YARATICI DRAMA EĞİTİMİ
  • MarkAntalya 7.katta bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Kampüsünde yer alan Sürekli Eğitim Merkezidir.
  • 60 Saat

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

 

Drama kendi bileşenlerine, öğelerine sahip farklı bir sanat alanıdır. Aynı zamanda eğitimde ve sanat eğitiminde bir yöntem ve başlı başına bir derstir. Dramanın bileşenlerini (öğelerini) açıklamak için kavramın tanımından yola çıkmakta yarar görülmektedir. Drama, tiyatro ile iç içe geçmiş, tiyatronun hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalarının tümünden yararlanan bir eğitim, kültür ve sanat alanıdır. Özellikle tiyatronun doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerinden doğrudan yararlanan drama, kurgusal yapılandırmasını (canlandırmayı) bu iki temel teknik üzerine kurar. Bir yönüyle eğitimde dramanın bir yöntem olarak kullanılması doğaçlama ve rol oynamanın kullanılıp kullanılmaması ile ilgilidir. Liderin çok önemli etken olduğu bu derin dersin temelde alınması gereken dört aylık periyodunda, izlenmesi zorunlu müfredat vardır. Lider yorumlaması farklılık gösterse de temelde alınacak olanları da şu şekilde açıklayalım

 

İlk ay; sahne çıplaktır, öğrenci sahneye alışması açısından, kendi bedenini, ruhunu ve sesini tanıması açısından sahnede olmalıdır. Doğru nefes kullanımını ve diyaframın işlevselliğini öğrenmeli, ağız içi ısınma hareketleri ile sesini kullanıma nasıl hazır hale getireceğini bilmeli, temrinler ve artikülasyon çalışmaları ile akıcı ve anlaşılır bir dil kullanımına sahip olmalı, sesini alçaltma ve yükseltme ile patlama yaşatması gereken noktaları kavramalı, bedensel ısınma hareketleri ile esnekliği yakalamalı ve ses-beden ilişkisini edinip ikinci aşamaya hazır hale gelmelidir.

 

İkinci ay; sahne çıplaktır. İmgelem ön plandadır. Kendi evrenini, yaşam ve oyun alanını çizme evresi başlar. Lider anlatımı ile belli hikaye üzerinde yürüme ve yarıda kesilmesi ile bireysel doğaçlama ve imgelem gücü ile oyunu kendince sonlandırma edinimi kazandırılır. Bu tüm öğrenciler üzerinde en az ikişer kez uygulandıktan sonra, kısa metinler ile belirlenmiş çizgiler içinde eşli doğaçlama oyunlar kısmı başlar. Yine yarıda kesilme ve imgelem gücü devreye girer. Fakat bu kez güven duygusu pompalanır. Çünkü partner edinimi vardır.  Grubun kalanına hem bireyselde hem de eşli oyunlar sonrasında tartışma ortamı açılır. Liderin kontrolünde, değerlendirmeler yapılır. Sonucunda eksik parçalar ve kendi içlerinde taktiksel ilerleme durumları gözlenir.

 

Üçüncü ay; sahne doludur. İmgelem, bireysel ısınmalar, eşli oyunlar ile 8 haftada iyice benimsenmiş olan sahne, başka bir dünya halini alır. İkinci aşamadaki yapılanların hepsi dolu sahnede, müziğinde devreye girmesi ile bütüne doğru yol alır. Eş sayıları artmaya, artık bir oyuna doğru iyice yol almaya başlar. Bireysel ve eşli halde şarkı söyleme ile bilinçaltı duvarlarında saklı kalan toplumsal baskı yıkılmaya çalışılır. Güven çalışmaları, oyun içlerine yedirilmeye başlar. Lider belli yerlerde oyunları keser ve grup içinden liderler tayin eder. Artık kurgusal zeka ve edinilen bilgiler harmanlama evresine girer. Lider son hafta öncesi grup sayısına göre bir bölme/ayrım yapar. Herkesten kısa final oyunları yazmasını ister.

 

Dördüncü ay; sahne oyuncuya göre doludur. Kim hangi oyunu yazdı ve kime hangi rolü tayin ettiyse dizilim, sahne düzeni, ışık, müzik tamamen metne ve metnin liderine göredir. Tüm metinler ve oyunlar ders süresine sığacak şekilde aynı yolu izler. Son haftanın son saatinde lider çıkar ve katılıma dair başarı belgelerini takdim eder. İlk ders saatinden itibaren sınıfta olan kamera kaydı sınıfa izletilir. Alınan aşama, edinilen tecrübeye dair aktarım ve paylaşımlar yapılır. Liderin yazdığı bir tiyatro metni ile tarih belirlenir ve oyun için ayrı bir hazırlık takvimi saptanır.

 

Eğitim Yeri:  MarkAntalya 7.katta bulunan Antalya Bilim Üniversitesi Şehiriçi Kampüsünde yer alan Sürekli Eğitim Merkezidir.

Eğitim Saati:  60 Saat

İletişim: 0 545 2420807

               0 242 2450245

Eğitim Fiyatı: 2100 TL

İndirim:  Anlaşmalı Kurumlar , Öğrencilere ve Devlet Memurlarına %10 indirim uygulanacaktır.