Ticaret Hukuku Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Eğitim Programı
  • Antalya Bilim Üniv.Şehiriçi Yerleşkesi, Mark Antalya Binası 7.Kat. SEM Ofisi Muratpaşa/Antalya
  • 24 Saat
  • Dr.Öğr.Üyesi DAĞLAR EKŞİ

Eğitmen: Dr.Öğr.Üyesi DAĞLAR EKŞİ

Eğitim sonunda “Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

Kesin Kayıt ve iletişim için: Antalya Bilim Üniv.Şehiriçi Yerleşkesi, Mark Antalya Binası 7.Kat. SEM Ofisi Muratpaşa/Antalya

Telefon: 0 242 2450245/ 05498086685

Mail: sem@antalya.edu.tr

Web: https://sem.antalya.edu.tr/tr

Programın Süresi:  24 saat / 3 gün

Program Bedeli : 850 TL

DERSLER
TİCARET HUKUKU TEORİK EĞİTİM

Ticari işletme (Merkez-Şube, Devir), Ticari İşletme Rehni

Ticari hükümler,Ticari örf ve âdet,Adi iş / Ticari iş /Tüketici işlemleri

Ticari işlerde faiz, Teselsül karinesi, Zamanaşımı

Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

Tacir, Tacir olmanın hüküm ve sonuçları, Ticaret Sicili

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı,Haksız Rekabet ve Hukuki Sonuçları

Sınai Mülkiyet Hakları (Marka, Patent, Faydalı Model)

Ticari Defterler,Cari Hesap

Tacir Yardımcıları (Ticari Temsilci, Ticari Vekil, Pazarlamacı, Acente, Komisyoncu, Simsar)

Ticaret Şirketleri,Kollektif Şirket,Komandit Şirket, Anonim Şirket ,Limited Şirket

Kıymetli Evrak Tanımı ve Türleri

Poliçe,BonoÇek,Taşıma İşleri,Eşya Taşıma,Yolcu Taşıma

Ticari Davalarda Bilirkişilik,Bilirkişinin Görevlendirilmesi,Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları

İhtiyatî Haciz – Bilirkişi Araştırma ve İnceleme Bilirkişi Raporuna İtiraz

Hukuki Statü ve Sorumluluk Bilirkişi Rapor Örnekleri