Nasıl matbaalar kitapların; santraller enerjinin; fabrikalar farklı ürünlerin; oteller, bankalar ve hastaneler çeşitli hizmetlerin üretildiği en önemli müesseseler ise, üniversiteler de bilim ve bilginin üretildiği en önde gelen kuruluşlardır. Ve nasıl kitaplar okuyucularıyla, enerji kullanıcıyla, ürünler sahipleriyle buluşunca anlam kazanırsa, bilim ve bilgi de üniversitedeki öğrencilerle anlam kazanır.

Toplumun geniş kesimlerinin üniversitelerde öğrenci olma imkanı yoktur. Üniversitede öğrenci olmayanların da "öğrenici" olmaya olan eğilimleri, yani bilim ve bilgiye ihtiyaç duymaları, bilim ve bilgiyi insanlığın kullanımına sunmak için yeni kanalların geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Üniversitelerdeki sürekli eğitim merkezleri de bu kanalların en önemlilerindendir.

Sürekli Eğitim Merkezi olarak amacımız, üretilen bilim ve bilgiyi kamu kuruluşları ve özel sektör başta olmak üzere bilime ve bilgiye karşı açlık hissedenlerin bu ihtiyaçlarını giderebileceği, firma ve bireylerin kalite ve üretkenliğini artırabileceği ilk akla gelen, en kapsamlı ve en doyurucu adres olmaktır.

Bu amacımıza ulaşırken yol haritamız, Antalya Bilim Üniversitesi’nin yüksek eğitim ve kalite standartlarından oluşmaktadır.