• Antalya Bilim Üniversitesi SEM Bünyesinde, Sayısal ve sözel alanlarında başarılı akademisyen kadromuz ile ALES Hazırlık Kursu açılmıştır.

  • Antalya Bilim Üniversitesi ve Antalya Barosu İşbirliği ile hukuk ingilizcesi eğitim programı.

  • Küresel Siyaset ve Ekonomi Okulu yaşamakta olduğumuz küreselleşme sürecinin temel dinamiklerini

  • Bilirkişi; Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.

  • Çin evrenbilimi çerçevesinde temel, orta ve ileri düzey yüz okuma ve karakter analizi eğitimlerimiz öncelikli olarak kendimizi tanımamıza

  • Uzlaştırma, ceza hukuku soruşturması veya kovuşturması aşamasında, uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli..

  • "Arabulucuk" başkalarını anlamak, barıştırmak, birlikte çözmek, adım atmak demektir.