Proje Yazma ve Hazırlama Sertifika Programı
 • Online Eğitim

   PROJE YAZMA VE HAZIRLAMA EĞITIMI

     Proje Yazma ve Hazırlama Eğitimi ‘nin amacı proje yönetimi metodolojisini kullanarak bir projeyi zamanında, bütçesi içerisinde ve belirlenmiş kalite seviyesine ulaşacak şekilde yönetebilmek için gerekli olan araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamaktır.

    Proje türleri ve fon sağlayan kuruluşlar hakkında bilgi sağlamak, proje yazma ve hazırlama süreçleri ve proje dosyası hazırlama ile ilgili farkındalık oluşturmak, proje üretme ve yürütme deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu eğitimle ulusal ve uluslararası proje hazırlama, proje sonuçlarından yararlanma ve uygulama becerileri kazandırmak amacıyla bir eğitim sunulmaktadır.

 

Kimler Katılmalı:

      Her türlü sektör projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri proje liderleri). Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler. Profesyonel anlamda Proje Yönetimini uygulayacak olanlar. Bu eğitimi alan kişilerin çalıştıkları kurumda sosyal sorumluluk ya da araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilecek ve çevresine proje kültürünün yayılması konusunda katkı sağlayabilecektir.

    Eğitim İçeriği:

 • Proje Nedir?
 • Proje ve Hibeler Hakkında kısa bilgilendirme
 • Paydaş Analizi Nedir?
 • SWOT Analizi Nedir?
 • Sorun Ağacı
 • Hedef Ağacı
 • Stratejik Planlama
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi
 • Faaliyet Planlaması
 • Kaynak Planlaması
 • Başarı Göstergeleri
 • Doğrulama Araçları
 • Varsayımlar
 • Uygulama: Proje yazma