Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi
  • Antalya Bilim Üniversitesi Şehir Yerleşkesi
  • 60 Saat

Yüksekte çalışmanın genel hususları, yüksekte çalışma öncesi, işin yapılma anı ve sonrası hakkında bilgilendirmede bulunmak. Yüksekte çalışmada kullanılan KKD ve teknik ekipmanlar, kullanım şekilleri, güvenli çalışma, yüksekte çalışmada en güvenli yöntemi belirleyebilme konularında teorik ve uygulamalı eğitim verebilmek. Eğitim verilen kişilerin çalışma sahasında güvenli çalışmalarını sağlamak.

Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.    
Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.     
Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.  
Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.            
Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ) bilir.             
Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina,  vs)bilir. 
Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir. 
Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir. 
Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.    
İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir. 
Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.  
Dış cephe asansörlerini bilir. 
Mobil yükselebilen platformları bilir. 
Kaldırma ekipmanlarını bilir. 
Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir. 
Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir. 
Ankraj noktalarını ve ankrajların nerelerde kullanılması gerektiğini bilir. 
Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir. 
Güvenli ortam oluşturmayı bilir. 
Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.                           
Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir. 
Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar. 
Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır. 
Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.