Yangın Eğitici Eğitimi
 • Antalya Bilim Üniversitesi Şehir Yerleşkesi
 • 60 Saat

Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi, başlangıç halinde meydana gelen yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme veya kurumların prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması için ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini öğrenmiştir. 
 
Ayrıca; 

 • Yanma ve yangının tarifini yapabilir. Yangın türlerini sayar,
 • Yangına sebep olacak faktörleri sayar,
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir ve çarelerini sayabilir,
 • Yangın söndürme cihaz çeşitlerini sayabilir, cihazların teknik özelliklerini sayabilir,
 • Yanmanın oluşumunu tarif eder,
 • Söndürme maddelerinin en az 4 adedini sayabilir,
 • Yangın esnasında haberleşme zincirinin uygulamasını yapar,
 • Algılama sistemlerini çeşitlerini ve teknik özelliklerini sayar, 
 • Sabit söndürme sistemlerini tanımı yapar,
 • Açık alanda portatif yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını yapar,
 • Tahliyenin tanımını yapar, tahliyenin çeşitlerini sayar,her farklı olay için hangi yöntemin kullanılacağına karar verir ve uygulatır,
 • Tahliye planında belirtilen tahliye esaslarını örnek bir binada uygulama yaptırır,
 • Binayı terk ederken yapılması gereken kontrollerin yüzde 90 nını sayar,
 • Toplanma bölgesi oluşturulur iken gerekli olan kriterleri sayar ve hareket tarzını kronolojik olarak uygulatır,
 • Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kuruluş görev yetkilerinin tamamını anlatabilir,
 • Yangın türüne göre kullanılacak söndürme maddelerini sayar ve her yöntem için en az birer örnek verir,
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri sayar. Arka arkaya gösterilen 10 slayt içinden cihazlara ait olanları ayırır,
 • Yardım çağırma prosedürünü izah edebilir,
 • Koruyucu yangın güvenlik önlemlerinin neler olduğunu sayar ve her birisine örnekler verir,
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
 • Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,
 • Solunum cihazını kullanır,
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
 • Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar,
 • Eğitim Programları hazırlayabilir, eğitimi etkili bir şekilde sunabilir. Genel Yangın eğitimini verebilir.