Uzlaştırmacı Eğitimi
  • Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi, Sürekli Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mark Antalya 7. Kat
  • 48 Saat

Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanuni temsilcisinin kanun ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecine verilen addır. Uzlaştırma yöntemi, ceza uyuşmazlıklarının çözümünde esas sistem olarak kabul edilen yargısal sistemin yerine geçecek veya bu sistemle rekabet edecek bir çözüm süreci değil; ceza uyuşmazlığının taraflarını barıştırmayı amaçlayan, cezalandırıcı adalet anlayışına alternatif bir çözüm yöntemidir.

Bu doğrultuda görev yapan uzlaştırmacı, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet Savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.

Program Çıktısı

Bu program, katılımcıların uzlaştırmacılık faaliyetini yapılabilmeleri için gerekli olan temel eğitim neticesinde alacakları katılım belgeleri ile Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılacak yazılı sınava girme hakkı sağlar.

Program Önkoşulu (Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Koşulları)

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği madde 48 (ç) bendine göre: Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve bu öğrenimleri sırasında aşağıda listelenen hukuk derslerinden en az ikisini almış olma zorunluluğu bulunmaktadır: 
• Anayasa Hukuku
• Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
• Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
• Ceza Muhakemesi Hukuku
• Hukuk Başlangıcı / Hukuka Giriş / Hukukun Temel Kavramları / Temel Hukuk
• Ticaret Hukuku
• İş Hukuku
• Borçlar Hukuku

Program Süresi

Toplam eğitim, 36 saati teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere 48 ders saatinden oluşmaktadır.
Teorik eğitim; Ceza Usul Hukuku, İletişim ve Müzakere Teknikleri alanlarını kapsamaktadır.
Program Koordinatörü :Aslı KAMAZ / SEM Müd.Yrd.
Program Eğitmenleri
-    Prof.Dr.İbrahim DÜLGER
-    Doç.Dr.İbrahim Sani MERT
-    Yrd.Doç.Dr.İnanç İŞTEN
-    Yrd.Doç.Dr.Yavuz ERDOĞAN
-    Öğr.Gör.Hale AKDAĞ YÜKSEL

Eğitim Yeri: Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi, Sürekli Eğitim,Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mark Antalya 7. Kat
Kayıtlarımız haftaiçi ve haftasonu gruplarımız şeklinde olacaktır.