazarlama Programları Tasarlama (Ürün stratejisi, fiyatlandırma stratejisi, dağıtım kanalı stratejisi)

 • Marka Değeri Oluşturmak için Pazarlama İletişimi Bütünleştirilmesi (Reklam ve promosyon, çevrimiçi pazarlama iletişimi vb.)

 • Marka Değeri Oluşturmak için İkincil Çağrışımların Kullanımı (şirket, ürün menşei, ünlü kullanımı, lisans vb.)

 • Marka Performans Ölçümü ve Yorumlanması

 • Marka Mimarisi Stratejileri Tasarımı ve Uygulaması

 • Yeni Ürünler ve Marka Genişletmeleri

Eğitim Saati: 50 Saat

 Eğitim Yeri Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat.

İletişim Bilgileri

Sürekli Eğitim Merkezi, Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon: 0 242 245 02 45

GSM: 0549 808 66 85

E-mail: sem@antalya.edu.tr

Ön başvuru: https://sem.antalya.edu.tr/tr/basvuru

Eğitim Fiyatı:

NOT: Sınıflarımız yeterli kontenjan sağlandığında gelen talepler doğrultusunda haftaiçi akşam & Haftasonu gündüz programları şeklinde açılacaktır.