Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi
  • Antalya Bilim Üniversitesi Şehir İçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat.
  • 84 Saat
  • SEM Müd.Yrd. Aslı KAMAZ

ARABULUCULUK

 

    Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesi mezunu ve beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler

tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.

 

Eğitim İçeriği:

 

    Arabulucu olacak kişilere altmışsekiz saati teorik(68) ve onaltı saati(16) uygulamalı olmak üzere asgari toplam seksendört(84) saat arabuluculuk eğitimi verilir. Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde, eğitim modulü esas alınır.

     Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur.    

     Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

     Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

     Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.

      Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir.

Arabuluculuk eğitimi katılım belgesi Eğitim kuruluşlarınca, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verilir.

 

Eğitim Saati: 68 saat teorik/ 16 saat Uygulama olarak toplam 84 saattir.

 

2.Grup Ders Programı

15.01.2019 Salı

14.00-22.00

8

4

ARABULUCULUK NEDİR (modül 2)

MK-HD

4

ARB.SÜRECİNİN TEMEL İLKELERİ (modül 3)

MK-HD

16.012019 Çarşamba

14.00-22.00

8

4

ARABULUCU KİMDİR? (modül 4)

MK-HD

4

ARABULUCU KİMDİR? (modül 4)

MK-HD

17.01.2019 Perşembe

14.00-22.00

8

8

BAŞLANGIÇ AŞAMASI (modül 7)

MK-HD

 

 

 

18.01.2019 Cuma

14.00-22.00

8

7

ÇATIŞMA ( modül 1 )

BİLİM

1

TOPLUMSAL CİNSİYET (modül 11)

BİLİM

19.01.2018 Cumartesi

10.00-17.00

8

8

İNCELEME (modül 8)

BİLİM

 

 

 

20.01.2019 Pazar

10.00-17.00

8

8

MÜZAKERE (modül 9)

BİLİM

 

 

 

21.01.2019 Pazartesi

14.00-22.00

8

2

ARB.AŞAMALARI GÖZDEN GEÇİRME (modül 5)

MK-HD

6

HAZIRLIK AŞAMASI (modül 6)

MK-HD

22.01.2019 Salı

14.00-22.00

8

4

SONUÇ/ANLAŞMA AŞAMASI (modül 10)

MK-HD

4

UYGULAMA EĞİTİMİ  (modül 12)

MK-HD

23.01.2019 Çarşamba

14.00-22.00

7

7

UYGULAMA EĞİTİMİ (modül 12)

MK-HD

 

 

 

24.01.2019 Perşembe

14.00-22.00

7

5

UYGULAMA EĞİTİMİ (modül 12)

MK-HD

2

ARABULUCULUK MEVZUATI (modül 13)

MK-HD

25.01.2019 Cuma

14.00-22.00

6

2

ARABULUCULUK MEVZUATI (modül 13)

MK-HD

4

ARABULUCULUK ETİĞİ (modül 14)

MK-HD

 

 

Program Koordinatörü
SEM Müd.Yrd. Aslı KAMAZ

 

Eğitim Yeri

Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Yerleşkesi Mark Antalya 7.kat.

 

İletişim Bilgileri:

 

Sürekli Eğitim Merkezi, Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:84 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon: 0 242 2450245

GSM: 0549 808 66 85

E-mail: sem@antalya.edu.tr

Ön başvuru: https://sem.antalya.edu.tr/tr/basvuru