PROGRAMLARIMIZ


Küresel Siyaset ve Ekonomi Okulu Programı

Programın Tanımı

Küresel siyaset ve ekonomi okulu yaşamakta olduğumuz küreselleşme sürecinin temel dinamiklerini, süreçlerini ve aktörlerini inceliyor ve bu sürecin devletlerin kimlik, egemenlik, iç politika, dış politika, güvenlik ve kalkınma stratejilerini nasıl etkilediğini tartışıyor. Bunu yaparken de önemli küresel aktörlerin ulusal poltikalarını mercek altına alıyor. Batı ve Batı dışı aktörlerin küreselleşme sürecine nasıl baktıkları, bu süreçten nasıl etkilendikleri ve bu süreci kendi ulusal çıkarları doğrultusunda nasıl şekillendirmeye çalıştıkları anlaşılması ve açıklanması gereken konuların başında geliyor. Küresel Siyaset ve Ekonomi okulu bütün bu tartışmaları alanında uzman akademisyen, devlet adamı, siyasetçi ve kanaat önderlerinin rehberliğinde yapıyor ve katılımcılarını geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor.

 

PROGRAM

 • Küreselleşme olgusu: Kavramsal Tartışmalar ve siyaset-ekonomi ilişkisi
 • Küresel siyasetin doğası, süreçleri ve aktörleri 
 • Küresel ekonominin doğası, süreçleri ve aktörleri  
 • Küreselleşme çağında kimlik, milliyetçilik ve egemenlik tartışmaları 
 • Küreselleşme ve ulusal güvenlik 
 • Küreselleşen dünyada farklı kalkınma stratejileri  Amerika Birleşik Devletleri’nin Küresel Siyasi ve Ekonomi Politikaları
 • Avrupa Birliği’nin Küresel Siyasi ve Ekonomi Politikaları
 • Küreselleşme ve Çin modeli: Alternatif bir siyaset-ekonomi modeli Rusya’nın Küresel Siyasi ve Ekonomi Politikaları
 • Küresel aktör Türkiye: Siyaset, ekonomi ve kalkınma stratejileri
 • Küreselleşmenin çıkmazları ve krizleri: Neoliberal modelin sonuna mı geliyoruz?
Dış Politika ve Güvenlik Okulu Programı

Programın Tanımı
Dış Politika ve Güvenlik Okulu, dış politika ve güvenlik kavramlarını inceliyor ve bu çerçevede dile getirilen geleneksel ve eleştirel yaklaşımları tartışıyor. İki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken, bu program Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, NATO ittifakının dönüşüm süreci, Türkiye’nin dış ve güvenlik politikalarında NATO’nun tarihsel konumu,  çevre, göç, terrörizm ve enerji gibi konuları derinlemesine analiz ediyor. Aynı zamanda bu program yirmibirinci yüzyılda Türkiye’nin dış politika ve güvenlik stratejilerini Batılı ve Batı dışı aktörlerin politika ve stratejileriyle karşılaştımaları bir şekilde inceliyor. Dış Politika ve Güvenlik Okulu bütün bu tartışmaları alanında uzman akademisyen, devlet adamı, siyasetçi ve kanaat önderlerinin rehberliğinde yapıyor ve katılımcılarını geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor.

PROGRAM

 • Dış Politika Nedir? Kavramsal Bir Analiz ve Dıs Politikada Güç Unsuru  
 • Dış Politikada Temel Analiz Düzeyleri ve Karar Alma Süreçleri
 • Güvenlik Kavramı: Geleneksel ve Eleştirel Bakış Açıları
 • İç Politika, Dış Politika ve Güvenlik ilişkisi: Türkiye-AB ilişkileri
 • Güvenlik Örgütleri ve İttifak İlişkileri: NATO’nun Dönüşüm Süreci
 • Türk Dış ve Güvenlik Poltikasında İttifak İlişkileri: NATO ve diğer alternatifler
 • Güvenlik Tartışmalarında Göç ve Çevre Sorunları
 • Güvenlik Tartışmalarında Terörizm Olgusu: PKK, El Kaide ve DAEŞ örnekleri
 • Enerji Güvenliği: Kavramsal Tartışmalar ve Türkiye Örneği
 • Batılı Güçlerin Dış Politika ve Güvenliğe Bakışları: ABD ve AB
 • Batı Dışı Güçlerin Dış Politika ve Güvenliğe Bakışları: Çin ve Rusya
 • Yirmibirinci Yüzyılda Türkiye’nin Dış ve Güvenlik Politikası
Türk Dış Politikası Okulu Programı

Programın Tanımı
Türk Dış Politikası Okulu, Türkiye’nin dış siyasi ilişkilerine yön veren unsurları kavramsal bir bakış açısıyla inceliyor ve bu bağlamda Türkiye’nin önemli bölgelere ilişkin politikalarını ve küresel aktörlerle olan ilişkilerini mercek altına alıyor. Kuruluşundan günümüze Türkiye’nin izlediği dış poltika çizgisi kronolojik bir bakış açısından verilirken, AK Parti yönetimlerinin Türk dış politikası üzerinde ortaya çıkardığı etkiler kapsamlı bir şekilde analiz ediliyor. Türk Dış Politikası Okulu bütün bu tartışmaları alanında uzman akademisyen, devlet adamı, siyasetçi ve kanaat önderlerinin rehberliğinde yapıyor ve katılımcılarını geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor.    

PROGRAM

 • Türk dış politikasına yön veren etkenler: Kavramsal bir analiz
 • Cumhuriyetin ilk yıllarından Soğuk Savaş’ın sonuna Türk dış politikası
 • Erken Soguk Savaş Sonrası dönemi Türk dış politikası
 • Türk dış politikasında AK Parti dönemi: kimlik, değerler, liderlik, vizyon
 • Türk dış politikası ve Arap Baharı
 • Türk dış politikasında ABD ve NATO
 • Turk dış politikası ve Avrupa Birliği
 • Türkiye-Rusya ilişkileri
 • Türk dış politikasında Orta Dogu: Coğrafyanın dayanılmaz ağrlığı
 • Yükselen güçler, yeni dünya düzeni ve Türk dış politikası: Eksen tartışması
 • Türk dış politikasında sert güç-yumuşak güç tartışması kalkınma yardımları
 • Türk dış politikasında enerji güvenliği
Siyaset Okulu Programı

Programın Tanımı
Siyaset Okulu, siyaset kavramını farklı anlam ve ugulamaları bağlamında inceliyor ve siyaset ile, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, din, ahlak, kültür, cinsiyet, kimlik ve milliyetçilik kavramları arasındaki ilişkiyi göstermeyi hedefliyor. Siyasal rejimler, siyaset-medya ilişkisi, siyasette liderliğin önemi, siyasette sivil toplum örgütleri ve çıkar grupları, liberal demokrasi ve ona yöneltilen eleştiriler  arasındaki ilişki bu çerçevede Siyaet Okulunun mercek altına aldığı diğer konuları oluşturuyor. Siyaset Okulu bütün bu tartışmaları alanında uzman akademisyen, devlet adamı, siyasetçi ve kanaat önderlerinin rehberliğinde yapıyor ve katılımcılarını geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor.    

Diğer Kategoriler
>
sem@antalya.edu.tr
Tel: 0 242 245 0 245
Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84
Muratpaşa / ANTALYA