Küresel Siyaset ve Ekonomi Okulu
  • ABÜ Şehir Yerleşkesi

Küresel Siyaset ve Ekonomi Okulu yaşamakta olduğumuz küreselleşme sürecinin temel dinamiklerini, süreçlerini ve aktörlerini inceliyor ve bu sürecin devletlerin kimlik, egemenlik, iç politika, dış politika, güvenlik ve kalkınma stratejilerini nasıl etkilediğini tartışıyor. Bunu yaparken de önemli küresel aktörlerin ulusal poltikalarını mercek altına alıyor. Batı ve Batı dışı aktörlerin küreselleşme sürecine nasıl baktıkları, bu süreçten nasıl etkilendikleri ve bu süreci kendi ulusal çıkarları doğrultusunda nasıl şekillendirmeye çalıştıkları anlaşılması ve açıklanması gereken konuların başında geliyor. Küresel Siyaset ve Ekonomi Okulu bütün bu tartışmaları alanında uzman akademisyen, devlet adamı, siyasetçi ve kanaat önderlerinin rehberliğinde yapıyor ve katılımcılarını geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor.

PROGRAM

17 Şubat 2018, Cumartesi
    *Küreselleşme olgusu: Kavramsal Tartışmalar
    *Küresel siyasetin doğası, süreçleri ve aktörleri 
    *Küresel Ekonominin doğası, süreçleri ve aktörleri    
24 Şubat 2018, Cumartesi 
    *Küreselleşme ve ulus-devlet: Egemenlik, kimlik ve milliyetçilik tartışmaları
    *Küreselleşme ve ulus-devlet: Güvenlik tartışmaları
    *Bölgesel Bütünleşme çabaları ve Küresel Ticaret 
3 Mart 2018, Cumartesi
    *Amerika Birleşik Devletleri’nin Küresel Siyasi ve Ekonomi Vizyonu
    *Avrupa Birliği’nin Küresel Siyasi ve Ekonomi Vizyonu
    *Çin ve Rusya’nın Küresel Siyasi ve Ekonomi Vizyonları

10 Mart 2018, Cumartesi
*Küresel Aktör Türkiye: Alternatif bir Vizyon arayışı
    *Endüstri 4.0. çağında küresel siyaset ve ekonomi
    *Küreselleşmenin çıkmazları ve krizleri: Neoliberal modelin sonuna mı geliyoruz?